những điều kiện cơ bản và thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn phòng cháy chữa cháy, tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định 79/2014/NĐ-CP

- Thông tư 66/2014/TT-BCA

2. Luật sư tư vấn:

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép phòng cháy, chữa cháy ?

Thứ nhất, Về điều kiện cấp chứng chỉ tư vấn phòng cháy chữa cháy như sau:

Căn cứ theo Điều 47, Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy, chữa cháy như sau:
a) Cá nhân để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phải qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng.
b) Cá nhân để được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:
- Có trình độ đại học về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế hoặc tư vấn thẩm định hoặc tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy và đã tham gia thực hiện thiết kế ít nhất 05 công trình.
c) Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:
- Có trình độ trung cấp về phòng cháy và chữa cháy trở lên hoặc trình độ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn giám sát và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.
d) Cá nhân để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:
- Có trình độ trung cấp về phòng cháy và chữa cháy trở lên hoặc trình độ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.
4. Cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế hoặc tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này.
b) Đã thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 công trình.
Theo dõi theo bảng sau:

STT

Chứng chỉ

Yêu cầu về văn bằng,

chứng chỉ

Yêu cầu về

thời gian

kinh nghiệm

Yêu cầu về số lượng công trình đã tham gia thiết kế về PCCC

1

Tư vấn thiết kế về PCCC

 1. Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn,
 2. Chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Có tối thiểu 05 năm tham gia thiết kế về PCCC

Thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình

2

Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC

 1. Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn,
 2. Chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Có tối thiểu 05 năm tham gia kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC

Thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình

3

Tư vấn thẩm định về PCCC

 1. Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn,
 2. Chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Có tối thiểu 05 năm tham gia thẩm định về PCCC

Thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình

4

Tư vấn giám sát về PCCC

 1. Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên hoặc bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn,
 2. Chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC;
 3. Giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống PCCC

Không yêu cầu

5

Bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về PCCC

 1. Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên hoặc bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn,
 2. Chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống PCCC

Không yêu cầu

Thứ hai, Trình tự thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về Phòng cháy chữa cháy:

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC theo quy định của pháp luật;
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
Bước 3: Nhận phiếu biên nhận hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ và đủ giấy tờ;
Bước 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân đến Cục Cảnh sát PCCC và CNCH để nhận kết quả.

Thứ ba thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết 35 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thứ tư, Thành phần hồ sơ: 02 bộ

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC (Mẫu PC23)

2. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề về PCCC (Mẫu PC23).

3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC.
4. 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm.
"Điều 20. Chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy
2. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
a) Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy, gồm 02 bộ (kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4), cụ thể:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy kèm theo bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn (mẫu số PC23);
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy.
b) Trong thời hạn 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm a Khoản này, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm xem xét, cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy cho cá nhân (mẫu số PC24)."
- Thông tư 66/2014/TT-BCA

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Ms. Bùi Nhung - Chuyên viên pháp lý Công ty Luật TNHH Minh Khuê