a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (mẫu Phụ lục 4);

b) Quy trình kỹ thuật, phương tiện, danh mục trang thiết bị xông hơi khử trùng theo quy định;

c) Bản sao Chứng chỉ hành nghể xông hơi khử trùng;

d) Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp Thẻ xông hơi khử trùng theo quy định.

2. Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (mẫu Phụ lục 5);

b) Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học về Hóa chất hoặc bảo vệ thực vật;

c) Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng đối với người đề nghị cấp chứng chỉ;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật;

đ) Sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp chứng chỉ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản);

e) Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm.

3. Hồ sơ cấp Thẻ xông hơi khử trùng;

a) Đơn đề nghị cấp thẻ (mẫu Phụ lục 6);

b) Bản sao kết quả học tập về xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật;

d) Sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp thẻ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản);

đ) Hai ảnh chân dung 2cm x 3cm;

4. Kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét và cấp giấy tờ trên trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng); 05 ngày làm việc (đối với Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng và Thẻ xông hơi khử trùng). Trường hợp không thể cấp được trong thời hạn trên thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  

--------------------------------------- 

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5.Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;