Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Nội dung tư vấn

1. Xác nhận sổ bảo hiểm xã hội là gì ?

Tôi làm công ty từ năm 2008 đến thời điểm bây giờ công ty có trả sổ cho tôi lưu giữ nhưng trong sổ bảo hiểm thấy công ty mới chốt năm 2012 là lí do làm sao ?

Căn cứ quyết định số 595/QĐ-BHXH thay thế cho quyết định 959/QĐ-BHXH đã không có khái niệm chốt sổ bảo hiểm xã hội mà thay vào đó là khái niệm xác nhận sổ bảo hiểm xã hội được quy định tại khoản 2.12 Điều 12 của Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

 - Xác nhận sổ bảo hiểm xã hội: Xác nhận sổ BHXH: là thời gian đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN đã được hạch toán, phân bổ tiền nộp của người tham gia.”

Như vậy, trong sổ bảo hiểm của bạn có ghi năm 2012 công ty chốt sổ dù bạn chưa nghỉ việc và chưa dừng tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại công ty khác. Trường hợp này bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Giám đốc công ty yêu cầu trả lời rõ. 

Xin chào luật sư! Luật sư cho em hỏi với ạ. Em nghỉ việc ở công ty A được hơn 1 năm nhưng em chưa rút sổ bảo hiểm ở đó. Giờ em đi làm ở công ty B, và vẫn đóng bảo hiểm theo số bảo hiểm cũ đó. Vậy có sao không thưa luật sư?

Căn cứ quy định tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

2. Sổ bảo hiểm xã hội là gì ?

-  Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

- Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội.

- Chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử"

Theo quy định trên dù không quy định cụ thể nhưng có thể xem mỗi người chỉ được cấp 1 sổ bảo hiểm để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bao hiểm. Do đó, khi nghỉ làm ở công ty cũ bạn làm ở công ty mới vẫn đóng sổ bảo hiểm cũ đó là đúng theo quy định của pháp luật.

3. DN có thể nộp hồ sơ điện tử thay vì hồ sơ giấy để đăng ký đóng BHXH cho NLĐ không ?

Chào anh chị. Em đang đóng bảo hiểm ở một công ty khác đã được 5 năm. Nay đã chuyển công ty và muốn chuyển bảo hiểm sang công ty mới. Hiện em đã báo cắt ở công ty cũ nhưng chưa lấy được sổ bảo hiểm nộp cty mới. Nhưng kế toán công ty mới nói vẫn đăng ký rồi sau này lấy sổ về nộp sau công ty bảo hiểm sẽ tự động tính tiếp cho mình. Như vậy có đúng không ạ ? Có phải đợi rút sổ cũ về không ạ ? Em cám ơn.

Hiện nay Bảo hiểm xã hội áp dụng việc nộp hồ sơ điện tử thông qua phần mềm hỗ trợ như iBHXH, TS 24… vì thế doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ điện tử thay vì hồ sơ giấy như trước đây.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/ huyện nơi doanh nghiệp đăng kí tham gia bảo hiểm xã hội.

Thành phần hồ sơ không yêu cầu phải nộp sổ bảo hiểm xã hội. Theo quy định sổ bảo hiểm xã hội của người lao động sẽ do doanh nghiệp bảo quản, bao giờ chốt sổ mới cần nộp lại cho cơ quan BHXH. 

Do đó, việc công ty mới trả lời bạn là đúng với quy định của pháp luật. 

4. Quy định pháp luật về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chào anh chị, em có thắc mắc mong anh chị giúp đỡ em ạ. Công ty em giờ đang gặp khó khăn nên mún dừng không đóng BHXH cho người lao động nữa. Vậy anh chị cho em hỏi công ty em có được chốt sổ dừng đóng Bảo hiểm xã hội không ạ ? Và như vậy có bị phạm luật không ạ ? Em cảm ơn anh chị.

Căn cứ quy định tại điều 88, Luật bảo hiểm xã hội 2014 và được hướng dẫn bởi điều 16 nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Điều 88 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

4.1 Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

- Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

- Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

4.2 Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

- Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

- Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

4.3 Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

- Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng.

- Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại Điểm a Khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại Khoản 3 Điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp công ty bạn chỉ được dừng trong trường hợp công ty bạn gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng. Cụ thể hơn bạn có thể tham khảo điều 16, nghị định 115/2016/NĐ-CP quy định cụ thể các trường hợp được tạm dừng đóng bảo hiểm. 

Chỉ có thể tạm dừng đóng bảo hiểm chứ không thể chốt sổ bảo hiểm được. Việc tạm dừng đóng bảo hiểm không phù hợp với quy định tại điều 88 và nghijd dịnh hướng dẫn sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và bị xử phạt. 

Em đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội với hình thức tự nguyện là 3 tháng. giờ em kg đóng nữa và muốn chốt sổ thì cần những giấy tờ gì ạ ?

Căn cứ quy định tại khoản 2, điều 4 và điều 78 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

" Điều 4. Các chế độ bảo hiểm

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.

3. Bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định

Điều 78. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu

1. Người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 77 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

2. Việc tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Luật này."

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 9 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

Điều 9: Phương thức đóng theo quy định tại điều 87 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau

1. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

1.1. Đóng hằng tháng;

1.2. Đóng 03 tháng một lần;

1.3. Đóng 06 tháng một lần;

1.4. Đóng 12 tháng một lần;

1.5. Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

1.6. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Trường hợp đang tham gia BHXH bắt buộc thì đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu vào tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu.

 

Như vậy, trường hợp của bạn là đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 3 tháng một lần. Bạn chỉ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đáp ứng điều kiện về độ tuổi hưởng lương hưu, trường hợp bây giờ bạn muốn dừng việc đóng bảo hiểm thì thời gian đóng bảo hiểm của bạn sẽ được bảo lưu.

Nếu bạn đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần quy định tại điều 77 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau thì bạn có thể làm hồ sơ xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần: 

" Điều 77. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 của Luật này nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.[..]" 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê