- Thủ tục chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH và ngược lại?

- Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành doanh nghiệp tư nhân và ngược lại ?

Xin trân trọng cảm ơn Luật Minh Khuê,

Người hỏi: Vi Như Cường

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp ?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp

Nội dung tư vấn:

Việc tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Theo qui định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp, khoản 1 Điều 28: Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp". Do đó, muốn tiến hành chuyển đổi doanh nghiệp, bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau (với mỗi yêu cầu chuyển đổi lại có yêu cầu khác nhau về các giấy tờ trong hồ sơ), cụ thể là:

1. Chuyển đổi công ty TNHH sang Công ty cổ phần và ngược lại: Bạn cần phải lập hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau theo khoản 4 Điều 23 Nghị định 43/2010/NĐ-CP:

" Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;

b) Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

c) Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi;

d) Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông và các giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Doanh nghiệp;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty được chuyển đổi."

2. Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH

 Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm các giấy tờ sau theo qui định tại khoản 3 điều 23 Nghị định 43/2010/NĐ-CP:

"a) Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty;

c) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;

d) Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

đ) Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

e) Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

g) Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của doanh nghiệp được chuyển đổi."

Việc chuyển đổi từ công ty TNHH sang loại hình doanh nghiệp tư nhân, hiện nay pháp luật chưa qui định nên không được tiến hành chuyển đổi.

3.Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành doanh nghiệp tư nhân và ngược lại:

Hiện  nay, pháp luật chưa cho phép chuyển đổi từ công ty cổ phần thành doanh nghiệp tư nhân vì thế, việc chuyển đổi này không thể thực hiện.

Chuyển đổi  trực tiếp doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần hiện nay pháp luật chưa cho phép. Tuy nhiên, muốn thực hiện việc đổi này, trước tiên chúng ta phải tiến hành việc chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn theo tư vấn tại mục 2 rồi từ đó chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần theo tư vấn tại mục 1.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như đã nêu trên, bạn cần gửi hồ sơ đến Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh để được giải quyết theo qui định của pháp luật.

Trên đây là những tư vấn của công ty chúng tôi. Chúc bạn thành công!

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật uy tín, thường xuyên cho doanh nghiệp

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế