Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

Nội dung tư vấn:

Quy định về chuyển người lao động làm công việc khác được quy định trong Bộ luật lao động 2012 như sau:

" Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định."

>> Xem thêm:  Khoản bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Theo quy định tại điều 31 trên và theo quy định tại điều 8 nghị định 05/2015/NĐ-CP thì người sử dụng lao động được điều chuyển người lao động sang làm công việc khác trong các trường hợp sau:

- Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; 

- Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

- Sự cố điện, nước; 

- Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh;

Về thủ tục chuyển người lao động làm công việc khác: Người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất là 3 ngày, thông báo phải bao gồm: công việc điều chuyển, thời gian điều chuyển, lý do điều chuyển. Lưu ý: đối với trường hợp phải điều chỉnh người lao động làm công việc khác vì các lý do nêu trên trong thời gian mà pháp luật cho phép thì chỉ cần thông báo trước cho người lao động mà không cần sự đồng ý của người lao động

Về thời gian tối đa được phép chuyển người lao động làm công việc khác: Là 60 ngày cộng dồn trong một năm. Hết 60 ngày mà người sử dụng lao động vẫn muốn chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng thì phải được sự đồng ý của người lao động. Nếu chuyển hẳn luôn thì phải sửa đổi, bổ sung lại hợp đồng lao động, có thể ký kết phụ lục hợp đồng trong trường hợp này.

Về tiền lương trong thời gian người lao động chuyển sang làm công việc khác: 

+ Nếu lương của công việc mới cao hơn thì người lao động được hưởng lương của công việc mới 

+ Nếu lương của công việc mới thấp hơn thì người sử dụng lao động vẫn phải giữ nguyên mức lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày, sau đó thì mức lương của công việc mới đảm bảo ít nhất bằng 85% mức lương của công việc cũ.

>> Xem thêm:  10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021

Bên công ty em đang có một trường hợp sau cần sự hỗ trợ tư vấn của bên luật sư: Có một anh cán bộ bị hạ xuống làm công nhân và bị điều chỉnh lương Nguyên nhân ban đầu là do anh nói không muốn quản ca nữa, mà chỉ muốn quản 02 chuyền thôi. Nên chủ quản có gặp và nhờ phiên dịch báo lại cho anh biết rằng nếu như vậy thì anh không còn làm cán bộ nữa và bị chuyển xuống làm công nhân. Anh này vào giữa tháng 06 là đã bị điều chỉnh xuống làm công nhân, nhưng đến đầu tháng 07 lương của anh mới bị hạ xuống thành lương của công nhân. Nhưng khi đưa phụ lục hợp đồng xuống thì anh này không ký. Vậy công ty có quyền được chuyển anh thành công nhân và giảm mức lương của anh thành mức lương của công nhân được không? Nhờ bên quý luật sư hỗ trợ và tư vấn cho công ty em nhé. Xin cảm ơn luật sư nhiều!

 Theo thông tin bạn cung cấp thì mình hiểu trước đó bên bạn giao kết hợp đồng với người lao động để thực hiện công việc là quản lý. Tuy nhiên sau đó công ty đã chuyển anh ấy xuống làm công nhân.

Thứ nhất về nguyên nhân điều chuyển người lao động làm công viêc khác: Việc bên bạn điều chuyển người lao động làm công việc khác vì người lao động nói không muốn quản ca nữa, đây không phải là trường hợp được phép chuyển người lao động làm công việc khác. Do đó việc bên bạn tự ý chuyển họ xuống làm công nhân khi chưa được sự đồng ý của họ là không đúng. Do đó bên bạn không thể chuyển người lao động xuống làm công nhân và giảm lương được.

Hiện tại nếu bên bạn muốn chuyển họ xuống làm công nhân thì phải được sự đồng ý của người lao động và tiến hành ký phụ lục hợp đồng. Nếu người lao động không đồng ý thì bạn vẫn phải để người lao động làm công việc cũ, sau đó nếu như họ liên tục không hoàn thành công việc được công ty giao thì lúc này bên bạn có thể căn cứ vào nội quy lao động của công ty mình để tiến hành xử lý kỉ luật lao động.

Sau khi sáp nhập, công ty chuyển 1 nhân viên sang làm bộ phận mới khác chuyên môn. người đó đã đồng ý và kí vào biên bản thay đổi hợp đồng. sau 1 tuần, do cảm thấy không đáp ứng được công việc, người đó xin được giải quyết chế độ mật việc làm. Công ty không đồng ý. Như vậy, thủ tục chuyển người đó sang công việc mới là gì? Và quyền lợi của người đó được giải quyết như thế nào ? Mong luật sư tư vấn! Cảm ơn luật sư

Trường hợp của bạn là công ty thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp nên muốn chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Nghĩa vụ của người sử dụng lao đông khi sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp được quy định tại điều 45 Bộ luật lao động 2012 như sau:

" Điều 45. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã

1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

2. Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động trước đó phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

3. Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này."

Theo đó trong trường hợp này bên bạn phải lập phương án sử dụng người lao động sau khi sáp nhập. Phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. 

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động được xác định như thế nào ?

Với trường hợp của bạn thì mình hiểu là bên bạn muốn chuyển người lao động sang làm công việc khác lâu dài luôn, thì bạn không thể thực hiện thủ tục tạm chuyển người lao động sang làm công việc khác được mà ở đây bạn phải thỏa thuận với người lao động để chuyển họ sang làm công việc mới theo phương án sử dụng lao động mà bên bạn đã lập theo quy định tại điều 46 Bộ luật lao động 2012. Trường hợp người lao động không đồng ý với công việc mà bên bạn chuyển sang, thì họ có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động ( Căn cứ vào quy định tại điều 37 Bộ luật lao động 2012 ). Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng thì họ phải thực hiện đúng thủ tục thông báo cho bên bạn, nêu không thực hiện đúng thì được xếp vào trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Theo quy định tại điều 48 của Bộ luật lao động 2012 thì đối với trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật thì bên bạn phải thanh toán trợ cấp thôi việc đối với thời gian thực tế mà người lao động làm việc tại công ty bạn nhưng không tham gia bảo hiểm thất nghiệp, cong những thời gian người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp rồi thì người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

Công ty mình có đơn vị phụ thuộc do yêu cầu công việc bên mình điều chuyển nhân viên từ đơn vị phụ thuộc lên Công ty. Vậy ngoài quyết định điều chuyển nhân sự có cần làm quyết định tiếp nhận hay thủ tục gì nữa không? mình xin cảm ơn

Bên bạn muốn chuyển người lao động làm công việc khác và sang địa điểm khác làm việc thì bạn phải ký phụ lục hợp đồng sửa đổi lại điều khoản về công việc và địa điểm làm việc trong hợp đồng lao động với người lao động trong trường hợp này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật Lao động - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định mới nhất của luật lao động hiện nay ?