Có cổ đông trong công ty muốn chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác ( người được chuyển nhương không thuộc trong cổ đông sáng lập) vậy thủ tục mình cần những gì và khi có cổ đông mới thì cần làm những thông báo gi. Có cần phải lên phòng kinh doanh đăng ký lại giấy phép kinh doanh không. Trân trọng cảm ơn. Rất mọng nhận được phản hồi sớm của luật sư.

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê, với vướng mắc của bạn, phòng tư vấn pháp luật giải đáp như sau:

I. Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp 2014.

II. Nội dung tư vấn.

Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Điều 32. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định này, khi doanh nghiệp có thay đổi liên quan đến cổ đông sáng lập thì doanh nghiệp mới phải thực hiện thủ tục thông báo lên cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Còn trong trường hợp có việc chuyển nhượng cổ phần nhưng không phải của cổ đông góp vốn thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục thông báo lên Phòng đăng ký kinh doanh. Việc thay đổi cổ đông không phải cổ đông sáng lập được thực hiện trong nội bộ công ty. Việc chuyển nhượng cổ phần này được thực hiện thông qua hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua thị trường chứng khoán. Việc thay đổi này áp dụng với nhà đầu tư trong nước -  doanh nghiệp co 100% vốn Việt Nam

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa niêm yết, cụ thể với công ty bạn. Nếu người nhận chuyển nhượng lần đầu tiên là nhà đầu tư nước ngoài thì doanh nghiệp của bạn đợc gọi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy người nhận chuyển nhượng không được coi là cổ đông sáng lập nhưng pháp luật vẫn yêu cầu doanh nghiệp  thực hiện thủ tục thông báo với Sở kế hoạch đầu tư nếu có sự chuyển nhượng vốn của cổ đông nước ngoài này.

>> Xem thêm:  Chuyển nhượng cổ phần không thông qua giao dịch chứng khoán?

Thủ tục thông báo lệ Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính như sau:

Hồ sơ gồm:

- THông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: Tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú của cổ đông là cá nhân; loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;

+ Thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần: Tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;

+ Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông công ty

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cổ đông công ty.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

>> Xem thêm:  Phân tích các vấn đề pháp lý xoay quanh việc mua doanh nghiệp giá 1 USD hoặc 0 đồng ?

Thời gian giải quyết: trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho doanh nghiệp, Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp được biết và nêu rõ lý do.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.0159 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần?