Nay tôi muốn làm thủ tục đính chính lại thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà tôi từ thành phố Hà Đông sang quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để được đúng theo địa chỉ thực tế. Vậy mong Luật Minh Khuê hướng dẫn giúp tôi về thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Tôi xin cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Đất đai của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Đất đai 2013

>> Xem thêm:  Đính chính lại thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào ?

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

2. Luật sư tư vấn:

Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) được quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau:

" Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

..."

Trong trường hợp này đã có sự sai sót thông tin về thửa đất nên Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định pháp luật.

a) Cơ quan xử lý hồ sơ

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được hướng dẫn cụ thể tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

"​Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Như vậy cơ quan giải quyết và nhận hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai. Cụ thể trong trường hợp của bạn, bạn sẽ nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội quận Hà Đông để thực hiện thủ tục.

b) Thành phần hồ sơ

>> Xem thêm:  Làm gì khi thông tin ngày sinh trên giấy tờ khác sai lệch so với giấy khai sinh

Hồ sơ đề nghị đính chính Giấy chứng nhận đã được cấp bao gồm (theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT):

(i) Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

(ii) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

c) Thời gian xử lý hồ sơ

Điểm r Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định:

"...r) Thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là không quá 10 ngày."

Do đó, thời gian để cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận của bạn là không quá 10 ngày theo quy định pháp luật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Làm lại sổ đỏ đóng thuế bao nhiêu ? thủ tục như thế nào?

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?