Luật sư tư vấn:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định ?

1.     Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ ọông việc trong thời hạn nhất định bao gồm: Hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thi đấu thể thao, sự kiện văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác, khám chữa bệnh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp phục vụ công việc trong thời hạn nhất định.

2.     Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất:

a)     Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

Trường hợp thực hiện khai trên tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp 02 bản chính tờ khai hải quan;

b)     Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt (trừ trường hợp hàng hóa do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp;

c)      Văn bản về việc tham gia các công việc nêu tại Khoản 1: 01 bản chụp;

d)     Giấy phép nhập khau, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

3.     Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm xuất - tái nhập:

a)     Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

Trường hợp thực hiện khai trên tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp 02 bản chính tờ khai hải quan;

b)      Văn bản về việc tham gia các công việc nêu tại Khoản 1:01 bản chụp;

c)     Giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

4.     Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh.

5.     Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập phải đăng ký với cơ quan hải quan.

6.     Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III Nghị định 08/2015/NĐ-CP - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu..

 

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế ?

1.     Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất:

a)     Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính bạn hành;

b)     Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hảng không, đường sắt: 01 bản chụp;

c)     Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

2.     Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm xuất - tái nhập:

a)     Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

b)     Giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

3. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh hoặc Chi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất, dự án. Đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế của doanh nghiệp chế xuất, gia công, sản xuất hàng xuất khẩu thì thực hiện thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện.

1.     Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập: Thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với Chi cục Hải quan khi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.

2.     Thủ tục hải quan thực hiện theo quỵ định tại Mục 5 Chương ni Nghị định 08/2015/NĐ-CP - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực hải quan, thuế xuất nhập khẩu hàng hóa - Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật hải quan trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)