1. Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế (GTGT) ?

Thưa luật sư, Công ty em làm về dịch vụ nhập liệu cho nước ngoài, nên mức thuế GTGT đầu ra là 0%, hiện nay mức thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ là hơn 700 triệu (mặt hàng mua vào của bên em chủ yếu là máy tính, linh kiện, phụ kiện máy tính phục vụ cho NV nhập liệu, hợp đồng thuê nhà, điện nước, mua ghế, đồ dùng VP, tiếp khách ăn uống) với 1 cái ô tô hơn 800 triệu đến nay đã được 1 năm, 1 phần mềm phục vụ công việc.
Giám đốc bên em muốn em làm thủ tục hoàn thuế với CCT, mà em lên hỏi cán bộ quản lý thuế họ nói công ty không được hoàn thuế và giải thích là không phải cứ cái gì mua về cũng tính hoàn thuế hết như thế. Em muốn hỏi là trong trường hợp này công ty em có được hoàn thuế tất cả số thuế GTGT trên không ?
Em cám ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến (24/7) gọi số:1900.6162

Trả lời:

Điểm a Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

"9. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

a) Sửa đổi khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”"

Như vậy về hoàn thuế GTGT theo Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (Luật thuế giá trị gia tăng Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản lý thuế sửa đổi 2016) và Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng có những nội dung sau:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo (thay cho quy định hiện nay là được hoàn thuế nếu doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào luỹ kế 12 tháng chưa được khấu trừ hết).

2. Trường hợp cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới, có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào đang sử dụng cho đầu tư mà doanh nghiệp chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT. Tuy nhiên, sẽ không được hoàn số thuế GTGT chưa được khấu trừ của dự án đầu tư, mà chuyển sang kỳ tiếp theo để khấu trừ đối với các trường hợp:

+ Dự án đầu tư của doanh nghiệp không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;

+ Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 017/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

3. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế theo tháng, quý. Tuy nhiên, việc hoàn thuế sẽ không áp dụng trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu mà không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan. Bên cạnh đó, Luật có quy định mới tạo thuận lợi và nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thuế và hải quan, đó là áp dụng chế độ ưu tiên là: Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế là doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu mà trong 2 năm liên tục không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan và người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế sẽ là đối tượng được hoàn thuế GTGT nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Như vậy, hoàn thuế GTGT khi sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Do đó việc cán bộ thuế nói công ty bạn không được hoàn thuế và giải thích là không phải cứ cái gì mua về cũng tính hoàn thuế hết là đúng. Trong trường hợp công ty bạn sẽ không được hoàn tất cả số thuế GTGT mà bạn đã nêu ở trên. Ngoài ra công ty bạn làm về dịch vụ nhập liệu cho nước ngoài, nên mức thuế GTGT đầu ra là 0%, hiện nay mức thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ là hơn 700 triệu do đó bạn đã được hoàn thuế GTGT đầu vào rồi.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật qua Emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Thuế giá trị gia tăng là gì ? Quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng

2. Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư ?

Ngày 27 tháng 04 năm 2015, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 1627/TCT-KK 2015 hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư với nội dung cụ thể như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1627/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Kính gửi:

- Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Vĩnh Phúc;
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Trả lời công văn số 93/CV-BQLDA ngày 16/9/2014 về việchoàn thuế và xuấthóađơn GTGT cho các xãnhận bàn giao của dự án REII tỉnh Vĩnh Phúc và công văn số 04/BQLDAREII-KT ngày27/01/2015 của Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Vĩnh Phúc về việcbổ sung thông tin về dự án REII Vĩnh Phúc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 2, Điều 4 Luật Thuế giá trịgia tăng;

Căn cứ Khoản 2 Mục I Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003; điểm 2.2 Khoản 2 Mục I Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 vàNghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế giá trị gia tăng quy định về đối tượng nộp thuế GTGT:

“2.2- Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổchức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổchức sự nghiệp và các tổ chức khác

Căn cứ Điểm 2.2.3 Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTCngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với cácchương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA):“Các dựán ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cho vay lại, các dự án ODA vay ưu đãiđược Ngân sách nhà nước cấp phát một phần và một phần cho vay lại, được phê duyệtk từ ngày 29/5/2001trở đi (là ngày Nghị định số 17/2001/NĐ-CPcó hiệu lực thi hành) thực hiện kê khai, nộpthuế GTGT hoặc hoàn thuế GTGT như quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướngdẫn hiện hành.”

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Mục III Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với cácchương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA):

“1. Thuế NK, thuế GTGT, thuế TTĐB đối với hàng hóanhập khẩu:

Chủ dự án ODA vay trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ thuế NK,thuế GTGT, thuế TTĐB theo quy định của LuậtthuếXK, thuế NK, Luật thuế GTGT,Luật thuế TTĐB các văn bản hướng dẫn thihành.

2. Thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam:

Chủ dự án ODA vay khi mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phải thực hiện nghĩavụ thuế GTGT theo quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thihành.”

Căn cứ Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTCngày 04/12/2013 của Bộ Công thương - Bộ Tài chính hướng dẫn giao, nhận và hoàntrả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và các tài liệu Ban quảnlý dự án năng lượng nông thôn II Vĩnh Phúc cung cấp kèm theo Công văn số93/CV-BQLDA ngày 16/9/2014, công văn số 04/BQLDAREII-KT ngày 27/01/2015, Ban Quảnlý dự án điện nông thôn II Vĩnh Phúc thành lập theo Quyết định số 2893/QĐ-CTngày 05/8/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.Ban quản lý đại diện cho chủ đầu tư là UBND tỉnh Vĩnh Phúc có nhiệm vụtổ chức quản lý các dự án năng lượng nông thôn II theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạoĐiện Nông thôn và dự án năng lượng nông thôn REII tỉnh, thực hiện quản lý dự ánđầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng, nâng cấp lưới điện ở nông thôn từ nguồn vốnvay Ngân hàng thế giới và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh. UBND tỉnh VĩnhPhúc giao cho các đơn vị kinh doanh điện nông thôn bao gồm cả Công ty điện lựcVĩnh Phúc để quản lý, vận hành kinh doanh và trả nợ vốn vay theo cơ chế tàichính quy định tại Quyết định số 864/QĐ-TTg ngày 10/8/2004 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt tổng thể dự án“Năng lượng nông thôn II”, Quyết định số 38/2011/QĐ-CT ngày 13/10/2011 của UBNDtỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốnđầu tư thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh VĩnhPhúc và Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, giá trị công trình được quyết toán baogồm cả thuế GTGT. Việc giao nhận tài sản được thực hiện theo hướng dẫn tạiThông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04/12/2013. Do vậy, Ban quản lýdự ánnăng lượng nông thôn II VĩnhPhúc không phải tính thuế GTGT đầu ra với tài sản giao nhận trên (không xuất hóa đơn cho các đơn vị tiếp nhận). Ban quản lýdự án năng lượng nông thôn II Vĩnh Phúc không phải là tổ chức kinh tế của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, không phảilà người nộp thuế, kê khai thuế GTGT và không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT.

Trường hợp Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn IIVĩnh Phúc đã thực hiện kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư XDCB theo mẫu tờ khaithuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT ) thì đề nghị Ban quản lý dự ánnăng lượng nông thôn II Vĩnh Phúc liên hệ với Cơ quan thuế quản lý để được hướngdẫn thực hiện kê khai điều chỉnh lại theo đúng quy định của Luật Thuế giá trịgia tăng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng vàcác văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Ban quản lý dự án năng lượngnông thôn II (REII) tỉnh Vĩnh Phúc và Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC (TCT);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

>> Xem thêm:  Luật thuế giá trị gia tăng là gì ? Phân tích các đặc điểm luật thuế giá trị gia tăng

3. Điều kiện, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng dịch vụ xây lắp cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Ngày 26 tháng 12 năm 2007, Tổng Cục Thuế (Bộ tài chính) ban hành Công văn 5382/TCT-CS điều kiện, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng dịch vụ xây lắp cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất với nội dung như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5382/TCT-CS
V/v Điều kiện, thủ tục hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 3273/CT-TTHTngày 12/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về điều kiện, thủ tục hoàn thuế GTGTđối với dịch vụ xây lắp cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại điểm 7 Thông tư số 84/2004/TT-BTCngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTChướng dẫn về điều kiện, thủ tục dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất,hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanhnghiệp chế xuất được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào gồm hợp đồng ký giữa cơsở cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp chế xuất, bên nước ngoài và điều kiện thanhtoán qua ngân hàng.

Tại điểm 1.2 Mục II Phần B Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn về thuế GTGT quy định thuế suất 0%áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuấtđể sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất như sau:“Dịchvụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nướcngoài và được tiêu dùng ngoài Việt Nam nếu có đủ điều kiện: cơ sở cung cấp dịchvụ phải có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật Thươngmại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụtại Việt Nam”.

Căn cứ quy định trên, trường hợpCông ty TNHH 1 thành viên điện điều khiển An Pha ký hợp đồng xây lắp cho doanhnghiệp chế xuất được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng 03 điều kiện:hóa đơn GTGT, hợp đồng ký với doanh nghiệp chế xuất và chứng từ thanh toán quangân hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Thuế quan là gì ? Nguồn của pháp luật thuế là gì ? Quy định pháp luật về thuế quan

4. Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng khi bán doanh nghiệp ?

Ngày 04 tháng 06 năm 2010, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 1941/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng với nội dung:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1941/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 406/CT-THNVDT ngày 14/05/2010 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc hoàn thuế GTGT của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Trung Liên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 55 Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ điểm 3 Mục III, điểm 1 Mục V Phần Đ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, thì:

Trường hợp bà Nguyễn Thị Vân làm chủ DNTN Trung Liên có Hợp đồng mua bán doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật bán toàn bộ DNTN Trung Liên cho ông Nguyễn Hữu Trung và ông Nguyễn Hữu Trung chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản nợ phải thu phải trả kể cả thuế của bên bán doanh nghiệp bàn giao lại; Tại thời điểm bàn giao doanh nghiệp, DNTN Trung Liên do bà Nguyễn Thị Vân làm chủ doanh nghiệp có số thuế GTGT còn được khấu trừ thì DNTN mới thành lập do ông Nguyễn Hữu Trung làm chủ doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của DNTN Trung Liên do bà Nguyễn Thị Vân làm chủ. Đối với số thuế GTGT còn được khấu trừ đến thời điểm bán doanh nghiệp (29/09/2009) của DNTN Trung Liên do bà Nguyễn Thị Vân làm chủ doanh nghiệp được chuyển về DNTN mới thành lập do ông Nguyễn Hữu Trung làm chủ doanh nghiệp để tiếp tục kê khai, khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Sơn La được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Hồ sơ hoàn thuế có cần chứng từ thanh toán không ? Hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào ?

5. Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp giải thể doanh nghiệp ?

Ngày 24 tháng 12 năm 2007, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 5318/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp giải thể, với nội dung cụ thể:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5318/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế TP Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 12109/CT-TTHT ngày26/11/2007 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) trong trường hợp giải thể, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh:''Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mới đã đăng ký kinhdoanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế đang trong giaiđoạn đầu tư, chua đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra, nếu thờigian đầu tư từ một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm.Số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệuđồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo từng quý ''.

Tại điểm 4 mục I phần D Thông tư số120/2003/TT-BTC nêu trên quy định:''Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khisáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu;giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có thuế GTGT nộp thừa,số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết '' thuộc đối tượng được xéthoàn thuế GTGT.

Tại mục IV phần C Thông tư số120/2003/TT-BTC quy định:''Cơ sở kinh doanh sáp nhập, họp nhất, chia, tách,giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệpnhà nước cơ sở cũng phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trong thờihạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệpnhà nước ''. .

Trường hợp Công ty TNHH Nugen Biotech trong giai đoạn đầutư mới từ năm 2004 đến năm 2006 tại Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh đã đăng kýkinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, chưa đi vào hoạtđộng, chưa phát sinh thuế đầu ra, đã kê khai và nộp báo cáo thuế GTGT theo quyđịnh, do Khu công nghệ cao chưa bàn giao đất cho Công ty theo hợp đồng và Côngty phải tiến hành giải thể thì Cục thuế TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm kiểm tranghĩa vụ thuế của Công ty. Trường hợp khi kiểm tra trong quá trình hoạt độngcủa Công ty xác định chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra và có phát sinh số thuếGTGT đầu vào chưa được hoàn, căn cứ theo quy định trên thì Công ty được hoànthuế GTGT đầu vào theo quy định. Công ty thực hiện quyết toán thuế với cơ quanthuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể.

Trường hợp Công ty đã giải thể thì phảicó quyết định thành lập Ban thanh lý Công ty và thời gian hoạt động của Banthanh lý theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2007của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầutư. Trường hợp đến thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế, Ban thanh lý vẫn có tư cáchđại diện cho Công ty thì Công ty được xét hoàn thuế. Trường hợp đến thời điểmnộp hồ sơ hoàn thuế Ban thanh lý không còn tư cách đại diện cho Công ty thìCông ty không được xét hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hồ Chí Minh biết vàhướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Nugen Biotech
(Khu công nghệ cao, Q9, TPHCM);
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Tư vấn về khai hoàn thuế khi hóa đơn không khớp với nhà cung cấp ? Thời hạn xét hoàn thuế ?