1. Yêu cầu huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết

Quyết định tuyên bố một người là mất tích chỉ tạm dừng năng lực chủ thể của người đó và quyết định tuyên bố một người là đã chết không có nghĩa về mặt sinh học người đó đã chết. Năng lực chủ thể của người bị tuyên bố mất tích hoặc đã chết có thể sẽ được phục hồi khi họ trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống. Trong trường hợp này, các điều 333, 338 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết. Theo chúng tôi, nếu người đã bị tuyên bố là đã chết có quyền yêu cầu huỷ quyết định tuyên bố họ đã chết thì không hợp lí, bởi khi bị tuyên bố là đã chết thì kể từ thời điểm quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật năng lực chủ thể của họ đã chấm dứt. Nếu họ trở về hoặc có tin tức họ còn sống vẫn phải được xác định lại. Vì vậy, pháp luật cần quy định người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức mới có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết.

Đơn yêu cầu tòa án huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết có các nội dung quy định tại Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Trong đó phải nêu rõ yêu cầu tòa án huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người là mất tích hoặc đã chết nào như số bản án; ngày, tháng, năm; ai là người đã bị tòa án tuyên bổ là mất tích hoặc đã chết... Người có đơn yêu cầu phải gửi kèm theo đơn yêu cầu quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết của tòa án và chứng cứ, tài liệu để chứng minh người bị tuyên bố là mất tích hoặc đã chết trở về hoặc chứng minh xác thực là người đó còn sống.

2. Việc xét đơn yêu cầu huỷ bỏ quyết định tuyên bổ một người mất tích hoặc đã chết

Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết, tòa án tiến hành việc nghiên cứu hồ sớ, thu thập chứng cứ liên quan đến tin tức còn sống của người đã bị tuyên bố là mất tích hoặc đã chết và khi kết thúc thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, tòa án mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh người đó là còn sống hoặc đã trở về thì tòa án không chấp nhận đơn yêu cầu. Nếu có tin tức xác thực là người đó còn sống hoặc đã trở về thì tòa án chấp nhận đơn yêu cầu. Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu, tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết. Trong đó phải quyết định về hậu quả pháp lí của việc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết theo quy định của Bộ luật dân sự.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, tố tụng dân sự về hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê