Xin cảm ơn!

Người gửi: M.L

Câu hỏi được biên tập từ bộ phận Tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê.

Thủ tục khai báo của chi nhánh đối với cơ quan thuế như thế nào ?

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề mà bạn thắc mắc chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

1. Cơ sở pháp lý

Thông tư số 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 2/7/2013

>> Xem thêm:  Luật công ty là gì ? Sự ra đời của công ty và Luật Công ty

2. Nội dung tư vấn

Theo như quy định tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì:

"1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng."

The như quy định trên, vì chi nhánh của công ty bạn đặt ở quận Hoàng Mai, vẫn thuộc thành phố Hà Nội nơi đặt trụ sở chính. Theo như quy định trên, vì công ty bạn hạch toán phụ thuộc thì việc kê khai, quyết toán thuế giá trị gia tăng được thực hiện tại trụ sở chính là tại cơ quan thuế của quận Nam Từ Liêm.

Còn về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Điểm c Khoản 1 Điều 12 quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tư  156/2013/TT-BTC: 
“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc”.
 Như vậy, theo như quy định trên, chi nhánh sẽ không phải nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, việc này sẽ khai tập trung tại trụ sở chính.

Về thuế môn bài: Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

>> Xem thêm:  Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) là gì ?

"1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế."

Như vậy, chi nhánh sẽ không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài mà do trụ sở chính khai.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn thắc mắc. Cảm ơn bạn đã tin tưởng!

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn Luật thuế

 

>> Xem thêm:  Điều kiện, thủ tục thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam?