Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

khởi kiện

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ Luật Dân sự năm 2005

Bộ Luật Dân sự năm 2015

2. Nội dung trả lời:

Đối với hợp đồng thuê máy súc giữa bạn và bên đi thuê là hợp đồng thuê tài sản theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2005. Trường hợp của bạn, bên thuê tài sản đã không trả tiền thuê cho bên bạn là 4 tháng tổng cộng là 240 triệu đồng.  Quy định của BLDS về hợp đồng thuê tài sản tại Điều 489 quy định về việc trả tiền thuê như sau:

>> Xem thêm:  Phân chia tài sản chung theo quy định nào ? Chia tài sản chung của vợ chồng là bất động sản ?

Điều 489. Trả tiền thuê

1. Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.

2. Trong trường hợp các bên thoả thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Theo quy định trên nếu như 2 bên có thỏa thuận về việc trả tiền thuê theo kỳ hạn là mỗi tháng một lần thì bên bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên thuê vì bên thuê đã không trả tiền thuê trong 4 kỳ liên tiếp. Còn nếu như không có thỏa thuận về việc trả tiền thuê định kỳ 1 tháng 1 lần thì bên bạn có quyền yêu cầu bên đi thuê trả tiền thuê nếu họ không trả thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đã thỏa thuận và yêu cầu bên thuê tài sản trả lại tài sản thuê cùng với tiền thuê.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Séc là gì ? Khái niệm, cách hiểu về séc theo quy định pháp luật