1. Dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” là gì?

Dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền “.vn” đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp khả năng tạo mới, cập nhật, duy trì và quản lý tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia “.vn”. Các Nhà đăng ký tên miền “.vn” là những tổ chức đáng tin cậy cung cấp dịch vụ này cho cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tên miền “.vn” không chỉ bao gồm tên miền không dấu mà còn bao hàm tên miền tiếng Việt, tạo ra sự đa dạng và tùy chỉnh cho người sử dụng.

Để có thể thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền “.vn”, các doanh nghiệp phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ này. Hồ sơ này chứa các thông tin cần thiết để đảm bảo quá trình đăng ký và duy trì tên miền diễn ra một cách hiệu quả và an toàn.

Dịch vụ này còn bao gồm một loạt các hoạt động:

- Quản lý việc đăng ký và duy trì tên miền, đồng thời đảm bảo tính bảo mật cho tên miền và dữ liệu liên quan.

- Lưu trữ thông tin về tên miền và thông tin đăng ký của cá nhân, tổ chức.

- Thu thập và nộp các khoản phí liên quan đến việc đăng ký và duy trì tên miền.

Những tổ chức có tư cách là Nhà đăng ký tên miền “.vn” thường được chia thành hai loại:

- Nhà đăng ký tên miền “.vn” doanh nghiệp: Đây là các tổ chức được thành lập dưới sự quy định của pháp luật Việt Nam. Họ cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền “.vn” cho các chủ thể tại cả Việt Nam và nước ngoài. Trong trường hợp cung cấp dịch vụ cho chủ thể nước ngoài, họ không chỉ tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về Internet mà còn phải tuân thủ luật pháp của quốc gia mà dịch vụ được cung cấp.

- Nhà đăng ký tên miền “.vn” tổ chức quốc tế: Các tổ chức này ký kết hợp đồng với Tổ chức quản lý tên miền quốc tế - ICANN. Họ cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền “.vn” cho chủ thể ở nước ngoài. Trong trường hợp này, ngoài việc tuân thủ quy định pháp luật của quốc gia nơi chủ thể đặt tên miền, họ còn phải tuân thủ luật pháp về Internet của Việt Nam.

Tóm lại, dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền “.vn” không chỉ đảm bảo tính đa dạng và tùy chỉnh cho người sử dụng mà còn yêu cầu sự chấp nhận trách nhiệm và tuân thủ quy định pháp luật để đảm bảo an toàn và bảo mật cho tên miền và dữ liệu tương ứng.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn’’

Nhà đăng ký tên miền “.vn” là các doanh nghiệp chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền quốc gia Việt Nam, bao gồm một loạt các nhiệm vụ quan trọng như sau:

Các doanh nghiệp được xem là Nhà đăng ký tên miền “.vn” khi chúng đáp ứng những điều kiện sau:

- Là doanh nghiệp đã được thành lập theo pháp luật của Việt Nam hoặc là tổ chức đang hoạt động ở nước ngoài và đã ký hợp đồng với Nhà đăng ký tên miền chính thức (Accredited Registrar) của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN).

- Có đội ngũ nhân sự và khả năng kỹ thuật phù hợp với quy mô hoạt động để thực hiện việc cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền.

- Đã ký hợp đồng với Trung tâm Internet Việt Nam để trở thành Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Như vậy, các Nhà đăng ký tên miền “.vn” không chỉ là những đơn vị cung cấp dịch vụ quan trọng trong việc đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống tên miền quốc gia, mà còn phải tuân thủ một loạt các quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của cả người dùng trong và ngoài nước. Điều này yêu cầu họ có đủ năng lực và khả năng để thực hiện các nhiệm vụ này một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

3. Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”

3.1. Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn" 

Để thực hiện quy trình cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền ".vn", các doanh nghiệp cần chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và tuân theo các bước sau:

- Đơn đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền “.vn”: Doanh nghiệp cần điền thông tin vào mẫu đơn theo Mẫu số 01 (được quy định tại Phụ lục I và được ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP).

-. Xác minh giấy tờ liên quan:

+ Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy tờ tương đương) được cấp trước ngày 01/7/2015. Đây có thể là bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực, hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc.

+ Kế hoạch triển khai nhân sự và kỹ thuật, đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ năng lực và khả năng phù hợp với quy mô hoạt động để cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền.

- Trong trường hợp doanh nghiệp là tổ chức ở nước ngoài và đã ký hợp đồng với Nhà đăng ký tên miền chính thức của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế - ICANN, cần có bản dịch được công chứng của Hợp đồng này.

- Nơi nộp hồ sơ: Hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền “.vn” được nộp tại Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam).

Sau khi nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) sẽ tiến hành các bước sau để thẩm định và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền “.vn” với doanh nghiệp:

- Xem xét nhu cầu cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền “.vn” của doanh nghiệp.

- Đảm bảo rằng dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền của doanh nghiệp phù hợp với quy hoạch tài nguyên Internet.

- Kiểm tra xem doanh nghiệp có đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên hay không.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền ".vn" sẽ được lập theo quy định và mẫu số 27 (được quy định tại Phụ lục I và được ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP). Hợp đồng này sẽ đảm bảo chứa đựng các nội dung quan trọng và cần thiết để bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền ".vn".

3.2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền

Bước 1: Tiến hành thành lập Doanh nghiệp

Quá trình thành lập Doanh nghiệp yêu cầu một chuỗi các bước thực hiện cụ thể. Hồ sơ thành lập Doanh nghiệp cần bao gồm các tài liệu sau:

- Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Trình bày yêu cầu đăng ký doanh nghiệp và thông tin liên quan.

- Điều lệ doanh nghiệp: Mô tả cơ cấu, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên hoặc cổ đông trong doanh nghiệp.

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc danh sách cổ đông của công ty cổ phần: Liệt kê danh sách các cá nhân hoặc tổ chức tham gia trong doanh nghiệp.

- Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên/cổ đông cá nhân: Xác minh danh tính cá nhân tham gia.

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên/cổ đông tổ chức: Xác minh thông tin doanh nghiệp tham gia.

- Bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức đó: Xác minh danh tính người đại diện pháp luật của tổ chức tham gia.

Bước 2: Xác thực và thông báo con dấu của Doanh nghiệp

- Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp

Sau khi nhận được thông báo về mẫu con dấu, Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu và nộp hồ sơ thông báo con dấu tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Sau khi quá trình hoàn tất, Doanh nghiệp sẽ được trao giấy biên nhận, chứng nhận việc khắc dấu và thông báo mẫu con dấu.

- Đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp tiến hành đăng tải thông tin về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Doanh nghiệp nhận được Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu từ cơ quan Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Hoàn tất các thủ tục sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các thủ tục cần thực hiện sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Trên trụ sở công ty: Doanh nghiệp treo biển tên tại trụ sở công ty để xác định vị trí và hoạt động của mình.

- Mở tài khoản ngân hàng: Doanh nghiệp tiến hành mở tài khoản ngân hàng của mình và thông báo tài khoản này với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu.

- Đăng ký chữ ký số điện tử: Doanh nghiệp thực hiện đăng ký và sử dụng chữ ký số điện tử để tăng tính bảo mật trong giao dịch.

- Phát hành hóa đơn: Doanh nghiệp có nghĩa vụ phát hành hóa đơn cho các giao dịch thương mại và kê khai thuế.

- Kê khai và nộp thuế môn bài: Doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp các khoản thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

- Góp vốn đầy đủ đúng hạn: Doanh nghiệp cần góp vốn đầy đủ và đúng hạn trong thời gian 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bài viết liên quan: Thủ tục đăng ký, sử dụng tên miền? Có nên đăng ký thương hiệu trùng với tên miền

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!