1. Sản phẩm biến đổi gen được hiểu như thế nào?

Theo quy định tại khoản 24 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010, về sản phẩm biến đổi gen. Cụ thể: Thực phẩm biến đổi gen (GMO) là loại thực phẩm được tạo ra thông qua công nghệ genetik, trong đó một hoặc nhiều thành phần nguyên liệu chứa các gen đã trải qua sự thay đổi. Công nghệ genetik cho phép các nhà nghiên cứu can thiệp vào gen của cây trồng hoặc động vật, nhằm tạo ra các đặc tính mới hoặc cải thiện hiệu suất sinh trưởng, kháng bệnh, hoặc chất lượng sản phẩm.

Thực phẩm biến đổi gen đã trở thành một chủ đề nổi bật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm. Sự phát triển của GMO mang lại nhiều lợi ích tiềm năng, như cung cấp nguồn thực phẩm đa dạng, tăng năng suất nông nghiệp, và giảm sử dụng thuốc trừ sâu. Với sự đa dạng của công nghệ genetik, các nhà nghiên cứu cũng có thể tạo ra thực phẩm có khả năng chịu hạn, chống lại các tác động của biến đổi khí hậu và thay đổi môi trường. Tuy nhiên, sự phê phán và tranh cãi về GMO không hề ít đi. Một số người lo ngại về tác động tiềm năng của GMO đến sức khỏe con người và môi trường. Họ cho rằng việc tiếp tục phát triển GMO có thể gây ra những tác động không mong muốn, như tạo ra loại cây trồng "siêu cỏ" kháng thuốc trừ sâu, hoặc gây di chứng dài hạn cho môi trường tự nhiên.

Vì vậy, việc đánh giá và quản lý GMO đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng từ các nhà lãnh đạo chính trị, nhà nghiên cứu, và cộng đồng. Cần có sự đảm bảo về an toàn thực phẩm và sự minh bạch trong quy trình sản xuất, đồng thời tạo ra môi trường để thảo luận công khai và xây dựng kiến thức về GMO. Trên cơ sở này, việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển GMO cần được thực hiện một cách có trách nhiệm và cân nhắc. Điều quan trọng là tìm ra cách tận dụng tiềm năng của công nghệ genetik trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm và bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo an toàn cho con người và sự phát triển bền vững của hệ sinh thái.

 

2. Thủ tục thành lập công ty kinh doanh sản phẩm biến đổi gen 

Để thành lập công ty kinh doanh sản phẩm biến đổi gen, cần thực hiện các bước sau đây:

- Bước 1: chuẩn bị hồ sơ:

Bộ hồ sơ này bao gồm các thành phần sau:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Đây là một văn bản chính thức đề nghị đăng ký thành lập công ty. Nó thường chứa thông tin về tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, thông tin về các thành viên sáng lập và người đại diện pháp luật của công ty.

+ Điều lệ công ty: Đây là tài liệu quan trọng và cần thiết để thành lập công ty. Điều lệ công ty là một bộ quy định, quy tắc về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty. Nó bao gồm các thông tin về cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ của các thành viên, quyền và trách nhiệm của các cơ quan quản lý công ty, quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật, quy định về cổ đông và phần vốn góp.

+ Văn bản ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải người đại diện pháp luật công ty): Trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện pháp luật của công ty, văn bản ủy quyền là tài liệu cần thiết để ủy quyền người khác đại diện và thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký công ty.

+ Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập: Đối với công ty TNHH có ít nhất 2 thành viên, hoặc công ty cổ phần, cần cung cấp danh sách các thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập của công ty. Danh sách này thường bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin khác của các thành viên/cổ đông.

+ Bản sao Giấy chứng thực cá nhân: Đây là bản sao chứng thực các giấy tờ cá nhân của người đại diện pháp luật của công ty. Giấy chứng thực cá nhân có thể là chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ tương tự.

+ Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.

- Bước 2: nộp hồ sơ và lệ phí công bố thông tin: 

Sau khi đã hoàn thiện tất cả các thành phần của hồ sơ, thực hiện quy trình nộp hồ sơ để nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đây là một bước quan trọng và tiện lợi trong quá trình đăng ký doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực.

Chuẩn bị kỹ càng hồ sơ đầy đủ và chính xác, đảm bảo tuân thủ các quy định và quy trình yêu cầu. Việc sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mang lại lợi ích vượt trội, bởi nó cung cấp một nền tảng đáng tin cậy và an toàn để trình bày thông tin liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Qua Cổng thông tin điện tử, chuyển giao hồ sơ đầy đủ và toàn bộ thông tin cần thiết đến cơ quan quản lý doanh nghiệp một cách thuận tiện và nhanh chóng. Qua quy trình này, hồ sơ của công ty được xem xét và đánh giá theo quy định pháp luật, với mục tiêu nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chính thức.

- Bước 3: nhận giấy chứng nhận: 

Sau khi đã hoàn thành quá trình đăng ký doanh nghiệp, Quý khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc. Tuy nhiên, do quá trình gửi Giấy chứng nhận qua đường bưu điện, có thể dẫn đến việc Quý khách hàng nhận được chậm hơn một chút do thời gian vận chuyển.

- Bước 4: khắc dấu: 

Trong năm nay, các doanh nghiệp sẽ tự quyết định và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng con dấu pháp nhân của công ty mình. Điều này đồng nghĩa với việc không cần thiết phải tiến hành đăng bố cáo thông báo mẫu dấu như thực hiện trong quá khứ. Điều này mang đến một sự thay đổi quan trọng về quy định pháp lý về việc sử dụng con dấu trong hoạt động kinh doanh của công ty. Thay vì tuân theo quy trình đăng bố cáo trước đây, các doanh nghiệp có quyền linh hoạt trong việc quản lý và sử dụng con dấu pháp nhân, dựa trên nhu cầu và tình hình cụ thể của công ty.

Việc tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng con dấu pháp nhân đem lại sự linh hoạt và tiện lợi cho các doanh nghiệp. Điều này cũng tương thích với xu hướng công nghệ hiện đại, khi các giao dịch và thủ tục kinh doanh có thể được thực hiện điện tử, không yêu cầu sự xuất hiện vật lý của con dấu. Tuy nhiên, trong quá trình tự quản lý con dấu, các doanh nghiệp vẫn cần tuân thủ các quy định và quy tắc liên quan đến việc sử dụng và bảo vệ con dấu pháp nhân. Điều này bao gồm việc duy trì tính bảo mật của con dấu và ngăn chặn việc lạm dụng sử dụng con dấu.

 

3. Thủ tục cấp giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm

Quy trình đăng ký cấp Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm. Cụ thể, tổ chức hoặc cá nhân mong muốn đăng ký cần nộp 03 bộ hồ sơ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các thành phần trong hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, theo mẫu quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Báo cáo đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với sức khỏe con người. Đây là một phần quan trọng trong quy trình đăng ký, nơi đánh giá tiềm năng rủi ro và tác động của sinh vật biến đổi gen đối với sức khỏe con người. Báo cáo này cần được thực hiện một cách đáng tin cậy và tuân thủ các quy định liên quan.

- Trong trường hợp sinh vật biến đổi gen đã được ít nhất 05 nước phát triển cho phép sử dụng làm thực phẩm và không ghi nhận rủi ro, hồ sơ cần cung cấp tài liệu chứng minh việc sinh vật biến đổi gen đã được phép sử dụng làm thực phẩm trong ít nhất 05 nước phát triển. Điều này nhằm bảo đảm rằng sinh vật biến đổi gen đã được kiểm tra và chấp thuận bởi các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài.

Bước đầu tiên, tổ chức hoặc cá nhân đăng ký cần nộp hồ sơ đầy đủ và chính xác cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nhận được hồ sơ, Bộ sẽ tiến hành xem xét trong thời gian 07 ngày làm việc. Trong khoảng thời gian này, Bộ sẽ thông báo cho đơn vị đăng ký về việc chấp nhận hồ sơ nếu nó đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu cần thiết. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ sẽ không tính vào thời gian xem xét hồ sơ.

Sau khi hồ sơ được chấp nhận và hoàn thiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức Hội đồng an toàn thực phẩm biến đổi gen để thẩm định hồ sơ. Quá trình này sẽ diễn ra trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Hội đồng sẽ tiến hành đánh giá và xác nhận xem hồ sơ đáp ứng các tiêu chí cần thiết để cấp Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm.

Các hoạt động được thực hiện bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Đưa thông tin về Báo cáo đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với sức khỏe con người lên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Bộ sẽ công bố thông tin về Báo cáo đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với sức khỏe con người trên trang thông tin điện tử của mình. Điều này nhằm mục đích thu thập ý kiến của công chúng về báo cáo này.

- Lấy ý kiến công chúng: Bộ sẽ mở cửa cho công chúng đưa ra ý kiến và đóng góp của mình về Báo cáo đánh giá rủi ro. Thời gian tối thiểu để công chúng có thể đưa ra ý kiến là 30 ngày.

- Tổng hợp báo cáo Hội đồng an toàn thực phẩm biến đổi gen: Sau khi thu thập ý kiến công chúng, Bộ sẽ tổng hợp và xem xét những đóng góp này để bổ sung và hoàn thiện Báo cáo. Báo cáo này sau đó sẽ được trình Hội đồng an toàn thực phẩm biến đổi gen để thẩm định.

Hoạt động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến cấp Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm. 

- Xem xét cấp Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xem xét việc cấp Giấy xác nhận cho sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm. Quá trình xem xét này đảm bảo rằng chỉ những sinh vật biến đổi gen an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn sẽ được cấp Giấy xác nhận.

- Thông báo từ chối cấp Giấy xác nhận: Trong trường hợp Bộ từ chối cấp Giấy xác nhận cho sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân đăng ký về quyết định từ chối này và nêu rõ lý do. Thông báo này giúp tổ chức hoặc cá nhân hiểu rõ về quyết định và có cơ hội bổ sung, cải thiện để đáp ứng yêu cầu đạt được Giấy xác nhận.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề: Thủ tục thành lập công ty kinh doanh thực phẩm, đồ gia dụng của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, quy khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.