Tên khách hàng: NTNT
Điện thoại: 098247....
Email: ngoctien....@gmail.com
                                                               

                                                             Luật sư tư vấn doanh nghiệp gọi: 1900.6162                 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn,chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014

Nội dung tư vấn:

Với trường hợp của bạn, nếu bạn không thuộc các trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam thì có thể tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục sau quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014:

"Điều 27. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân (cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài) (Mẫu số 04/NNG-TNCN)

3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử."
Về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các loại giấy tờ gì, bạn có thể xem từ điều 20 đến điều 23: tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà bạn lựa chọn, bạn cần chuẩn bị hồ sơ cho phù hợp và gửi đến cơ quan đăng kí kinh doanh.
Doanh nghiệp của bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau:
"a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này;
c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí."
Do đó, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đồng thời thực hiện theo trình tự, thủ tục như chúng tôi đã nêu trên thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn. Chúc bạn thành công!
Trân trọng./.
BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.
 

>> Xem thêm:  Các hoạt động kinh doanh như thế nào phải chịu thuế?