1. Hồ sơ cần chuẩn bị khi thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm những giấy tờ cần thiết say đây:

1. Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao - 02 bản)

2. Giấy chứng nhận đăng ký thuế đối với trường hợp công ty chưa tách Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao - 02 bản)

3. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư của công ty đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

4. Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất (bản sao công chứng - 01 bản)

5. Trường hợp Báo cáo tài chính không thể hiện công ty đã góp đủ vốn cần thêm xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn

6. Những giấy tờ về công ty như: Hợp đồng thuê địa điểm cũ, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê - bản sao (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê và các giấy tờ pháp lý khác tương đương).

2. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1. Lập kế hoạch thay đổi địa chỉ: Trước khi tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ, công ty cần lập kế hoạch chi tiết, bao gồm ngày hiệu lực của việc thay đổi.

Bước 2. Đăng ký thay đổi địa chỉ: Công ty cần đăng ký thay đổi địa chỉ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi. Việc đăng ký này phải thực hiện qua Trung tâm Đăng ký Doanh nghiệp (gọi tắt là Bộ Công thương) hoặc cơ quan đăng ký doanh nghiệp địa phương.

Bước 3. Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết: Khi thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, công ty cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký thay đổi địa chỉ công ty được ký bởi người đại diện hợp pháp của công ty.

- Bản sao Giấy phép đầu tư nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài (nếu có). 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Bản sao Quyết định thành lập công ty hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty.

- Bản sao Hợp đồng thuê, mua, hoặc sử dụng địa chỉ mới của công ty.

- Bản sao Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại Chi cục Thuế.

- Bản sao Báo cáo tài chính gần nhất với công ty (nếu cần thiết).

Bước 4. Nộp hồ sơ và tiến hành thủ tục: Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, bạn cần nộp hồ sơ tại Trung tâm Đăng ký Doanh nghiệp hoặc cơ quan đăng ký doanh nghiệp địa phương. Quy trình xem xét và thẩm định hồ sơ thay đổi địa chỉ có thể mất từ 5-10 ngày làm việc.

Bước 5. Nhận Giấy chứng nhận thay đổi địa chỉ: Sau khi hồ sơ được xem xét và chấp thuận, công ty sẽ nhận được Giấy chứng nhận thay đổi địa chỉ từ cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận này chứng nhận rằng công ty đã chuyển địa chỉ trụ sở và có giá trị pháp lý.

Lưu ý rằng thông tin và quy trình trên chỉ mang tính chất chung và có thể thay đổi theo quy định cụ thể của từng khu vực hoặc tuỳ vào từng tình huống cụ thể. Vì vậy, để đảm bảo đúng quy trình thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bạn nên liên hệ với cơ quan đăng ký doanh nghiệp địa phương hoặc nhờ sự tư vấn từ luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm.

Việc thực hiện thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tham khảo quy trình sau đây:

Bước 1: Tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu chưa tách). Thời gian hoàn thành công việc này thường diễn ra trong vòng 03-05 ngày làm việc.

Bước 2: Trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty.

Bước 3: Trong trường hợp công ty chưa cấp đổi dấu theo quy định mới hoặc con dấu ghi địa chỉ cũ của công ty, xin cấp lại dấu pháp nhân theo thông tin mới.

Bước 4: Mẫu dấu của công ty được đăng báo cáo. 

Bước 5: Trong trường hợp đồng thời địa chỉ trụ sở chính cũng là địa điểm thực hiện dự án đầu tư, hãy đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời gian hoàn thành công việc này thường diễn ra trong vòng từ 10-15 ngày làm việc. 

3. Những lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cần lưu ý các điều kiện sau đây:

1. Quy định pháp lý: Kiểm tra và nắm rõ các quy định pháp lý liên quan đến thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Điều này bao gồm Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, các quy định về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn cụ thể của cơ quan quản lý.

2. Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết: Đảm bảo công ty đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty. Điều này bao gồm Giấy phép đầu tư nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Hợp đồng thuê, mua, sử dụng địa chỉ mới; Quyết định thành lập công ty vá các giấy tờ pháp lý khác có liên quan.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Tuân thủ thời hạn nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ theo quy định. Nếu công ty chưa nắm rõ thời hạn nộp hồ sơ hay nộp hồ sơ quá thời hạn cho phép sẽ xảy ra những tình trạng như hồ sơ không được tiếp nhận... Thông thường, thời hạn là trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi địa chỉ. 

4. Đăng ký thay đổi địa chỉ: Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty tại Trung tâm Đăng ký Doanh nghiệp (Bộ Công thương) hoặc cơ quan đăng ký doanh nghiệp địa phương. Hồ sơ của bạn sẽ được xem xét và thẩm định theo quy trình của cơ quan đăng ký.

5. Cập nhật thông tin khác: Bên cạnh thay đổi địa chỉ, công ty cũng nên cập nhật các thông tin khác liên quan đến địa chỉ mới bảo hôm như những cập nhập liên quan thông tin với cơ quan thuế, các ngân hàng, đối tác kinh doanh và các bên liên quan đến công ty.

6. Tìm hiểu chi phí: Điều tra và tìm hiểu về các khoản phí liên quan đến thủ tục thay đổi địa chỉ công tu. Chi phí này có thể bao gồm phí đăng ký, phí xem xét hồ sơ và các khoản phí khác do cơ quan đăng ký có yêu cầu.

7. Nhờ sự tư vấn của chuyên gia: Nếu công ty gặp khó khăn hoặc không chắc chắn về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, hãy tìm đến sự tư vấn từ luật sư hoặc chuyên ngành pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Những người có chuyên môn có thể cung cấp, hướng dẫn và giúp đỡ công ty đảm bảo quá trình thay đổi địa chỉ mới của công ty diễn ra một cách chính xác và hợp pháp.

Lưu ý rằng các yêu cầu và quy trình có thể thay đổi theo từng trường hợp cụ thể và quy định hiện hành tại thời điểm thực hiện thủ tục. Do đó, để tăng sự chính xác và nhanh chóng và đảm bảo rằng công ty tuân thủ đúng các quy định hãy liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm chuyên môn.

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề thủ tục thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay thắc mắc liên quan đến những vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ: 19006162 để được đội ngũ tư vấn viên tư vấn một cách nhanh chóng và kịp thời. 

Luật Minh Khuê rất hân hạnh khi được phục vụ quý khách!

Trân trọng!