Khách hàng: Xin chào luật sư! Tôi có vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự giải đáp như sau: Bà tôi mua 1 mảnh đất năm 1973, có giấy mua bán đã được UBND Xã đóng dấu và có chữ ký của người có thẩm quyền. Đến năm 2004, Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà tôi nhưng thông tin trên tờ giấy này có thêm dòng "hộ gia đình" ở phía trên tên của bà tôi. Trong khi mảnh đất này thuộc quyền sở hữu riêng của bà tôi.  Vậy giấy CNQSDĐ này đã đúng nội dung chưa? có đảm bảo chính xác quyền lợp hợp pháp của bà tôi không?

Cho đến nay, khi bà tôi mất, tiến hành chia thừa kế thì chữ "hộ gia đình" này là vấn đề gây vướng mắc. Gia đình cậu tôi được tư vấn rằng: mảnh đất này trước khi chia thừa kế sẽ được chia thành 6 phần cho ông, bà, cậu, vợ cậu và 2 người con trai. Sau đó, phần của ông bà tôi lúc này mới được chia kế cho các con.

Vậy tôi xin hỏi tờ giấy mua bán nhà của bà tôi có đủ để chứng minh được mảnh đất này chỉ thuộc quyền sở hữu của bà tôi không? Và nay muốn đính chính xóa chữ "hộ gia đình" nhằm đảm bảo quyền lợi của những người thừa kế liên quan thì cần những thủ tục gì? Hiện tại, giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này do cậu tôi giữ , và nếu có yêu cầu xin chữ ký để đính chính xóa chữ "hộ gia đình" thì tất nhiên ông này không đồng ý. Có cách nào khác để xin đính chính hợp pháp không?  

Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: T.S

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc tới Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin được tư vấn như sau

Căn cứ pháp lý

Luật đất đai 2013

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai

Quyết định số 24/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dưng tư vấn

1. Trường hợp đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, đồng thời có trách nhiệm đính chính và thu hồi lại giấy chứng nhận để khắc phục những sai sót trong quá trình cấp xảy ra.

Căn cứ vào khoản 1, điều 106, Luật đất đai 2013 về các trường hợp đính chính quyền sử dụng đất:

– Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

– Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

 

2. Thẩm quyền đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Ủy ban nhân dân cấp huyện đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Như vậy, cơ quan nào có thẩm quyền ban hành giấy chứng nhận thì cũng là cơ quan có thẩm quyền trong việc đính chính giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp mà pháp luật quy định.

Bên cạnh đó, Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định về thủ tục đính chính như sau:

“Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

 

3. Nội dung trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khoản 2 Điều 3 Thông tư 24/2004/TT-BTNMT quy định về nội dung trên GCN quyền SDĐ như sau

"....... 

2. Tên người sử dụng đất được ghi như sau:

a) Người sử dụng đất là cá nhân (trong nước) thì ghi "Ông" (hoặc "Bà"), sau đó ghi họ, tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất".

Nếu trên GCN quyền SDĐ gi là "Hộ gia đình" thì đất không thuộc sở hữu riêng của bà bạn mà nó là tài sản thuộc sở hữu chung của cả gia đình. Vì vậy, trong trường hợp này bạn cần phải có những cơ sở để chứng minh mảnh đất này là do bà bạn mua.  Bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ tài liệu sau để có cơ sở đòi lại quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của bà bạn.

- Hợp đồng mua bán đất của bà bạn, người làm chứng về việc mua bán này.

- Hồ sơ địa chính trích lục tại Uỷ ban nhân dân xã thời điểm 2004.

- Những giấy tờ liên quan khác.

Trong trường hợp của bạn, hồ sơ địa chính trích lục tại UBND xã là chứng cứ quan trọng để xác minh cơ sở để cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình đúng theo quy định của pháp luật không. 

 

4. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ xin đính chính lại thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các loại văn bản sau:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ địa chính;

Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

 

5. Thủ tục đính chính lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 1013  quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây: "Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó".Thủ tục đính chính lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

"1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.
Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.
2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất"
=> Các bước như sau:

Quy trình thực hiện việc đính chính Giấy chứng nhận gồm các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hộ gia đình, cá nhân nộp tại Văn phòng đăng ký nơi có đất 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ địa chính. Hồ sơ được cán bộ tại Bộ phận một cửa kiểm tra, khi đã đúng theo quy định của luật, người nộp hồ sơ nhận phiếu hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Nếu có thiếu sót, người nộp hồ sơ sẽ được cán bộ hướng dẫn để bổ sung thêm.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót, thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định sau:

Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất không phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện xác nhận đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót, đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện – đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp; hoặc trình Sở tài nguyên và môi trường – đối với Giấy chứng nhận do Sở tài nguyên và môi trường cấp – thực hiện xác nhận đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót, đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính;

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản về nội dụng và nguyên nhân sai sót, lập hồ sơ trình Sở tài nguyên và môi trường thực hiện việc đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót đối với Giấy chứng nhận do Sở tài nguyên và môi trường cấp cho người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất trong dự án phát triển nhà ở, đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Sau khi thực hiên các công việc trên, Sở tài nguyên và môi trường ký đính chính vào Giấy chứng nhận hoặc ký cấp Giấy chứng nhận mới.

Bước 3: Trả kết quả.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi dành cho quý khách hàng, ý kiến tư vấn dựa trên những quy định của pháp luật và thông tin mà khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra sự tư vấn là để cá nhân, tổ chức tham khảo. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900.6162

TRÂN TRỌNG./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI.