1. Thuế tiêu thụ đặc biệt có áp dụng với cây thuốc lá hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (đã được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014), danh sách hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được liệt kê rõ. Trong số đó, thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm đều nằm trong danh sách này.
Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là cây thuốc lá, mặc dù là nguyên liệu để sản xuất thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác, nhưng chính nó không được liệt kê trong danh sách hàng hóa phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Điều này có nghĩa là thuế tiêu thụ đặc biệt không được áp dụng trực tiếp đối với cây thuốc lá mà chỉ áp dụng đối với các sản phẩm thuốc lá đã chế biến.
Vì vậy, trong trường hợp này, người tiêu dùng không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua cây thuốc lá trực tiếp. Thực tế, thuế chỉ được áp dụng khi sản phẩm cuối cùng - thuốc lá điếu, xì gà hoặc chế phẩm khác từ cây thuốc lá - được bán ra thị trường. Điều này giúp tạo ra sự phân biệt rõ ràng giữa nguyên liệu và sản phẩm cuối cùng trong quá trình chế biến và kinh doanh hàng hóa.
 

2. Đã nộp thuế TTĐB đối với thuốc lá nhập khẩu nhưng  còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu thì có được hoàn thuế không?

Dựa vào khoản 1 Điều 7 của Thông tư 195/2015/TT-BTC, quy định về hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt, người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được hoàn thuế trong các trường hợp cụ thể sau đây, liên quan đến hàng tạm nhập khẩu và tái xuất khẩu:
- Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu:
+ Theo quy định, người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được hoàn thuế đã nộp trong tình huống nhất định. Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và hiện đang lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu, đồng thời đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan và được tái xuất khẩu ra nước ngoài, người nộp thuế sẽ được hưởng quyền lợi hoàn thuế.
Quy định này có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu. Việc hoàn thuế giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đối với doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích quản lý hàng hóa một cách hiệu quả, đảm bảo tính linh hoạt và sự minh bạch trong quá trình quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt.
Điều này không chỉ thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành xuất nhập khẩu. Qua đó, chính sách hoàn thuế được xem xét và áp dụng một cách linh hoạt, thích hợp với nhu cầu và đặc thù của thị trường quốc tế, góp phần tối ưu hóa hiệu quả và công bằng trong quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt.
+ Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt để giao, bán cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo qui định của Chính phủ.
+ Theo quy định, người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được hưởng chính sách hoàn thuế trong trường hợp hàng tạm nhập khẩu được tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất. Khi hàng hóa này được tái xuất khẩu, người nộp thuế sẽ được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp, tương ứng với số lượng hàng tái xuất khẩu.
Chính sách hoàn thuế này không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính đối với doanh nghiệp mà còn khuyến khích và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Đối với những doanh nghiệp tham gia kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất, đây là một động lực tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để họ duy trì và phát triển mô hình kinh doanh này.
Chính sách này còn góp phần vào việc quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy tính minh bạch và công bằng trong thuế tiêu thụ đặc biệt. Qua đó, người nộp thuế có thêm động lực để thực hiện và duy trì các quy trình và tiêu chuẩn kinh doanh hiệu quả, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành xuất nhập khẩu.
+ Theo quy định, người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được hưởng chính sách hoàn thuế trong trường hợp hàng nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng lại được tái xuất khẩu ra nước ngoài. Trong tình huống này, người nộp thuế sẽ được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp, đối với số lượng hàng xuất trả lại nước ngoài.
Chính sách hoàn thuế trong trường hợp này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính mà còn khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu. Đối với những doanh nghiệp tham gia trong quá trình nhập khẩu và xuất khẩu, đây là một động lực tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để họ duy trì và phát triển mô hình kinh doanh quốc tế.
Chính sách này còn góp phần vào quản lý hiệu quả các chuỗi cung ứng và quá trình xuất nhập khẩu. Đồng thời, nó thể hiện cam kết của chính phủ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình thực hiện chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt.
+ Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được hưởng chính sách hoàn thuế khi đáp ứng các điều kiện quy định. Một trong những trường hợp mà người nộp thuế có quyền nhận hoàn thuế là khi hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và sau đó được tái xuất khẩu ra nước ngoài. Trong tình huống này, người nộp thuế sẽ được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp, đối với số lượng hàng xuất trả lại nước ngoài.
Chính sách hoàn thuế như vậy không chỉ là biện pháp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp mà còn khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu. Đối với doanh nghiệp tham gia trong quá trình nhập khẩu và xuất khẩu, đây là một động lực tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để họ duy trì và phát triển mô hình kinh doanh quốc tế.
Chính sách này còn góp phần vào việc quản lý hiệu quả các chuỗi cung ứng và quá trình xuất nhập khẩu. Đồng thời, nó thể hiện cam kết của chính phủ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong thực hiện chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt. Điều này không chỉ tạo ra môi trường kinh doanh tích cực mà còn hỗ trợ phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia.
Dựa vào quy định, trong trường hợp thuốc lá nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng vẫn còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, quy định rõ ràng rằng có quyền được hoàn thuế đã nộp khi hàng hóa này được tái xuất ra nước ngoài. Điều này mang lại lợi ích đối với những doanh nghiệp tham gia trong quá trình nhập khẩu và xuất khẩu thuốc lá.
Việc hoàn thuế trong trường hợp này không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính đối với doanh nghiệp mà còn khuyến khích hoạt động xuất nhập khẩu và quản lý kho hàng một cách hiệu quả. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể linh hoạt trong việc tái sử dụng hàng hóa, đồng thời tối ưu hóa quy trình sản xuất và kinh doanh của mình.
Quy định này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mà còn thể hiện sự linh hoạt và tính ứng dụng của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt, thúc đẩy sự phát triển bền vững và hiệu quả của ngành công nghiệp thuốc lá trong bối cảnh quốc tế.
 

3. Người trồng cây thuốc lá có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hay không?

Dựa vào Điều 4 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008, người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định là tổ chức và cá nhân thực hiện các hoạt động sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong trường hợp tổ chức hoặc cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ cơ sở sản xuất để xuất khẩu, nhưng không thực hiện việc xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước, họ sẽ được coi là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
Do đó, theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, cây thuốc lá không được xem là đối tượng chịu thuế. Từ đó, có thể kết luận rằng người trồng cây thuốc lá không phải là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật. Điều này phản ánh tính minh bạch và chính xác trong việc xác định người chịu thuế và đối tượng thuế, đồng thời giúp tránh những tranh cãi không cần thiết trong quá trình thực hiện chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt.
Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật