Trả lời:

Nguyên tắc chung xác định tài sản là di sản hay không thì phải xác định tài sản đó có thuộc tài sản của người chết hay không.

Đối với bổi thường về sức khỏe, danh dự phải xác định khoản bồi thường này là bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại khi họ còn sống thi đương nhiên khoản bồi thường về sức khỏe, danh dự này thuộc tài sản của họ, di sản thừa kế khi họ chết.

Đối với bồi thường về tính mạng phải căn cứ khoản bồi thường cụ thể cho từng đối tượng thụ hưởng. Điều 591 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a)    Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b)    Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c)    Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d)    Thiệt hại khác do luật quy định.

2.   Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thẩn cho những người thần thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do cắc bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Do vậy, bồi thường về chi phí phải bỏ ra (cứu chữa, mai táng...) là bồi thường thiệt hại của người chết nên vẫn là di sản; bồi thường về tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, về tổn thất tinh thần cho người còn sống... có đối tượng cụ thể, không bồi thường trực tiếp cho người chết thì không phải là di sản thừa kế.

 

Tiền bồi thường tai nạn lao động có được chia thừa kế không ?

Thưa lật sư, xin hỏi: Anh A ký kết hợp đồng lao động với Công ty B. Quá trình làm việc, anh A chết vì bị tai nạn lao động. Phía công ty B đã thực hiện các quy định về pháp luật lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội và đã thanh toán cho gia đình anh A số tiền 100.000.000 đồng (do người vợ đại diện nhận). Sau đó, bố mẹ anh A khởi kiện yêu cầu chia thừa kế. Số tiền 100.000.000 đồng có phải là di sản thừa kế không?

Cảm ơn luật sư!

 

Trả lời:

Để xác định số tiền 100.000.000 đồng thanh toán cho gia đình anh A nêu trên có phải là di sản thừa kế hay không cần phải xác định số tiền nàỵ thanh toán những khoản nào. Những khoản tiền nào thuộc tài sản thanh toán trực tiếp cho anh A khi chết là di sản thừa kế. Còn những khoản tiền nào do Công ty thanh toán cho thành viên khác trong gia đình (vợ, con của anh A) khi anh A chết thì không phải là di sản thừa kế.

Ví dụ như: tiền trợ cấp tuất cho con chưa thành niên; con bị suy giảm khả năng lao động...

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)