1. Tiêu chí với chuyên gia đánh giá năng lực đo lường phòng thí nghiệm đo lường

Dựa theo Mục 5 của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13187:2020, các yêu cầu đặt ra đối với chuyên gia đánh giá năng lực đo lường trong lĩnh vực phòng thí nghiệm được mô tả chi tiết như sau:

* Đánh giá tiêu chí chung: Chuyên gia đánh giá cần đáp ứng một số tiêu chí quan trọng, bao gồm:

- Trình độ học vấn: Yêu cầu chuyên gia có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, đảm bảo kiến thức chắc chắn và sâu rộng về lĩnh vực đo lường.

- Kinh nghiệm nghề nghiệp: Chuyên gia cần có ít nhất 03 năm hoạt động liên tục trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, để đảm bảo sự thành thạo và hiểu biết sâu rộng về các quy trình và yêu cầu đo lường.

- Hoàn thiện việc tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực nghệ thuật sau:

+ Nắm vững kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc thiết lập và quản lý hiệu quả hệ thống quản lý trong môi trường phòng thí nghiệm. Tiếp cận các chiến lược và công cụ hiện đại nhất để tối ưu hóa hoạt động và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng.

+ Tích lũy kiến thức sâu rộng về các phương pháp đo lường và các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực cơ sở đo lường học. Đã áp dụng kiến thức này để hiểu rõ và nâng cao chất lượng các quy trình đo lường trong môi trường làm việc.

+ Hoàn thành các khóa đào tạo về quy trình và các yêu cầu quy định của nhà nước liên quan đến đo lường. Hiểu rõ về các hệ thống pháp luật và quy định cần tuân thủ để đảm bảo sự tuân thủ và tuân thủ đầy đủ.

+ Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về đánh giá năng lực đo lường, từ đó đạt được cái nhìn toàn diện về cách đánh giá và cải thiện khả năng đo lường trong môi trường phòng thí nghiệm. Áp dụng những kỹ thuật này để liên tục đảm bảo chất lượng và độ chính xác trong các quy trình đo lường của mình.

* Chuyên gia đánh giá tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đo lường không chỉ là người chuyên sâu về các yếu tố kỹ thuật, mà còn là người có kiến thức đa ngành và kỹ năng đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của hạ tầng đo lường. Đối với chuyên gia này, yêu cầu tối thiểu bao gồm:

- Chuyên gia đã hoàn thành chặng đường đào tạo tại các trường đại học hàng đầu, với chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật hoặc khoa học tự nhiên. Điều này đảm bảo rằng chuyên gia không chỉ có kiến thức sâu rộng mà còn có sự hiểu biết chặt chẽ về các nguyên lý và kỹ thuật đo lường.

- Chuyên gia không chỉ có 03 năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực đo lường, kiểm định và hiệu chuẩn mà còn đã tham gia vào các dự án và thử nghiệm liên quan. Sự thành thạo này đồng nghĩa với việc chuyên gia đã đối mặt và giải quyết nhiều thách thức kỹ thuật và công nghệ trong quá trình thực hiện các dự án đo lường phức tạp.

- hoàn thiện và nâng cao kiến thức chuyên sâu của mình thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực chính như sau:

+ Đã tham gia các khóa học và đào tạo về hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, từ việc xây dựng đến quản lý hiệu quả. Điều này bao gồm cả việc phát triển kỹ năng tổ chức, giám sát và đảm bảo rằng mọi hoạt động trong phòng thí nghiệm diễn ra một cách mạch lạc và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng.

+ Tích luỹ kiến thức sâu rộng về các phương pháp và công cụ đo lường thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu về cơ sở đo lường học. Điều này giúp áp dụng những kiến thức này vào thực tế để đảm bảo sự chính xác và tin cậy trong các quy trình đo lường.

+ Thực hiện đánh giá năng lực đo lường thông qua việc tiếp tục nghiên cứu và tham gia các khóa đào tạo về đo lường chuyên sâu trong lĩnh vực cụ thể của mình. Điều này bao gồm việc áp dụng những phương pháp và kỹ thuật tiên tiến nhất để đảm bảo sự hiệu quả và chất lượng trong công việc của tôi.

+ Chủ động tham gia các khóa đào tạo về đánh giá năng lực đo lường để có cái nhìn tổng thể về cách đo lường ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất. Qua đó, có khả năng tự đánh giá và liên tục cải thiện năng lực đo lường của mình trong môi trường thử nghiệm.

 

2. Phòng thí nghiệm đo lường có tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật đo lường ra sao?

Tại tiểu mục 6.2 của Mục 6 trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13187:2020, quy định về tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đo lường cho phòng thí nghiệm đo lường được mô tả chi tiết như sau:

* Tiêu chí về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc:

- Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường phòng thí nghiệm đo lường cần được thiết kế và duy trì sao cho phù hợp với từng hoạt động thí nghiệm cụ thể. Điều này bao gồm việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu được nêu trong quy trình KĐ/HC/TN hoặc các quy định đặc thù của từng phép KĐ/HC/TN tương ứng và đồng thời không tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến độ tin cậy và giá trị sử dụng của kết quả đo được.

- Các yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện môi trường cần được đặc tả và lập thành văn bản, để đảm bảo sự rõ ràng và tuân thủ.

- Quá trình theo dõi, kiểm soát và ghi nhận các điều kiện môi trường cần tuân theo các quy định kỹ thuật, phương pháp, hoặc quy trình có liên quan, đặc biệt khi chúng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả đo.

- Trong trường hợp thực hiện hoạt động KĐ/HC/TN tại các địa điểm nằm ngoài sự kiểm soát thường xuyên, cần đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu liên quan đến cơ sở vật chất và điều kiện môi trường theo tiêu chí này đều được đáp ứng, đồng thời duy trì một cấp độ kiểm soát chất lượng cao nhất.

- Các yêu cầu về điều kiện làm việc của phòng thí nghiệm được mô tả cụ thể như sau, tạo ra một môi trường lý tưởng để thực hiện các thí nghiệm và đảm bảo sự chính xác và độ tin cậy cao:

​+ Diện tích của phòng thí nghiệm cần được thiết kế để đáp ứng đầy đủ điều kiện lắp đặt và vận hành các trang thiết bị theo quy trình đã được phê duyệt và hướng dẫn của nhà sản xuất. Việc này đảm bảo rằng môi trường làm việc được tối ưu hóa để thực hiện các thí nghiệm một cách hiệu quả.

​+ Tiếp địa đo lường cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể của phép đo. Trị số điện trở tiếp đất được đảm bảo phù hợp với yêu cầu cụ thể của phép đo, đảm bảo tính chính xác và tin cậy của dữ liệu thu thập.

​+ Nguồn điện sử dụng trong phòng thí nghiệm không vượt quá ±10% so với trị số điện áp danh định. Điều này đảm bảo ổn định và đồng đều trong cung cấp nguồn điện, giúp duy trì sự chính xác của các thiết bị đo lường và đảm bảo kết quả đo lường được thực hiện trong điều kiện ổn định và đồng nhất.

+ Môi trường làm việc trong phòng thí nghiệm được quan tâm và xây dựng để đáp ứng các quy định hiện hành, được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với đối tượng đo và công việc thực hiện. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường làm việc an toàn và tiện nghi mà còn đảm bảo sự chính xác và độ tin cậy trong quá trình đo lường.

+ Điều kiện môi trường được duy trì theo từng quy trình KĐ/HC/TN cụ thể, với sự linh hoạt để đáp ứng đúng yêu cầu của từng công việc thực hiện. Quy định cụ thể này giúp đảm bảo rằng môi trường làm việc được tối ưu hóa, tạo điều kiện lý tưởng cho mọi phương diện của quá trình đo lường.

+ Điều kiện làm việc của phòng thí nghiệm trong quá trình thực hiện KĐ/HC/TN được thiết lập với sự đảm bảo rằng mọi yêu cầu của quy trình và phương pháp được phê duyệt đều được áp dụng một cách chặt chẽ. Điều này bao gồm cả việc duy trì các điều kiện lý tưởng và tiêu chuẩn để đảm bảo rằng mỗi bước của quá trình đo lường đều diễn ra trong môi trường kiểm soát và đồng đều, tối ưu hóa sự chính xác và độ tin cậy của kết quả thu được.

Vi nội dung khá dài, khách hàng truy cập đầy đủ tại: Phòng thí nghiệm đo lường có tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật đo lường ra sao?

 

3. Tiêu chí chung đối với phòng thí nghiệm đo lường 

Tại tiểu mục 6.1 của Mục 6 trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13187:2020, các tiêu chí chung đối với phòng thí nghiệm đo lường được quy định để đảm bảo tư cách và hoạt động đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất. Chi tiết như sau:

* Tư cách pháp nhân: Để được xem xét và công nhận, phòng thí nghiệm đo lường cần đáp ứng các tiêu chí sau:

​- Phòng thí nghiệm đo lường phải là tổ chức hoặc là một bộ phận xác định của tổ chức, sở hữu tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều này đảm bảo tính chính thức và trách nhiệm pháp lý cao nhất trong các hoạt động đo lường.

​- Phòng thí nghiệm cần có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, làm chứng nhận rằng nó được phép cung cấp các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, và thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quy định. Điều này bảo đảm rằng phòng thí nghiệm đáp ứng đầy đủ và chính xác các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động của mình, tăng cường sự đáng tin cậy trong lĩnh vực đo lường.

- Đối với các tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ quan trọng như kiểm định, hiệu chuẩn, và thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, việc xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý phòng thí nghiệm là chìa khóa để đảm bảo sự chất lượng và tính minh bạch trong mọi khía cạnh của hoạt động. Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 và các quy định liên quan, những yêu cầu cụ thể dưới đây nên được tuân thủ:

​+ Công khai và minh bạch quy trình KĐ/HC/TN áp dụng là cơ sở để đảm bảo sự độc lập và tính khách quan trong mọi khía cạnh của hoạt động. Việc công khai giúp tạo ra một môi trường trong suốt, nơi khách hàng và đối tác có thể tin tưởng vào quy trình và kết quả được đảm bảo.

​+ Tính độc lập cũng liên quan đến việc chịu trách nhiệm về kết quả KĐ/HC/TN đã thực hiện. Phòng thí nghiệm phải cam kết không chịu tác động làm thay đổi kết quả KĐ/HC/TN theo bất kỳ áp lực nào, đồng thời giữ cho quy trình và kết quả không bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng bên ngoại.

​+ Đảm bảo rằng nhân viên trong phòng thí nghiệm tuân thủ quy trình KĐ/HC/TN đã công bố áp dụng. Sự tuân thủ này là chìa khóa để đảm bảo sự đồng nhất và độ chính xác trong cả quy trình và kết quả.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Điều kiện cần đáp ứng để được công nhận là phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh vật biến đổi gen là gì. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.