Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----****-------

                                                                        Hà Nội, ngày….….tháng ….  năm 20….

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

Về việc: Chuyển nhượng phòng thí nghiệm Las …..của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định giao thông – Xây dựng ……

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Luật Đầu tư  Số 59/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Giao thông – Xây dựng ……

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Giao thông – Xây dựng ….. số …. ngày …/…./20… (Đăng ký thay đổi lần 2);

- Xét nhu cầu của Ông:  …...

 

           

            Hôm nay, ngày……..tháng … năm 20…., tại địa chỉ số ………. quận Đống Đa, thành phố Hà Nội là trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Giao thông – Xây dựng …….. Chúng tôi gồm có:

 

1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ BÊN A)

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Tên công ty :                             CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH  GIAO THÔNG – XÂY DỰNG …...

Địa chỉ trụ sở chính:                   …… quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch :               …… quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật   :           Ông …..

Chức vụ:                                  Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty          

Điện thoại:                                (04) 3…..

Mã số thuế:                              ………..

Số tài khoản:                            ……….

2. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ BÊN B)

Tên công ty :                          CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH ……

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

Địa chỉ trụ sở chính:               …… quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật   :           Ông ……        

Chức vụ:                                  Giám đốc

Điện thoại:                                (04) 3.

Mã số thuế:                              …..

Số tài khoản:                            ……………….

 

            Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng phòng thí nghiệm LAS ….. với các thỏa thuận sau :

Điều 1 :  Nội dung hợp đồng chuyển nhượng phòng thí nghiệm :

            - Bên A đồng ý cho bên B nhận chuyển nhượng phòng thí nghiệm LAS ….của Công ty Cổ phần tư vấn Kiểm định Giao thông – Xây dựng ……

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

            - Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng phòng thí nghiệm LAS 378 của Công ty Cổ phần tư vấn Kiểm định Giao thông – Xây dựng ……

            - Trên tinh thần hiểu biết tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi nhằm đảm bảo sự hợp tác lâu dài để thực hiện đạt kết quả tốt các nhiệm vụ phát triển phòng thí nghiệm ngày càng lớn mạnh.

            - Để khắc phục những hạn chế cũng như quan hệ, quản lý dự án có quy mô lớn nếu chỉ một bên nào đó thực hiện sẽ gặp khó khăn hoặc không thực hiện được.

Điều 2 :  Danh mục thiết bị của phòng thí nghiệm :

- Danh mục thiết bị được liệt kê (có phụ lục kèm theo);

- Chất lượng thiết bị vẫn được sử dụng hiện có để bàn giao (có phụ lục đính kèm);

- Số lượng thiết bị theo bảng kê có tại phòng thí nghiệm và ở các công trường (có phụ lục kèm theo).

Điều 3 :  Thị trường khách hàng và các sản phẩm còn lại :

            - Khách hàng của bên nào khai thác vẫn được làm theo những nội dung của Công ty quy định.

            - Những sản phẩm của Bên A đang thực hiện tại thời điểm chuyển giao vẫn được tiếp tục thực hiện tiếp cho đến khi hoàn thiện.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Điều 4 :  Nghĩa vụ và quyền lợi của các bên :

            4.1 Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên A :

            a) Các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định pháp luật :

            - Phải đảm bảo đầy đủ tính hợp pháp của phòng thí nghiệm tại thời điểm chuyển nhượng không có tranh chấp và vẫn được hoạt động bình thường.

            - Tại thời điểm chuyển nhượng Bên A vẫn được hoạt động kinh doanh bình thường, không bị phong tỏa tài sản của phòng thí nghiệm và các tài sản khác của Bên A.

            - Phải chịu trách nhiệm toàn bộ những hoạt động của phòng thí nghiệm trước ngày bàn giao.

            - Hỗ trợ Bên B trong việc bảo lãnh, liên danh, liên kết, ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng, xuất hóa đơn, chứng từ của Bên A theo đề nghị của Bên B.

            - Chỉ đạo chung trong hoạt động sản xuất của phòng thí nghiệm, làm đúng, đủ theo pháp luật hiện hành, theo điều lệ công ty ;

            - Phải thanh toán đầy đủ tiền về tài khoản Bên A cho phòng thí nghiệm theo tỷ lệ được hai bên thống nhất ;

            - Ngay sau khi ký hợp đồng này, Bên A có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ trang thiết bị của phòng thí nghiệm cho Bên B ; Phòng thí nghiệm (Las ……) hạch toán độc lập trực thuộc quyền quản lý điều hành của Bên B;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại

            - Sau 5 tháng kể từ khi ký hợp đồng chuyển nhượng, Bên A phải mở thêm một Công ty mới theo loại hình công ty cổ phần (tỷ lệ vốn góp bên A góp 7 % bên B góp 93 %) trực thuộc Bên A và hạch toán độc về tài chính ;

            - Bên A phải trả lương cho cán bộ công nhân viên văn phòng do bên A quản lý ;

            - Thanh toán đầy đủ tiền thuê thiết bị của phòng thí nghiệm theo thỏa thuận.

            b) Các quyền lợi :

- Được hưởng những sản phẩm mà Bên A đang thực hiện tại thời điểm chuyển giao ;

- Được thanh toán 100 %  sản phẩm của mình khi không có liên quan đến phòng thí nghiệm.

4.2 Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên B

a)      Các nghĩa vụ theo  trách nhiệm pháp luật

- Được phép hoạt động sản xuất theo hồ sơ đăng ký của Công ty cũng như phòng thí nghiệm ;

- Toàn quyền quyết định về các vấn đề liên quan đến phòng thí nghiệm ;

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ly hôn bản mới nhất năm 2020

- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của phòng thí nghiệm trước Pháp luật và Bên A ;

- Tự quản lý điều hành con người và thiết bị khi nhận bàn giao xong ;

- Không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến phòng thí nghiệm và Bên A, nếu sai phòng thí nghiệm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật;

- Phải thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ công nhân viên do Bên B quản lý ;

- Tự hạch toán sản xuất lỗ hay lãi phòng thí nghiệm phải chịu trách nhiệm ;

- Phải đóng tiền thuê văn phòng theo diện tích sử dụng của phòng thí nghiệm ;

- Phải thanh toán tiền điện, tiền nước theo công suất sử dụng của phòng thí nghiệm ;

- Khi phòng thí nghiệm hết hạn sử dụng thì phải có trách nhiệm Báo cáo công ty để hỗ trợ xin phép gia hạn phòng thí nghiệm, kiểm định lại thiết bị (kinh phí phòng thí nghiệm tự lo).

- Sau khi nhận bàn giao phải có trách nhiệm quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên trong phòng thí nghiệm để đảm bảo sau khi nhận bàn giao được sản xuất kinh doanh bình thường.

b)      Quyền lợi hợp pháp của bên B

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Được hưởng lợi nhuận do phòng thí nghiệm làm ra ;

- Được xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh của Phòng thí nghiệm, đóng góp ý kiến về kế hoạch phát triển, kinh doanh của bên A ;

- Sử dụng tư cách pháp nhân của Bên A để hoạt động kinh doanh đúng pháp luật ;

Điều 5. Hình thức thanh toán và thời gian

- Bên B phải thanh toán cho Bên A số tiền là …….000.000 VNĐ …..triệu đồng chẵn).

- Thời hạn của Hợp đồng chuyển nhượng đến khi nào hai bên kết thúc thời gian hợp tác.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

- Hai bên cùng nhau thường xuyên chủ động báo cho nhau tiến độ thực hiện của Hợp đồng. Nếu có vấn đền gì bất lợi phát sinh hai bên cần kịp thời thông báo cho nhau để chủ  động bàn bạc trên cơ sở  thương lượng , đảm bảo quyền lợi của hai bên (Việc thương thảo phải được lập thành văn bản).

- Trường hợp có nội dung tranh chấp không giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khởi kiện tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội là cơ quan tài phán cao nhất có thẩm quyền giải quyết tranh chấp cho hai bên.

- Các chi phí kiểm tra xác minh và lệ phí  tòa án bên có lỗi phải chịu.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

Điều 7. Các thỏa thuận khác

- Bên A sẽ giữ lại …..000.000 VNĐ (….. triệu đồng chẵn) trong tổng số tiền chuyển nhượng của hai bên là : …..000.000 VNĐ (…..triệu đồng chẵn). Số tiền này sẽ được Bên A góp vào phòng thí nghiệm để đước hưởng những quyền lợi trong quá trình sản xuất kinh doanh của phòng thí nghiệm như một cổ đông trong công ty (Cổ tức của phòng thí nghiệm được Bên A và Bên B xác lập sau).

- Trong  quá trình thực hiện hợp đồng, sau khi Bên A mở công ty mới theo đề nghị của Bên B thì phần vốn góp của Bên A giữ lại sẽ góp vào Công ty mới được mở.

- Hợp đồng chuyển nhượng không phải đóng lệ phí cho hai bên.

- Hợp đồng chuyển nhượng không có hóa đơn cho Bên B.

- Bàn giao thiết bị ở hiện trường sẽ được hai bên thống nhất ngày để đi bàn giao theo thống kê đã được bên A báo ;

- Các thiết bị văn phòng cũng được bên A bàn giao cho bên B đặt tại văn phòng Công ty và phòng thí nghiệm (có phụ lục kèm theo).

Điều 8. Điều khoản thực hiện

-         Hợp đồng được thành lập làm 06 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 03 bản.

-         Hợp đồng lập xong được đọc lại cho hai bên cùng nghe và nhất trí ký tên.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài Uy tín, Chuyên nghiệp

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại