1. Tiêu chuẩn và điều kiện cộng tác viên Kiểm toán nhà nước

Ngày 31/10/2023, Kiểm toán nhà nước đã công bố Quyết định 1348/QĐ-KTNN năm 2023, bao gồm quy định về tiêu chuẩn và điều kiện cho việc sử dụng Cộng tác viên Kiểm toán nhà nước. Điều 7 của Quy chế, được ban hành kèm theo quyết định này, đặt ra các tiêu chuẩn và điều kiện cho cả cá nhân và tổ chức làm cộng tác viên Kiểm toán nhà nước:

Đối với Cộng tác viên là cá nhân:

Tiêu chuẩn:

- Cần phải có trình độ và kỹ năng chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.

- Đảm bảo có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, trung thực và khách quan.

- Phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực chuyên môn mà Kiểm toán nhà nước đang yêu cầu.

- Cần phải có bằng cấp, chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật.

Điều kiện:

- Không có lịch sử vi phạm pháp luật trong 3 năm trước khi ký hợp đồng.

- Không có liên quan đến các vụ việc đang bị điều tra, khiếu nại hoặc tố cáo liên quan đến lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.

- Không thuộc các trường hợp mà Luật Kiểm toán nhà nước cấm.

Cộng tác viên ngoại quốc:

- Cần phải tuân thủ các điều kiện và tiêu chuẩn hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

- Không vi phạm các hợp đồng đã ký trước đây với Kiểm toán nhà nước.

Đối với Cộng tác viên là tổ chức:

Tiêu chuẩn:

- Cần phải được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh đối với các công việc mà Kiểm toán nhà nước yêu cầu.

- Phải có uy tín và đủ năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.

- Tối thiểu 3 năm hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn mà Kiểm toán nhà nước đang yêu cầu.

Với việc xác định rõ ràng những tiêu chuẩn và điều kiện này, Kiểm toán nhà nước đảm bảo chất lượng và độ tin cậy trong công việc của Cộng tác viên, đồng thời thúc đẩy tính đạo đức và trách nhiệm trong lĩnh vực kiểm toán.

Các Điều Kiện

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn;

- Trong 3 năm trước liền kề và tại thời điểm ký hợp đồng, không có vi phạm hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào bị cơ quan nhà nước hoặc hội nghề nghiệp xử lý. Đồng thời, không bị điều tra, khiếu nại hoặc tố cáo liên quan đến các vụ việc trong lĩnh vực chuyên môn, theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.

- Trong 02 năm trước liền kề và tại thời điểm hiện tại, không tham gia vào bất kỳ công việc nào liên quan đến các công việc mà Kiểm toán nhà nước yêu cầu với đơn vị được kiểm toán.

- Không sở hữu vốn hoặc không có bất kỳ lợi ích nào liên quan đến đơn vị được kiểm toán.

- Trong trường hợp cộng tác viên là tổ chức ngoài nước, phải tuân thủ tất cả các điều kiện và tiêu chuẩn hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Không vi phạm các hợp đồng đã ký trước đó với Kiểm toán nhà nước.

- Trong trường hợp đặc biệt cần bổ sung hoặc điều chỉnh các tiêu chuẩn và điều kiện so với quy định tại Điều này, phải trình Tổng Kiểm toán nhà nước để xem xét và quyết định.

 

2.  Nguyên tắc thực hiện việc sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước

Tại Điều 4 của Quy chế được ban hành theo Quyết định 1348/QĐ-KTNN năm 2023, quy định về nguyên tắc thực hiện việc sử dụng Cộng tác viên Kiểm toán nhà nước như sau:

- Sử dụng Cộng tác viên phải tuân thủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định trong Quy chế này. Việc này được thực hiện thông qua hợp đồng nhiệm vụ chính thức.

- Sử dụng Cộng tác viên là cá nhân hoặc tổ chức ngoại quốc chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:

+ Cộng tác viên trong nước không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

+ Theo quy định của các hiệp định quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

+ Theo quy định của các thỏa thuận quốc tế mà Kiểm toán nhà nước đã ký kết hoặc tham gia.

- Tuân thủ các quy định và hợp đồng:

+ Cộng tác viên phải tuân thủ các quy định trong hợp đồng đã ký với Kiểm toán nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.

+ Không được chuyển giao công việc cho người hoặc tổ chức khác mà không có sự đồng ý của Kiểm toán nhà nước.

+ Trong trường hợp Cộng tác viên là thành viên của Đoàn kiểm toán, phải tuân thủ quy định hiện hành liên quan của Kiểm toán nhà nước.

- Cộng tác viên phải đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và các quy định của Kiểm toán nhà nước về bảo mật thông tin.

- Cộng tác viên chịu trách nhiệm trước Kiểm toán nhà nước và pháp luật đối với tính đầy đủ, khách quan, trung thực, và hợp pháp của số liệu, tài liệu, kết quả và kết luận đối với nội dung, công việc được thực hiện theo hợp đồng cung cấp cho Kiểm toán nhà nước. Quyết định việc sử dụng số liệu, tài liệu kết quả và kết luận của cộng tác viên sẽ tuân thủ theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước.

Việc thiết lập và tuân thủ Quy chế Sử dụng Cộng tác viên Kiểm toán nhà nước, như quy định tại Điều 4 của Quyết định 1348/QĐ-KTNN năm 2023, đặt ra các nguyên tắc và tiêu chuẩn cao về chất lượng, trung thực và độc lập trong quá trình kiểm toán. Điều này đảm bảo rằng các Cộng tác viên phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng và minh bạch trong công việc kiểm toán.Việc có các tiêu chuẩn chất lượng cao cho Cộng tác viên và áp dụng các nguyên tắc cẩn thận và độc lập. Điều này giúp tăng cường uy tín và độ tin cậy của quá trình kiểm toán, đồng thời bảo vệ lợi ích công chúng và đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác và đáng tin cậy.  Ngoài ra, việc đề cập đến việc áp dụng các quy định của pháp luật và các hợp đồng đã ký kết đưa ra hình ảnh vững chắc và minh bạch về quy trình làm việc của Cộng tác viên. Điều này là quan trọng để giữ gìn uy tín của Kiểm toán nhà nước và đáp ứng mong muốn của cộng đồng và xã hội liên quan đến minh bạch và trung thực trong việc quản lý tài chính và các vấn đề liên quan.

Cộng tác viên cũng thể hiện sự cam kết của Kiểm toán nhà nước đối với việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán và tăng cường khả năng đáp ứng các yêu cầu phức tạp của thị trường và xã hội ngày nay. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng tác viên thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, mà còn giúp họ duy trì và phát triển uy tín trong ngành kiểm toán. Quy chế cũng chú trọng đến việc bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin, điều này là quan trọng trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển và thông tin trở nên dễ dàng tiếp cận. Sự bảo mật thông tin không chỉ đảm bảo rằng dữ liệu và thông tin được chia sẻ là an toàn và không bị xâm phạm, mà còn thể ngăn chặn các rủi ro liên quan đến việc lợi dụng thông tin hoặc tấn công mạng.

 

3. Kinh phí sử dụng cộng tác viên kiểm toán nhà nước theo quy định

Căn cứ theo Điều 5 của Quyết định 1348/QĐ-KTNN năm 2023 quy định về kinh phí sử dụng cộng tác viên có nội dung như sau:

Mỗi năm, dựa trên nhu cầu sử dụng cộng tác viên, Kiểm toán nhà nước sẽ thực hiện việc lập dự toán kinh phí cho công việc này. Kinh phí sử dụng cộng tác viên sẽ được tổ chức và bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Kiểm toán nhà nước. Ngoài ra, nếu có sự phát sinh đột xuất, kinh phí sử dụng cộng tác viên sẽ được bổ sung theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Điều này đảm bảo rằng Kiểm toán nhà nước có nguồn lực tài chính cần thiết để thực hiện các công việc liên quan đến sử dụng cộng tác viên một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau đây: Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực kiểm soát quyền lực ?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng thông qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!