Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Kiểm toán Nhà nước"

Kiểm toán Nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kiểm toán Nhà nước.

Hệ thống kiểm toán Việt nam thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển

Hệ thống kiểm toán Việt nam thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển
Hệ thống kiểm toán ở VN – một trong những công cụ quản lý kinh tế – tài chính hữu hiệu, sản phẩm của nền kinh tế thị trường, của hội nhập kinh tế quốc tế đã được hình thành và có những bước phát triển đáng ghi nhận. Hệ thống kiểm toán gồm 3 phân hệ cấu thành là Kiểm toán Nhà nước (KTNN), kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.

Một số vấn đề về Kiểm toán Nhà nước

Một số vấn đề về Kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán Nhà nước là hoạt động kiểm tra tài chính mới được hình thành ở nước ta trong vài năm trở lại đây. Để các vị đại biểu Quốc hội có thêm thông tin về lĩnh vực này, Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu khoa học xin trân trọng giới thiệu bản tin chuyên đề Một số vấn đề về Kiểm toán Nhà nước.