Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Kiểm toán Nhà nước"

Kiểm toán Nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kiểm toán Nhà nước.

Kiểm toán là gì? Chức năng, nội dung của Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán là gì? Chức năng, nội dung của Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán là việc kiểm tra, xem xét, thẩm tra, đánh giá, kết luận và xác nhận tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của số liệu, tài liệu kế toán, báo cáo tài chính theo các chuẩn mực được xác định trước của những tổ chức sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước về kinh tế, do các nhân viên gọi là kiểm toán viên có đủ trình độ, có nghề nghiệp chuyên môn giỏi thực hiện.

Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực kiểm soát quyền lực ?

Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực kiểm soát quyền lực ?
Nếu Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện vai trò kiểm soát quyền lực nhà nước bằng việc tổ chức các cuộc bầu cử thật sự công bằng, khách quan và dân chủ thì kiểm toán nhà nước phát huy vai trò của mình trong lĩnh vực kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua việc góp phần giám sát

Một số vấn đề về Kiểm toán Nhà nước

Một số vấn đề về Kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán Nhà nước là hoạt động kiểm tra tài chính mới được hình thành ở nước ta trong vài năm trở lại đây. Để các vị đại biểu Quốc hội có thêm thông tin về lĩnh vực này, Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu khoa học xin trân trọng giới thiệu bản tin chuyên đề Một số vấn đề về Kiểm toán Nhà nước.

Al là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước khu vực theo quy định?

Al là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước khu vực theo quy định?
Kiểm toán Nhà nước Việt Nam là cơ quan do Quốc hội thành lập và hoạt động độc lập theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ chính của Kiểm toán Nhà nước là thực hiện kiểm toán việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị khác theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước khi phát hiện sai phạm

Trách nhiệm của thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước khi phát hiện sai phạm
Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về trách nhiệm của thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước khi phát hiện sai phạm tại bài viết sau

Thẩm quyền ký quyết định thanh tra của Kiểm toán nhà nước?

Thẩm quyền ký quyết định thanh tra của Kiểm toán nhà nước?
Thanh tra Kiểm toán nhà nước là đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quản lý về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Kiểm toán nhà nước... Cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về quy định ký quyết định thanh tra của Kiểm toán nhà nước?

Chức danh cán bộ Tổng Kiểm toán Nhà nước do ai quyết định?

Chức danh cán bộ Tổng Kiểm toán Nhà nước do ai quyết định?
Kiểm toán nhà nước được thành lập theo Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ, hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 61/TTg ngày 24/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Chức danh cán bộ Tổng Kiểm toán Nhà nước do ai quyết định?

Thủ tục lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán ủy thác của Kiểm toán nhà nước

Thủ tục lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán ủy thác của Kiểm toán nhà nước
Thủ tục lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán ủy thác của Kiểm toán nhà nước là một thủ tục quan trọng, đảm bảo cho việc lựa chọn được doanh nghiệp kiểm toán có đủ năng lực, kinh nghiệm, uy tín để thực hiện kiểm toán các đơn vị được Kiểm toán nhà nước ủy thác. Để hiểu rõ hơn về thủ tục này, Luật Minh Khuê sẽ giải thích cụ thể về thủ tục lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán ủy thác của Kiểm toán nhà nước trong bài viết dưới đây.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng