Luật sư tư vấn về chủ đề "Kiểm toán Nhà nước"

Kiểm toán Nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kiểm toán Nhà nước.

Kiểm toán là gì ? Chức năng, nội dung của Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán là gì ? Chức năng, nội dung của Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán là việc kiểm tra, xem xét, thẩm tra, đánh giá, kết luận và xác nhận tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của số liệu, tài liệu kế toán, báo cáo tài chính theo các chuẩn mực được xác định trước của những tổ chức sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước về kinh tế, do các nhân viên gọi là kiểm toán viên có đủ trình độ, có nghề nghiệp chuyên môn giỏi thực hiện.

Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015

Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015
Ngày 24 tháng 06 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 năm 2015. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Một số vấn đề về Kiểm toán Nhà nước

Một số vấn đề về Kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán Nhà nước là hoạt động kiểm tra tài chính mới được hình thành ở nước ta trong vài năm trở lại đây. Để các vị đại biểu Quốc hội có thêm thông tin về lĩnh vực này, Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu khoa học xin trân trọng giới thiệu bản tin chuyên đề Một số vấn đề về Kiểm toán Nhà nước.

Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực kiểm soát quyền lực ?

Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực kiểm soát quyền lực ?
Nếu Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện vai trò kiểm soát quyền lực nhà nước bằng việc tổ chức các cuộc bầu cử thật sự công bằng, khách quan và dân chủ thì kiểm toán nhà nước phát huy vai trò của mình trong lĩnh vực kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua việc góp phần giám sát

Sách Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi, bổ sung và thông qua kỳ họp thứ 8 QH14) và Hướng dẫn thi hành kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập (Quí Lâm)

Sách Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi, bổ sung và thông qua kỳ họp thứ 8 QH14) và Hướng dẫn thi hành kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập (Quí Lâm)
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Luật kiểm toán nhà nước (Đã được sửa đổi, bổ sung Thông qua kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV) và Hướng dẫn thi hành kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập" do tác giả Quí Lâm hệ thống.

Đề cương giới thiệu luật kiểm toán nhà nước năm 2005

Đề cương giới thiệu luật kiểm toán nhà nước năm 2005
Kiểm toán Nhà nước là công cụ kiểm tra tài chính công quan trọng của nhà nước. Hoạt động của Kiểm toán Nhà nước góp phần phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính nhà nước và tài sản công một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Kiểm toán Nhà nước góp phần phát hiện và ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí công quỹ quốc gia.