1. Cách tính lương giáo viên mầm non nghỉ thai sản?

Thưa luật sư, Tôi có câu hỏi mong được luật sư giúp đỡ. Vợ tôi là giáo viên mầm non của huyện quốc oai, hà nội. Hiện nay hệ số lương vợ tôi là 2,26 vợ tôi đã sinh em bé được 5 tháng.
Vậy những quyền lợi đối với giáo viên mầm non khi nghỉ thai sản được hưởng lương như thế nào ?
Xin cảm ơn luật sư.
- Tuoi N.

Luật sư trả lời:

Căn cứ vào khoản 1, Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014quy định:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 6 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định:

Điều 6. Tiền Iương tháng đóng BHXH bắt buộc

1. Tiền lương do Nhà nước quy định

1.1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điểm này bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương”

Theo đó, mức hưởng thai sản của vợ bạn = 6 x tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ thai sản.

Đồng thời căn cứ vào Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.”

Theo đó trong trường hợp này thì ngoài tiền lương được hưởng của 6 tháng nghỉ thai sản thì bạn sẽ được nhận trợ cấp một lần = 2 x 1.300.000 = 2.600.000 đồng.

Ngoài ra, về phụ cấp ưu đãi trong thời gian nghỉ thai sản:

Căn cứ vào Điểm b, khoản 2 , Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định:

2. Điều kiện áp dụng

b) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

– Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

– Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

– Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

– Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

– Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.”

Theo đó, trong thời gian bạn nghỉ thai sản 6 tháng thì vẫn được tính hưởng phụ cấp ưu đãi.

Như vậy, Về mức hưởng chế độ thai sản của vơ bạn sẽ được tính như sau: Về phía cơ quan bảo hiểm xã hội: bạn sẽ được hưởng 100% bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Ngoài ra, vợ bạn sẽ được nhận khoản phụ cấp ưu đãi do nhà trường chi trả cho thời gian bạn nghỉ hưởng chế độ thai sản đúng theo quy định của pháp luật.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp. Xem thêm: Bảng lương giáo viên mầm non mới nhất  

2. Cách tính mức hưởng thai sản đối với giáo viên?

Thưa luật sư! Năm 2013 vợ tôi là giáo viên hợp đồng trường tiểu học. Tháng 11/2014 vợ tôi nghỉ sinh, tháng 1/2015 vợ tôi vào biên chế. Vợ tôi đã đóng đủ tiền BHXH trên 6 tháng.Vậy xin hỏi luật sư vợ tôi được hưởng mức lương thai sản như thế nào?
Xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi:1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Mức hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 39 củaLuật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau :

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này."

Ngoài ra trong thời gian hưởng chế độ thai sản, vợ anh sẽ không được hưởng lương trên trường nữa.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Nghỉ thai sản có được trả tiền phụ cấp không?

 

3. Chế độ thai sản cho giáo viên tập sự?

Kính chào luật sư, tôi có một vấn đề rất mong nhận được sự tư vấn của luật sư. Chế độ thai sản cho giáo viên tập sự?

Tôi hiện là giáo viên tiểu học trình độ đại học nhưng đang trong thời gian tập sự. Tôi muốn hỏi sắp tới tôi nghỉ thai sản thì sẽ được tính như thế nào và số tiền được hưởng cụ thể là bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: minh cham

>> Tư vấn pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

* Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, pháp luật BHXH không phân biệt có đang trong thời gian tập sự hay không mà chỉ cần khi sinh con bạn đáp ứng điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì được hưởng chế độ thai sản.

* Thời gian hưởng và mức hưởng:

Điều 139 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về thời gian nghỉ thai sản như sau:

Điều 139. Nghỉ thai sản

1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động.

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.

Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Luật BHXH 2014 quy định về quyền lợi hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.

Như vậy, trong trường hợp nếu bạn đáp ứng được điều kiện hưởng chế độ thai sản thì bạn được nghỉ thai sản 6 tháng và thời gian này được tính vào thời gian tham gia BHXH. Mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Đồng thời bạn được nhận tiền trợ cấp 1 lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

>> Tham khảo thêm nội dung: Chế độ thai sản cho giáo viên nữ khi trùng với ngày nghỉ hè thì phải làm sao?

4. Số lượng ngày nghỉ trong suốt quá trình mang thai đối với giáo viên tiểu học?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học. Hiện đang mang thai 16 tuần. Tôi dạy 1 buổi / ngày. Thứ 7 họp 1 buổi sáng, chủ nhật nghỉ. Thứ 2, thứ 4 ,thứ 6 dạy phụ đạo buổi chiều từ 13h đến 15h30 không hưởng lương. Vậy tôi có được nghỉ 5 ngày để đi khám thai trong suốt quá trình mang thai không ?
Nhờ Luật sư tư vấn giùm. Cảm ơn Luật sư

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, Về Đối tượng áp dụng chế độ thai sản

Theo Điều 30 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định Đối tượng áp dụng chế độ thai sản

Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Theo quy định trên đối tượng áp dụng chế độ thai sản gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

Căn cứ theo quy định nêu trên và thông tin bạn cung cấp thì bạn thuộc đối tượng áp dụng chế độ thai sản tại Điểm c Khoản 1Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Thứ hai, Về điều kiện hưởng chế độ thai sản

Theo Điểm a, Khoản 1, Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản trong trường hợp lao động nữ mang thai

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, nếu bạn thỏa mãn các điều kiện nêu trên thì bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản khi mang thai

Thứ ba, Về thời gian hưởng chế độ khi khám thai

Theo Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi khám thai

1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, Theo quy định nêu trên và thông tin bạn cung cấp thì bạn được nghỉ việc để đi khám thai 05 ngày trong quá trình mang thai, thời gian này không tính ngày lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Thứ tư, Về mức hưởng chế độ thai sản

Theo Khoản 1, Điều 39,Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về Mức hưởng chế độ thai sản:

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Như vậy, Căn cứ quy định trên thì khi bạn nghỉ việc đi khám thai bạn vẫn được hưởng lương, mức lương bạn được hưởng là 100% mức lương bình quân.

>> Tham khảo: Hướng dẫn xếp lương giáo viên mầm non công lập chuẩn nhất  

 

5. Chế độ thai sản đối với giáo viên được khi được nghỉ trùng với ngày nghỉ hè?

Xin chào luật sư, xin cho em hỏi trường hợp vợ em là giáo viên nhưng được nghỉ theo chế độ thai sản mà chế độ nghỉ trùng với chế độ hè. Nên luật sư cho em hỏi nếu nghỉ trùng với chế độ nghỉ hè có được hưởng chế độ gì thêm ngoài chế độ thai sản không? Nếu có căn cứ vào quy định nào điều nào khoản nào của luật quy định?
Cho em xin cảm ơn nhiều.

Luật sư trả lời:

Căn cứ khoản 7 Điều 6 Nghị định 45/2013/NĐ-CP thì thời gian nghỉ hè là thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm.

Ngoài ra, khoản 3 Điều 5 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT có quy định:

Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hàng năm là 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Theo đó, khoản 1 Điều 114 Bộ luật lao động năm 2019, người lao động chưa được bố trí thời gian nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Cùng với đó, chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 141/2011/TT-BTC.

Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm thì cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm bố trí sắp xếp công việc, thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép theo chế độ quy định; trường hợp do nhu cầu công việc không thể bố trí cho cán bộ, công chức nghỉ phép hoặc bố trí không đủ số ngày nghỉ phép theo quy định, thì cơ quan, đơn vị quyết định việc chi trả tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức những ngày chưa nghỉ phép hàng năm.

Như vậy từ những phân tích trên, trường hợp vợ bạn là giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được nhà trường bố trí tiếp thời gian nghỉ hàng năm theo như quy định trên. Trường hợp nhà trường không thể sắp xếp thời gian nghỉ thì sẽ được thanh toán tiền theo quy định.

>> Xem thêm: Tư vấn cách xếp lương và chế độ lương giáo viên mầm non?

 

6. Giáo viên nghỉ thai sản có được hưởng trợ cấp khu vực không ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi một vấn đề: Cán bộ, giáo viên nghỉ thai sản từ 6T có được hưởng phụ cấp khu vực không ạ? và quy định tại văn bản nào?
Người hỏi: Nguyễn Tố Quỳnh

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi: - 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau:

Điều 139 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định, lao động nữ đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH 2014thì được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng.

Khoản 1 Điều 89 Luật BHXH 2014 quy định:

". Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.".

Theo đó, khoản phụ cấp khu vực không dùng để tính đóng BHXH, nên không được dùng làm cơ sở tính chế độ thai sản.

Như vậy, căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, nếu cán bộ, giáo viên đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, thì được BHXH thanh toán chế độ thai sản bao gồm:

- Trợ cấp một lần khi sinh con: 1.150.000 đồng x 2 tháng = 2.300.000 đồng.

- Mức hưởng 6 tháng nghỉ việc sinh con = ( 2,72 + hệ số phụ cấp chức vụ, nếu có + hệ số phụ cấp thâm niên nhà giáo, nếu có) x 1.150.000 đồng x 6 tháng nghỉ sinh con.

Nếu sau thời gian 6 tháng hưởng chế độ thai sản mà sức khoẻ còn yếu thì cán bộ, giáo viên được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm. Mức hưởng phục hồi sức khoẻ tại gia đình một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung; mức hưởng nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung một ngày bằng 40% mức lương tối thiểu chung.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi th qua Tổng đài tư vấn1900.6162. Trân trọng!