1. Nghỉ thai sản có được trả tiền phụ cấp không?

Thưa luật sư, Tôi là giáo viên tiểu học. Hiện tại tôi đang mang thai và chuẩn bị tháng 9/2015 tôi sẽ nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của nhà nước. Vậy tôi xin hỏi ngoài số tiền bảo hiểm xã hội chi trả thi tôi có được nhà trường trả tiền phụ cấp ưu đãi (35% đứng lớp) và tiền phụ cấp khu vực hàng tháng không ạ?

>> Luật sư tư vấn luật lao động về chế độ thai sản, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

"Điều 89. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này."

Vậy chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, trong thời gian sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, do không được cơ quan trả lương nên bạn cũng không được cơ quan trả phụ cấp ưu đãi và phụ cấp khu vực.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Nghỉ thai sản có được hưởng trợ cấp, phụ cấp?

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?

2. Đóng bao lâu nữa thì được hưởng thai sản ?

Thưa luật sư, Cho em hỏi ngày dự sinh của em là tháng 3/2016. Nhưng em đã đóng bh tới tháng 5/2015 thì nghỉ việc. Vậy em phải đóng thêm bao nhiêu tháng bh nữa thì sẽ được hưởng trợ cấp thai sản? Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật lao động, BHXH trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Do thời điểm bạn dự sinh là tháng 3/2016 cho nên Luật áp dụng trong trường hợp này là Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực vào ngày 1/1/2016.

Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.".

Để được hưởng chế độ thai sản bạn cần đóng bảo hiểm đủ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Trong thông tin bạn cung cấp thì bạn dự sinh tháng 3/2016. Khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh được xác định từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2016. Khoảng thời gian này bạn đóng bảo hiểm được 3 tháng. Như vậy, bạn cần phải đóng ít nhất 3 tháng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong khoảng thời gian trước tháng 3/2016 thì bạn mới đủ điều kiện hưởng thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thời gian đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản ?

>> Xem thêm:  Bị công ty cho nghỉ việc khi có thai có được hưởng chế độ thai sản?

3. Nghỉ thai sản sau nghỉ hè được không ?

Xin chào! cho em hỏi: ngày dự sinh của em là 30 tháng 5, nhưng 20 tháng 5 em được nghỉ hè tới 15 tháng 8. Vậy em làm đơn nghỉ thai sản từ ngày 15 tháng 8 được không ạ ?
Em cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Với nội dung câu hỏi của bạn chúng tôi hiểu là bạn đang sắp sinh con và muốn được hưởng chế độ thai sản. Gỉa sử đặt ra bạn đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản thì thời điểm nghỉ thai sản của bạn có thể nghỉ trước sinh nhưng tối đa không quá 2 tháng. Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

"Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng."

Như vậy bạn trong thời gian nghỉ hè thì sinh con , sau sinh bạn có thể làm đơn tới trường thông báo về việc sinh con này để nhà trường làm hồ sơ cho bạn với bảo hiểm xã hội.

>> Bài viết tham khảo thêm: Chế độ thai sản áp dụng khi thai chết lưu theo quy định mới nhất

>> Xem thêm:  Có thai 5 tháng thì nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản hay không?

4. Chế độ thai sản được hưởng như thế nào ?

Em đóng BHXH từ tháng 01/2016 đến hết tháng 09/2016 em nghỉ việc. Tổng là được 9 tháng. Hiện tại em có bầu được 05 tháng. Dự tính đến tháng 05/2017 là em sinh con. Nếu tháng 02/2017 em bắt đầu đi làm công ty mới và được đóng BHXH tiếp nhưng chưa đủ 06 tháng liệu em có được thanh toán chế độ thai sản không ?

Luật sư tư vấn:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì tháng 5/2017 bạn sinh con tuy nhiên bạn lại không nói rõ bạn sinh con cụ thể vào ngày nào do đó chúng tôi không thể trao đổi chính xác với bạn được. Tuy nhiên, bạn có thể dựa vào sự phân tích của chúng tôi để xác định mình có được hưởng chế độ thai sản không.

- Nếu bạn sinh trước ngày 15 của tháng 5/2017 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ bắt đầu từ tháng 5/2016 - 4/2017. Trong khoảng thời gian này bạn đã có trên 6 tháng tham gia BHXH do đó theo đúng quy định của Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

- Nếu bạn sinh sau ngày 15 của tháng 5/2017 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ bắt đầu từ tháng 6/2016 - 5/2017. Trong khoảng thời gian này bạn cũng đã có trên 6 tháng tham gia BHXH do đó theo đúng quy định của Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13 quy định:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

>> Bài viết tham khảo thêm: Ngừng đóng bảo hiểm xã hội trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản hay không?

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc trước khi sinh ?

5. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo luật bảo hiểm xã hội ?

Xin cho em hỏi: Em sinh tháng 6/2016 ,em có đóng bhxh từ tháng 12/2015 nhưng vì thai yếu em nghỉ trước khi sinh 1 tháng,và tháng cuối trước khi sinh em nghỉ sinh.
Vậy cho em hỏi đóng bảo hiểm 6 tháng trước khi sinh nhưng vì thai nhi yếu mẹ nghỉ sinh trước 1 tháng và chỉ đóng tiền được 5 tháng có được hưởng chế độ thai sản không? Cảm ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản (Luật bảo hiểm xã hội năm 2014)

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy, bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Trường hợp bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

>> Bài viết tham khảo thêm: Nghỉ thai sản xong muốn nghỉ việc luôn giải quyết thế nào ?

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?

6. Được nghỉ theo chỉ định và đi làm lại có được hưởng chế độ thai sản ?

Chào luật sư, cho em xin hỏi đến hiện tại Em mang thai được hơn 6 tháng.Do thai yếu nên bác sĩ yêu cầu ở nhà nằm dưỡng thai từ tháng 8/2016. Trong lúc nghỉ em có viết đơn tay xin nghi dài hạn cùng giấy yêu cầu của bệnh viện nộp cho công ty.Cho em hỏi đến tháng 12/2016 em đi làm lại vậy đến lúc sinh em có được hưởng chế độ thai sản bhxh không ?
em xin cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Điều 31, Lụật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.".

Để được hưởng thai sản thì bạn cần đóng đủ 6 tháng bảo hiểm trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Trường hợp của bạn do chưa nói rõ ngày dự sinh nên bạn tự đối chiếu khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn đóng BHXH đủ 6 tháng thì được hưởng chế độ này.

>> Bài viết tham khảo thêm: Ốm nghén nghỉ việc sớm có được hưởng chế độ thai sản ?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Đi làm trong thời gian nghỉ thai sản có được hưởng lương ?