1. Nghỉ thai sản có được trả tiền phụ cấp không?

Thưa luật sư, Tôi là giáo viên tiểu học. Hiện tại tôi đang mang thai và chuẩn bị tháng 9/2015 tôi sẽ nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của nhà nước. Vậy tôi xin hỏi ngoài số tiền bảo hiểm xã hội chi trả thi tôi có được nhà trường trả tiền phụ cấp ưu đãi (35% đứng lớp) và tiền phụ cấp khu vực hàng tháng không ạ?

>> Luật sư tư vấn luật lao động về chế độ thai sản, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Theo điểm b khoản 8 Điều 76 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động cao hơn bình thường, có chính sách ưu đãi của Nhà nước mà chưa được xác định trong mức lương được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Riêng với giáo viên, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề được quy định chi tiết tại Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC. Các đối tượng nhà giáo kể cả đang thử việc, hợp đồng đều được hưởng chế độ phụ cấp này, cụ thể:

- Thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động;

- Thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trưởng, trạm, trại, phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp, mọi khoảng thời gian, giáo viên đều được hưởng phụ cấp này. Điểm b khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch trên quy định thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi gồm:

2. Điều kiện áp dụng

a) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;

b) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

- Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

- Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

Vậy chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, trong thời gian sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong quy định tại Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, bạn được cơ quan trả phụ cấp ưu đãi và phụ cấp khu vực.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Nghỉ thai sản có được hưởng trợ cấp, phụ cấp?

 

2. Đóng bao lâu nữa thì được hưởng thai sản?

Thưa luật sư, Cho em hỏi ngày dự sinh của em là tháng 3/2021. Nhưng em đã đóng bh tới tháng 5/2020 thì nghỉ việc. Vậy em phải đóng thêm bao nhiêu tháng bh nữa thì sẽ được hưởng trợ cấp thai sản?
Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật lao động, BHXH trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Do thời điểm bạn dự sinh là tháng 3/2021 cho nên Luật áp dụng trong trường hợp này là Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực vào ngày 1/1/2016.

Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.".

Để được hưởng chế độ thai sản bạn cần đóng bảo hiểm đủ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Trong thông tin bạn cung cấp thì bạn dự sinh tháng 3/2021. Khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh được xác định từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021. Khoảng thời gian này bạn đóng bảo hiểm được 3 tháng. Như vậy, bạn cần phải đóng ít nhất 3 tháng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong khoảng thời gian trước tháng 3/2016 thì bạn mới đủ điều kiện hưởng thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thời gian đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

 

3. Nghỉ thai sản sau nghỉ hè được không?

Xin chào! cho em hỏi: ngày dự sinh của em là 30 tháng 5, nhưng 20 tháng 5 em được nghỉ hè tới 15 tháng 8. Vậy em làm đơn nghỉ thai sản từ ngày 15 tháng 8 được không ạ ?
Em cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Với nội dung câu hỏi của bạn chúng tôi hiểu là bạn đang sắp sinh con và muốn được hưởng chế độ thai sản. Gỉa sử đặt ra bạn đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản thì thời điểm nghỉ thai sản của bạn có thể nghỉ trước sinh nhưng tối đa không quá 2 tháng. Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

"Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng."

Như vậy bạn trong thời gian nghỉ hè thì sinh con , sau sinh bạn có thể làm đơn tới trường thông báo về việc sinh con này để nhà trường làm hồ sơ cho bạn với bảo hiểm xã hội.

>> Bài viết tham khảo thêm: Chế độ thai sản áp dụng khi thai chết lưu theo quy định mới nhất

 

4. Chế độ thai sản được hưởng như thế nào?

Em đóng BHXH từ tháng 05/2020 đến hết tháng 02/2021 em nghỉ việc. Tổng là được 9 tháng. Hiện tại em có bầu được 05 tháng. Dự tính đến tháng 05/2021 là em sinh con. Nếu tháng 02/2021 em bắt đầu đi làm công ty mới và được đóng BHXH tiếp nhưng chưa đủ 06 tháng liệu em có được thanh toán chế độ thai sản không ?

 

Trả lời:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì tháng 5/2021 bạn sinh con tuy nhiên bạn lại không nói rõ bạn sinh con cụ thể vào ngày nào do đó chúng tôi không thể trao đổi chính xác với bạn được. Tuy nhiên, bạn có thể dựa vào sự phân tích của chúng tôi để xác định mình có được hưởng chế độ thai sản không.

- Nếu bạn sinh trước ngày 15 của tháng 5/2021 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ bắt đầu từ tháng 5/2020 - 4/2021. Trong khoảng thời gian này bạn đã có trên 6 tháng tham gia BHXH do đó theo đúng quy định của Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

- Nếu bạn sinh sau ngày 15 của tháng 5/2021 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ bắt đầu từ tháng 6/2020 - 5/2021. Trong khoảng thời gian này bạn cũng đã có trên 6 tháng tham gia BHXH do đó theo đúng quy định của Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13 quy định:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

>> Bài viết tham khảo thêm: Ngừng đóng bảo hiểm xã hội trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản hay không?

 

5. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo luật bảo hiểm xã hội?

Xin cho em hỏi: Em sinh tháng 6/2016 ,em có đóng bhxh từ tháng 12/2015 nhưng vì thai yếu em nghỉ trước khi sinh 1 tháng,và tháng cuối trước khi sinh em nghỉ sinh.
Vậy cho em hỏi đóng bảo hiểm 6 tháng trước khi sinh nhưng vì thai nhi yếu mẹ nghỉ sinh trước 1 tháng và chỉ đóng tiền được 5 tháng có được hưởng chế độ thai sản không? Cảm ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản (Luật bảo hiểm xã hội năm 2014)

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy, bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Trường hợp bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

>> Bài viết tham khảo thêm: Nghỉ thai sản xong muốn nghỉ việc luôn giải quyết thế nào?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.