1. Đăng ký tình nguyện nhập ngũ như thế nào ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự thì nên làm như thế nào?... Em nặng 47kg cao 1m 63 em muốn tự nguyện tham gia nghĩa vụ để phục vụ cho đất nước cho nhân dân theo quyền của người dân ạ ?
Mong nhà luật tư vấn giúp em.

Luật sư tư vấn:

Hiện nay, đất nước ta đang là nước đang phát triển vậy muốn phát triển kinh tế, thì bên cạnh đó ta cần phải có một nền quốc phòng vững chắc. Ta là thế hệ đi sau được hưởng hòa bình là đã không biết có bao nhiêu máu phải đổ, thế hệ trước đã không ngần ngại mà hi sinh bản thân mình để đất nước có ngày mai tươi sáng hơn. Để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta thì trong quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện theo hai chế độ là chế độ tự nguyện và chế độ nghĩa vụ quân sự. Việc tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự là một hành động ý nghĩa, thiết thực gớp phần xây dựng đất nước. Vậy để tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự thì cần đáp ứng các điều kiện nào? Và trình tự, thủ tục như thế nào?

1.1. Điều kiện tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Thứ nhất, về tuổi đời: Tuổi đời công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Đối với công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Thứ hai, về tiêu chuẩn chính trị: Công dân có tiêu chuẩn về chính trị theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội. Riêng đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.

Thứ ba, về tiêu chuẩn sức khoẻ: Công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự., thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Sẽ không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt nhưu: Cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ; nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Thứ tư, về tiêu chuẩn văn hóa: Công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Riêng đối với những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7. Đối với các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

1.2. Hồ sơ, trình tự thủ tục nhập ngũ

Thứ nhất, về hồ sơ đăng ký. Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 13/2016/NĐ-CP thì đối với việc tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự lần đầu. Hồ sơ gồm có:

- Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự;

- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu).

Thứ hai, về thẩm quyền. Theo Điều 15 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

Cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự

- BCHQS cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.

- BCHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở; trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú."

Thứ ba, về trình tự thủ tục thực hiện.

- Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày đăng ký nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân;

- Sau khi nhận được Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân thuộc đối tượng quy định tại Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự có trách nhiệm đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân, tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu tại nơi cư trú;

- Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm đối chiếu bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh; hướng dẫn công dân kê khai Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đăng ký các thông tin cần thiết của công dân vào Sổ danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân ngay sau khi đăng ký;

- Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện; Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện quản lý hồ sơ công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

---------------------

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự…..…

Tôi tên là:…………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………...

Hiện đang ở:…………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………..

Hoàn cảnh bản thân:…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện…., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã…xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.

Địa danh, ngày…tháng…năm

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

2. Thủ tục xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện ?

Chào Công ty luật Minh Khuê, hiện nay Em 23 tuổi. Em có giấy gọi xét tuyển nhập ngũ, Em muốn viết đơn tình nguyện mà tình trạng sức khỏe của em như sau: nặng 40kg, chiều cao 1m70, vòng ngực 70cm. Vậy, cho em hỏi: Khi em viết đơn tình nguyện có đủ để xét tuyển cấp huyện không ?
E mmong luật minh khuê giải đáp hộ, Em xin cảm ơn

Luật sư phân tích:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì nếu bạn đáp ứng được điều kiện thể lực sau thì bạn vẫn được xem xét gọi tham gia nghĩa vụ quân sự:

I. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THEO THỂ LỰC (Bảng số 1)

LOẠI
SỨC KHỎE

NAM

NỮ

Cao đứng (cm)

Cân nặng (kg)

Vòng ngực (cm)

Cao đứng (cm)

Cân nặng (kg)

1

>= 163

>= 51

³ 81

³ 154

³ 48

2

160 - 162

47 - 50

78 - 80

152 - 153

44 - 47

3

157 - 159

43 - 46

75 - 77

150 - 151

42 - 43

4

155 - 156

41 - 42

73 - 74

148 - 149

40 - 41

5

153 - 154

40

71 - 72

147

38 - 39

6

=< 152

=< 39

£ 70

£ 146

£ 37

Các trường hợp quá béo hoặc quá gầy sẽ xem xét đến chỉ số BMI (xem phần chú dẫn khám tuyển).

Chỉ số BMI được xem xét trong trường hợp đủ tiêu chuẩn về thể lực, nhưng có sự mất cân đối giữa chiều cao và cân nặng: không nhận những trường hợp có chỉ số BMI ≥ 30.

Thưa luật sư, Hiện tại em đang học đại học được 1 tháng. Em cảm thấy mình không phù hợp với ngành và quyết định nghỉ học để năm sau nộp hồ sơ trường khác. Trong quá trình học, bên phường gửi giấy nghĩa vụ quân sự và em đã gửi giấy tạm hoãn của trường đại học em đang học. Liệu trong quá trình nghỉ học và ôn tập cho kì thì năm sau em có phải đi nghĩa vụ không ạ? Và nếu năm sau em nhập học thì trong quá trình học em gửi giấy tạm hoãn của trường mới thì liêu em có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không ạ? Xin cảm ơn!

>>Điểm g Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định:

"g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo."

Như vậy, nếu bạn đã nghỉ học tại trường đại học cũ thì bạn sẽ không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nữa.

Nhờ Luật sư tư vấn giúp. em sinh tháng 11/1990 đã tốt nghiệp cao đẳng năm 2012, em chấp hành luật nghĩa vụ quân sự năm 2005 đi khám tuyển năm 2013 đến năm 2015 là 03 năm. đến tháng 12/2015 thì em đã 25 tuổi 01 tháng. nhưng đến ngày 01/01/2016 luật nghĩa vụ quân sự 2016 có hiệu lực theo điều 30 độ tuổi đối với công dân trình độ đại học, cao đẳng đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến 27. nhưng em vẫn tiếp tục gọi khám sức khỏe là đúng hay sai vì em không thuộc diện tạm hoãn theo điều 41 Luật 2015. Em đã chấp hành theo luật 2005 đến khi hết độ tuổi trước khi luật 2015 có hiệu lực. Mong luật sư tư vấn giúp em. Cảm ơn nhiều

>> Tại thời điểm này Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 đang có hiệu lực do đó bạn vẫn phải chấp hành theo đúng quy định của luật này.

Điều 156 Luật ban hành văn bản pháp luật năm 2015 quy định:

"Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó..."

Xin chào luật sư ! Xin luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi sinh năm 1991 tôi đang làm việc theo hợp đồng cho 1 công ty cổ phần trước là đơn vị nhà nước. Cụ thể ở đây là bệnh viện. Hiện nay bệnh viện tôi đang có giấy gọi nhập ngũ, mà đầu năm nay tôi có đi khám ở xã và đã ko trúng tuyến. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi có phải đăng ký lần nữa ko, và có phải nhập ngũ không ? Xin cảm ơn luật sư

>> Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định:

"Điều 33. Số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm
Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân."

Như vậy, đợt 1 nếu bạn không đủ điều kiện thì bạn sẽ không được gọi tham gia nghĩa vụ quân sự, nếu đợt 2 bạn đáp ứng được những điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự thì bạn vẫn sẽ được gọi.

Thưa luật sư, Văn phòng cho tôi hỏi, em tôi có hộ khẩu thường trú tại quận Thanh Xuân, đang công tác tại Quan Hoa, Cầu Giấy, thì đăng ký nghĩa vụ quân sự tại đâu là đúng. Cơ quan ở Quan Hoa, Cầu Giấy yêu cầu đăng ký ở đó là đúng hay sai ? Trân trọng cảm ơn

>> Theo quy định tại Điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì nếu bạn vẫn đang cư trú tại Thanh Xuân thì bạn vẫn đăng ký nghĩa vụ quân sự tại Thanh Xuân.

"Điều 17. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; tạm vắng; đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

1. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung:

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự phải đăng ký bổ sung tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự.

2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập:

a) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự; trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến;

b) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục; sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự.

3. Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng:

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc phải đăng ký lại.

4. Công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến được đăng ký theo quy định của Chính phủ."

3. Thủ tục đăng kí tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Thưa luật sư: Cho em hỏi em mắc tật cận thị, em có cơ hội để đăng ký tự nguyện phục vụ cho quân đội nhân dân Việt Nam không ? Muốn phục vụ lâu dài tại ngũ thì em có được chọn đào tạo sĩ quan tại ngũ không ạ ? Em xin cảm ơn ạ.!

>> Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

Thông tư số 148/2018/TT-BQP quy đinhj như sau:

"Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

1. Tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên."

Bốn điều kiện nói trên được áp dụng đối với mọi công dân tham gia tuyển chọn nhập ngũ mà không phân biệt là nam hay nữ, tự nguyện hay không tự nguyện.

Do đó, bạn vẫn phải tuân thủ các điều kiện trên thì mới được tuyển chọn nhập ngũ.

Về vấn đề bạn muốn được phục vụ lâu dài trong Quân đội, vấn đề này chúng tôi không có câu trả lời chính xác giúp bạn, bởi bạn có thể làm việc lâu dài trong quân đội hay không phụ thuộc vào các yếu tố:

- Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật của bạn.

- Nhu cầu tuyển chọn của quân đội.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

4. Cách viết đơn tự nguyện nhập ngũ đi cảnh sát biển ?

Thưa luật sư, Luật sư cho em hỏi là : Năm trước em đi khám nghĩa vụ thì đạt tiêu chuẩn thì năm nay em bị giấy mời "phúc tra nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2017" nhưng em mới biết bị bệnh " nhịp tim không ổn định " cách đây 1 tháng và bác sĩ không ghi vào sổ khám bệnh và chỉ kêu là về nhà xem có biểu hiện chóng mặt hay gì không nếu có thì khám lại. Trường hợp như vậy em có bị đi nghĩa vụ không ạ ?
Em cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Thông tư số 148/2018/TT-BQPquy định như sau:

"Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

1. Tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên."

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì nếu bạn đáp ứng được điều kiện thể lực sau thì bạn vẫn được xem xét gọi tham gia nghĩa vụ quân sự:

I. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THEO THỂ LỰC (Bảng số 1)

LOẠI
SỨC KHỎE

NAM

NỮ

Cao đứng (cm)

Cân nặng (kg)

Vòng ngực (cm)

Cao đứng (cm)

Cân nặng (kg)

1

>= 163

>= 51

³ 81

³ 154

³ 48

2

160 - 162

47 - 50

78 - 80

152 - 153

44 - 47

3

157 - 159

43 - 46

75 - 77

150 - 151

42 - 43

4

155 - 156

41 - 42

73 - 74

148 - 149

40 - 41

5

153 - 154

40

71 - 72

147

38 - 39

6

=< 152

=< 39

£ 70

£ 146

£ 37

Các trường hợp quá béo hoặc quá gầy sẽ xem xét đến chỉ số BMI (xem phần chú dẫn khám tuyển).

Bạn căn cứ theo quy định trên để xác định sức khỏe của mình thuộc loại nào, để biết được mình có đủ điều kiện để tham giao nghĩa vụ quân sự hay không.\

Thưa luật sư, cho em hỏi, năm nay em 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong và đang làm việc tại đại học nha trang (thuộc bộ giáo dục) và được hưởng lương nhà nước. Như vậy em có được hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự không ạ ? Chân thành cảm ơn !

Trả lời:

Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trongthời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Căn cứ theo quy định trên ban không thuộc trường hợp tạm hoãn cũng như được miễn nghĩa vụ quân sự nên nếu bạn đáp ứng được các điều kiện khác quy định.

Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

1. Về tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.

3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Nghĩa vụ Quân sự - Công ty Luật Minh Khuê.