Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

-------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***-----------

 

TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CHẾT

 

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

I- Họ, tên người khai (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................

- Ngày tháng năm sinh:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………

- Nơi cư trú:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . 

- Quan hệ với người chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II- Họ, tên người chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................

Sinh ngày . . . . tháng . . . .  năm . . .     Số sổ BHXH hoặc số hồ sơ. .  . .

Cơ quan đơn vị hoặc nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trước khi chết: . . .

Chết ngày . . . . . tháng . . . . .năm. . . . .

III- Thân nhân khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng, đề nghị giải quyết trợ cấp (2):

STT Họ và Tên Ngày, tháng, năm sinh Quan hệ với người chết Nghề nghiệp Mức thu nhập (Nếu có) Nơi cu trú
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật và chịu trách  nhiệm trước pháp luật.

>> Xem thêm:  Chính thể quân chủ chuyên chế là gì ? Sự hình thành, phát triển chính thể quân chủ chuyên chế

Đề nghị Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ tử tuất theo quy định của pháp luật.

 

. .  , ngày . . .tháng . . . .năm . .

Xác nhận của cơ quan, đơn vị

 hoặc UBND xã, phường (3)

(ký, đóng dấu)

 

. .. , ngày . . . . .tháng . . . .năm

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú: 

(1)  Người khai là người đứng tên lĩnh trợ cấp hàng tháng hoặc một lần.

(2)  Trường hợp con từ 15 tuổi đến 18 tuổi còn đi học phải có giấy chứng nhận của nhà trường kèm theo; Trường hợp thân nhân không phải là con, vợ (hoặc chồng), bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ (hoặc bố mẹ chồng) mà người chết khi còn sống phải chiụ trách nhiệm nuôi dưỡng thì phải khai trong tờ khai này và kèm theo giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi người được nuôi dưỡng;

(3) Người đang làm việc chết do cơ quan, đơn vị xác nhận; hưu chờ, người bảo lưu thời gian đóng BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết do UBND xã, phường xác nhận.

 

-----------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành - Cách hướng dẫn viết công văn

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

8. Dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài 1900.6162;

>> Xem thêm:  Số điện thoại luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài