1. Khái quát chung của việc ban hành các văn bản hướng dẫn

Luật Giá 2023 được Quốc hội Việt Nam thông qua nhằm hoàn thiện khung pháp lý về quản lý giá cả trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật này không chỉ kế thừa những quy định trước đây mà còn cập nhật bổ sung các quy định nhằm phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay. Những điểm mới nổi bật bao gồm quy định về cơ chế quản lý giá, bình ổn giá và thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong việc giám sát, điều chỉnh giá cả trên thị trường.

Tầm quan trọng của việc ban hành văn bản hướng dẫn:

- Cụ thể hóa các quy định của luật: Các nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết các quy định trong Luật Giá, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật.

- Tạo tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật: Các văn bản hướng dẫn giúp hệ thống pháp luật về giá cả trở nên nhất quán, đồng bộ và tránh tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định.

- Hỗ trợ cơ quan pháp lý rõ ràng để thực hiện chức năng quản lý, giám sát  và điều chỉnh giá cả trên thị trường.

- Tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định: Khi các quy định pháp luật về giá cả được thực hiện đúng đắn và minh bạch thì nó sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Mục đích bài viết: Mục đích này của bài viết là tổng hợp các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Giá 2023. Qua đó cung cấp một nguồn thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến giá cả từ đó thực hiện đúng và hiệu quả các quy định của Luật giá 2023. Nội dung bài viết sẽ liệt kê và phân tích các văn bản hướng dẫn, giúp bạn dễ dàng tra cứu và áp dụng vào thực tiễn.

 

2. Quy định chung

Luật giá 2023 quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân người tiêu dùng trong lĩnh vực giá, thẩm định giá, hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước; tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; cơ sở dữ liệu về giá; thẩm định giá; thanh tra chuyên ngành về giá, kiểm tra việc chấp hành về giá, thẩm định giá. Để thi hành luật giá 2023 thì hiện nay có nhiều văn bản hướng dẫn luật giá 2023 đã được ban hành cụ thể như sau:

+ Thông tư 20/2023/TT - BNNPTNT quy định về phương pháp định giá rừng; hướng dẫn định hướng khung giá rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

+ Thông tư 12/2024/TT - BGTVT quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

+ Thông tư 28/2024/TT - BTC quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

+ Thông tư 30/2024/TT - BTC quy định về các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giáo do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.

+ Thông tư 31/2024/TT - BTC quy định về chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thu nhập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

+ Thông tư số 33/2024/TT - BTC  quy định về kinh phí đầu tư xây dựng duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

+ Thông tư số 34/2024/TT - BTC quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

+ Thông tư 38/2024/TT - BTC quy định về việc đánh giá hoạt động doanh nghiệp  thẩm định giá trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

+ Thông tư 39/2024/TT - BTc quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành. 

Tóm tắt nội dung cụ thể:

- Hướng dẫn chi tiết về các quy định của Nghị định hướng dẫn Luật giá 2023:

Các thông tư này thường cung cấp hướng dẫn cụ thể về các quy định của Nghị định hướng dẫn Luật giá 2023. 

- Giải đáp thắc mắc, vướng mắc trong việc áp dụng Luật Giá 2023: Các thông tư này thường tập trung vào việc giải đáp các câu hỏi thắc mắc phổ biến mà doanh nghiệp và cộng đồng có thể gặp phải khi áp dụng Luật Giá 2023. Các vấn đề như việc xác định giá cả, quy định về giá, xử phạt vi phạm và các điều kiện đặc biệt khác thường được đề cập và giải đáp.

- Cung cấp hướng dẫn cụ thể cho từng lĩnh vực, ngành hàng: Các thông tư này có thể chia ra thành từng lĩnh vực, ngành hàng cụ thể để cung cấp hướng dẫn chia ra thành từng lĩnh vực, ngành hàng cụ thể để cung cấp hướng dẫn chi tiết hơn về cách thức áp dụng Luật Giá 2023 trong từng ngành riêng biệt.

Việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn luật giá 2023 được thực hiện như sau

- Bộ tài chính chủ trì, phối hợp với bộ tư pháp, văn phòng chính phủ,  các bộ ngành địa phương và các cơ quan, tổ chức đơn vị có liên quan đến việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật theo danh mục và tiến độ theo quyết định số 857/QĐ - TTg năm 2023 của thủ tướng chính phủ về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản.

- Bộ tài chính chủ trì, phối hợp với bộ tư pháp, văn phòng chính phủ, các bộ, ngành địa phương rà soát các nội dung tại Luật giá 2023 giao chính phủ ban hành theo thẩm định   để quy định bổ sung tại văn bản hướng dẫn chi tiết luật giá 2023 hoặc  trình chính phủ ban hành nghị định riêng theo thẩm quyền đảm bảo có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024

- Căn cứ kết quả rà soát văn bản, Bộ tài chính chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, hội thẩm định giá và các doanh nghiệp thẩm định giá tổ chức xây dựng  hệ thống các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam đảm bảo đầy đủ, toàn diện cho các nhóm tài sản hàng hóa, dịch vụ tạo điều kiện hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động của dịch vụ thẩm định giá hoạt động của thẩm định giá nhà nước trong thời gian tới có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.

- Căn cứ rà soát kết quả thì các địa phương chủ động trong việc sửa đổi, bổ sung thay thế bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản.

 

3. Tầm quan trọng của các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Giá 2023

Nghị định và thông tư là công cụ quan trọng trong việc thực thi Luật Giá đặc biệt là Luật Giá 2023. Chúng giúp tạo ra các hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thể tuân thủ đúng quy định về giá cả và thị trường hàng hóa, từ đó đảm bảo sự công bằng, minh bạch và đồng đều. 

Giải pháp được đề ra để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giá:

- Tăng cường giáo dục và thông tin

- Tăng cường giám sát và kiểm tra

- Thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên liên quan

- Đặc biệt đặt ra các biện pháp kỷ luật nghiêm ngặt

- Các điều luật thông tư nghị định luôn được liên tục cập nhật và điều chỉnh

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau: Nguyên tắc quản lý, điều tiết giá của Nhà nước theo Luật giá 2023


Bài viết trên luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Tổng hợp những nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Giá 2023. Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn cụ thể.