Luật sư tư vấn về chủ đề "văn bản pháp luật"

văn bản pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề văn bản pháp luật.

Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 31 tháng 01 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2019.

Cách trích dẫn văn bản hợp nhất thế nào là hợp lý và đúng quy định?

Cách trích dẫn văn bản hợp nhất thế nào là hợp lý và đúng quy định?
Em thấy thuế có rất nhiều văn bản hợp nhất và em không biết phải trích dẫn văn bản hợp nhất như thế nào. Mong luật sư có thể giải đáp giúp em. Vd : theo khoản 23 điều 5 vbhn luật thuế gtgt được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất, theo quy định tại khoản 1 điều 1 của luật số.

Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14

Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14
Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018. Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Phương pháp trích dẫn văn bản pháp luật ? Cung cấp văn bản pháp luật

Phương pháp trích dẫn văn bản pháp luật ? Cung cấp văn bản pháp luật
Xác định hiệu lực của văn pháp luật dựa trên hệ thống văn bản còn hiệu lực tại thời điểm áp dụng là một trong những nghiệp vụ pháp lý quan trọng để giải quyết các tranh chấp pháp lý phát sinh theo quy định của pháp luật. Luật Minh Khuê phân tích một trường hợp cụ thể:

Ngày 01.01.2009 : 11 Luật có hiệu lực thi hành

Ngày 01.01.2009 : 11 Luật có hiệu lực thi hành
Nếu trước đây chỉ những công dân Việt Nam và cá nhân khác định cư tại Việt Nam có thu nhập trên 5.000.000 đồng/tháng mới phải nộp thuế thì nay tất cả mọi người có thu nhập đều phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, cá nhân cư trú chỉ phải nộp thuế phần tiền còn lại sau khi đã trừ các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, các khoản giảm trừ gia cảnh…

Dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật Việt Nam.

Dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật Việt Nam.
Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam (LAWDATA) là một trong những website đầu tiên tại Việt Nam cung cấp hệ thống văn bản pháp luật miễn phí, đồng bộ, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau. Lawdata đi sâu vào lĩnh vực xây dựng, tập hợp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành từ ngày thành lập nước (1945) đến nay.