Luật sư tư vấn về chủ đề "văn bản pháp luật"

văn bản pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề văn bản pháp luật.

Hình thức pháp luật là gì ? Khái niệm về hình thức pháp luật

Hình thức pháp luật là gì ? Khái niệm về hình thức pháp luật
Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để thể hiện ý chí của mình thành các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung. Bài viết phân tích, làm rõ khái niệm về hình thức pháp luật, các loại hình thức pháp luật phổ biến, cụ thể:

Văn bản dưới luật là gì? Các loại văn bản dưới luật

Văn bản dưới luật là gì? Các loại văn bản dưới luật
Văn bản pháp luật là nguồn luật không thể bỏ qua nếu muốn tham khảo các quy định pháp luât. Tại Việt Nam, văn bản pháp luật cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống pháp luật vì nước ta là một nước thượng tôn pháp luật.Trong đó, văn bản dưới luật là một trong những loại văn bản quan trọng. Trong bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ cùng quý bạn đọc đi làm rõ vấn đề này nhé.

Phân tích các tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản pháp luật ?

Phân tích các tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản pháp luật ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Dựa trên các tiêu chí nào để đánh giá chất lượng một văn bản pháp luật ạ. Luật sư có thể phân tích gùm được không ? Em là sinh viên không học chuyên ngành pháp lý đang nghiên cứu vấn đề này mong được luật sư chỉ dẫn. Cảm ơn nhiều! Nguyễn.T.M (Đại Học TM).

Dự thảo luật là gì ? Quy định về lấy ý kiến, thẩm định dự thảo văn bản pháp luật tại Việt Nam

Dự thảo luật là gì ?  Quy định về lấy ý kiến, thẩm định dự thảo văn bản pháp luật tại Việt Nam
Dự thảo luật là bản thảo về một đạo luật do cơ quan, tổ chức cá nhân có quyền trình dự án luật mà mình đã chuẩn bị theo các giai đoạn của quy trình bạn hành văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ được pháp luật quy định để trình Quốc hội (Nghị viện) xem xét, quyết định việc thông qua, ban hành.

Phân tích kỹ năng sử dụng từ, câu, đoạn trong văn bản pháp luật ?

Phân tích kỹ năng sử dụng từ, câu, đoạn trong văn bản pháp luật ?
Thưa luật sư, tôi là sinh viên hệ đại học từ xa chuyên ngành luật. Tôi có chuyên đề "Trình bày kỹ năng sử dụng từ, câu, đoạn trong văn bản pháp luật ? ", do không có điều kiện tiếp xúc với tài liệu mong luật sư cung cấp một số vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề này ? (Giàng A Phương, Lào cai).

Quy định mới về thời điểm có hiệu lực của văn bản pháp luật.

Quy định mới về thời điểm có hiệu lực của văn bản pháp luật.
Ngày 18/6/2020, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, đã có những quy định mới về thời điểm có hiệu lực của văn bản pháp luật.

Các yêu cầu của việc soạn thảo văn bản pháp luật

Các yêu cầu của việc soạn thảo văn bản pháp luật
Để một văn bản pháp luật có hiệu lực phá lý cao và thực sự đi vào cuộc sống xã hội thì một trong những điều kiện cơ bản phải thực hiện đó là đảm bảo các yêu cầu trong quá trình sạn thảo văn bản pháp luật.

Hệ thống văn bản pháp luật thuế điều chỉnh hiện hành?

Hệ thống văn bản pháp luật thuế điều chỉnh hiện hành?
Để quản lý bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống xã hội, nhà nước sẽ ban hành hệ thống các văn bản pháp luật về lĩnh vực đó để trực tiếp điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong lĩnh vực đó theo những định hướng riêng, tùy thuộc theo định hướng phát triển của từng thời kỳ.