Luật sư tư vấn về chủ đề "văn bản pháp luật"

văn bản pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề văn bản pháp luật.

Hệ thống văn bản pháp luật thuế điều chỉnh hiện hành?

Hệ thống văn bản pháp luật thuế điều chỉnh hiện hành?
Để quản lý bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống xã hội, nhà nước sẽ ban hành hệ thống các văn bản pháp luật về lĩnh vực đó để trực tiếp điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong lĩnh vực đó theo những định hướng riêng, tùy thuộc theo định hướng phát triển của từng thời kỳ.

Quy định mới về thời điểm có hiệu lực của văn bản pháp luật.

Quy định mới về thời điểm có hiệu lực của văn bản pháp luật.
Ngày 18/6/2020, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, đã có những quy định mới về thời điểm có hiệu lực của văn bản pháp luật.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 đã mở rộng thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện/xã.

 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 đã mở rộng thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện/xã.
Ngày 18/6/2020, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đã mở rộng thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã

Các trường hợp được ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục rút gọn từ 01/01/2021

Các trường hợp được ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục rút gọn từ 01/01/2021
Ngày 18/6/2020, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021đã bổ sung thêm 03 trường hợp được ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục rút gọn.

Nguyên tắc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật

Nguyên tắc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp kiến thức cho bạn đọc liên quan đến lĩnh vực văn bản pháp luật; Nguyên tắc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật; hệ thống hóa pháp luật; Văn bản - tài liệu pháp luật...

Bộ luật Dân sự có phải là văn bản pháp luật chung quan trọng nhất điều chỉnh về hợp đồng hiện nay không?

Bộ luật Dân sự có phải là văn bản pháp luật chung quan trọng nhất điều chỉnh về hợp đồng hiện nay không?
Thưa luật sư, trong quá trình nghiên cứu và thực hiện hợp đồng, tôi nhận thấy bộ luật Dân sự tham gia vào rất nhiều vào quá trình điều chỉnh hợp đồng? Vậy luật sư cho tôi hỏi: Bộ luât Dân sự có phải là văn bản pháp luật chung quan trọng nhất điều chỉnh về hợp đồng hiện nay không? tôi xin cám ơn.

Quy trình xây dựng văn bản áp dụng pháp luật hiện nay ở Việt Nam ?

Quy trình xây dựng văn bản áp dụng pháp luật hiện nay ở Việt Nam ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Cách thức xác định thẩm quyền giải quyết công việc cần áp dụng pháp luật và lựa chọn quy phạm pháp luật để áp dụng pháp luật và việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta được quy định ở đâu ạ ? Cảm ơn! (Thanh Mẫn, TP Hồ Chí Minh).

Phân tích kỹ năng sử dụng từ, câu, đoạn trong văn bản pháp luật ?

Phân tích kỹ năng sử dụng từ, câu, đoạn trong văn bản pháp luật ?
Thưa luật sư, tôi là sinh viên hệ đại học từ xa chuyên ngành luật. Tôi có chuyên đề "Trình bày kỹ năng sử dụng từ, câu, đoạn trong văn bản pháp luật ? ", do không có điều kiện tiếp xúc với tài liệu mong luật sư cung cấp một số vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề này ? (Giàng A Phương, Lào cai).