1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Sản phẩm được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm đó, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thống độc lập.

 

2. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp đươc bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có tính mới: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

- Có tính sáng tạo: Kiều dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hườg quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối cới người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

- Có khả năng áp dụng công nghiệp: Kiều dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

 

3. Tra cứu kiểu dáng công nghiệp bằng công cụ WIPO PUBLISH

3.1. Thư viện số về sở hữu công nghiệp trên nền tảng WIPO Publish

 Cục Sở hữu trí tuệ đã đưa vào sử dụng thử nghiệm thư viện số về sở hữu công nghiệp trên nền tảng WIPO Publish từ ngày 20/11/2019 trong việc tra cứu các đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó có kiểu dáng công nghiệp. Tổ chức, cá nhân có thể tra cứu kiểu dáng công nghiệp trên Thư viện số về sở hữu công nghiệp trên nền tảng WIPO Publish có địa chỉ truy cập là http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn.

Thư viện số về sở hữu công nghiệp trên nền tảng WIPO Publish là công cụ tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới hỗ trợ và phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ xây dựng. Phần mềm sử dụng giao diện dạng web, có tính thẩm mỹ cao, tốc độ tra cứu nhanh và chính xác, người dùng có khả năng cá nhân hoá các trường tra cứu theo nhu cầu sử dụng. Cơ sở dữ liệu là các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được công bố với tấn xuất cập nhật thông tin theo định kỳ 01 lần/tháng.

Giao diện của hệ thống có hai chế độ tra cứu để người dùng lựa chọn, đó là "Tra cứu cơ bản" và "tra cứu nâng cao" với các chế độ tra cứu khác nhau tuỳ thuộc vào nhu cầu của người khác.

Giao diện phần mềm tra cứu Thư viện số về sở hữu công nghiệp trên nền tảng WIPO Publish dành cho đối tượng kiểu dáng công nghiệp mặc định có 3 trường để nhập từ khoá tra cứu là "Số đơn", "Tên" và "Chủ đơn". Người dùng có thể lựa chọn để bổ sung thêm các trường tra cứu ở bên lề bên trái, bằng cách tích vào biểu tượng ô vuông, ngay sau khi tíc vào ô vuông thì trường tương ứng xuất hiện trên màn hình tra cứu.

 

3.2. Hướng dẫn tra cứu kiểu dáng công nghiệp

a) Cách sử dụng một số trường dữ liệu tra cứu

Theo chế độ mặc định, người dùng có một số trường để nhập từ khoá tra cứu, như "Số đơn", "Tên", "Chủ đơn"... Người dùng có thể lựa chọn để bổ sung thêm các trường tra cứu ở bên lề bên trái, bằng cách tích vào biểu tượng ô vuông. Khi muốn tra cứu Kiểu dáng công nghiệp, ví dụ Kiểu dáng công nghiệp của các thanh nhôm định hình, người dùng nhập từ khoá "thanh nhóm định hình" vào trường "tên", sau đó click chuột vào "tra cứu".

Người dùng có thể sắp xếp các kết quả tra cứu theo ngày nộp đơn, ngày cấp bằng, ngày hết hạn, người công bố tăng dần hoặc giảm dần, danh sách kết quả có thể hiển thị dưới dạng lưới hoặc dạng bảng. Khi cần vào để tìm thông tin chi tiết của một Kiểu dáng công nghiệp cụ thể, click vào biểu tượng "hiển thị chi tiết" hoặc vào khu vực dòng chứa Kiều dáng công nghiệp đó.

Tại cửa sổ thông tin chi tiết của Kiểu dáng công nghiệp, có tích hợp một số chức năng để người dùng có thể truy vấn thông tin, ví dụ như: danh sách các đơn đăng ký khác của chủ đơn; cac sự kiện liên quan đến đơn;...

b) Lưu và trích xuất file kết quả tra cứu

Trong danh sách kết quả tra cứu được hiển thị, khi người dùng muốn lưu một đơn vào hồ sơ tra cứu. click vào biểu tưởng "Thêm/Loại bỏ lựa chọn của người dùng".

Khi người dùng muốn xem các tài liệu đã lưu trong hồ sơ, click vào biểu tượng "lựa chọn người dùng" ở góc trên bên phải, toàn bộ các tài liệu đã được lựa chọn trong hồ sơ sẽ được hiển thị.

c) Thống kê đơn/bằng trong một khoảng thời gian

Khi muốn thống kê đơn/bằng trong một khoảng thời gian, người dùng vào trường dữ liệu "ngày nộp đơn" và lựa chọn khoảng thời gian tương ứng, hoặc chọn khoảng ngày trong bảng bên dưới, sau đó click vào biểu tượng "Tra cứu".

d) Chức năng "Tra cứu cơ bản"

Tai chức năng "Tra cứu cơ bản", người dùng sẽ nhập từ khoá tra cứu và lựa chọn trường dữ liệu cần tra cứu ở danh sách bên dưới từ khoá, sau đó click vào biểu tượng "tra cứu". Người dùng có thể tiếp tục sử dụng bộ lọc để hạn chế bớt kết quả không mong muốn.

e) Ngoài ra, người dung có thể kết hợp các toàn từ AND và OR tại chức năng tra cứu cơ bản

Khi muốn tra cứu kiểu dáng công nghiệp cho nhiều sản phẩm, người dùng có thể nhập  từ khoá đầu tiên và chọn trường dữ liệu "tên", sau đó ấn phím "enter" để tiếp tục nhập từ khoá tiếp theo và chọn trường dữ liệu "tên", ấn phím "enter".

Để được hỗ trợ tư vấn về kiểu dáng công nghiệp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0986 386 648 hoặc qua email lienhe@luatminhkhue.vn.