1. Điều kiện bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

1.1. Tính mới của sáng chế

Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mo tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 hoặc người có được thông tin về sáng chế một cách trưch tiếp hoặc gián tiếp từ người đó bộc lộ công khai với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Việt Nam trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày được bộc lộ.

 

1.2. Trình độ sáng tạo của sáng chế

Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bât kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

 

1.3. Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế

Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

 

1.4. Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế

Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế được quy định trong Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

- Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

- Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

- Cách thức thể hiện thông tin;

- Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

- Giống thực vật, giống động vật;

- Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không pahir là quy trình vi sinh;

- Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

 

2. Mục đích tra cứu thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích

Mục đích tra cứu thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích:

- Tránh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế với các sáng chế đã được bảo hộ của chủ thể khác;

- Đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế;

- Phản đối việc cấp văn bằng cho các sáng chế không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, kể cả sau khi đã được cấp văn bằng;

- Tránh các chi phí không cần thiết cho việc nghiên cức những giải pháp kỹ thuật đã biết;

- Xác định và đánh giá công nghiệp để mua, bán li- xăng và chuyển giao công nghệ;

- Xác định các công nghệ thay thế;

- Nắm bắt các giải pháp có sẵn cho các vấn đề kỹ thuật;

- Tìm kiếm ý tưởng cho việc tiếp tục đổi mới công nghệ;

- Tìm kiếm các đối tác kinh doanh;

- Theo dõi hoạt động của các đối thủ cạnh tranh hiện thời và tiềm năng trong tương lai;

- Tìm kiếm thị trường thích hợp;

- Lựa chọn các sáng chế đang có hiệu lực để ký kết hợp đông mua bán quyền sử dụng, chuyển giao công nghiệp, bí quyết sản xuất.

 

3. Tra cứu sáng chế tại đâu?

Một số trang web tra cứu thông tin sáng chế:

- Trang web tra cứu thông tin sáng chế thuộc thư viện số về sở hữu công nghiệp của Việt Nam. Tại trang web này người dùng có thể tìm kiếm thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích đã công bố/được cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam:

https://iplib.ipvietnam.gov.vn

https://wipopublish.ipvietnam.gov.vn

- Thư viện só về bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích của Việt Nam. Tại trang web này, người dùng có thể tra cứu thông tin toàn văn về các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích đã được cấp tại Việt Nam:

https://digipat

ipvietnam.gov.vn

- Trang web tra cứu thông tin sáng chế do WIPO cung cấp. Tính đến 31/12/2017, người dùng có thể tra cứu khoảng trên 60 triệu tư liệu thông tin sáng chế của nhiều quốc gia/tổ chức tại website này, trong đó bao gồm thông tin dữ liệu thư mục sáng chế/giải pháp hữu ích của Việt Nam:

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

- Trang web tra cứu thông tin sáng chế do EPO cung cấp, tại công cụ tra cứu này, người dùng có thể tra cứu gàn 100 triệu tư liệu sáng chế, được EPO thu thập từ hon 90 quốc gia/tổ chức trên thế giới:

https://worldwide.espacenet.com/?locate=en_EP

- Trang web tra cứu thông tin sáng chế của USPTO. Người dung có thế lựa chọn tra cứu thông tin về các bằng sáng chế đã được cấp dạng toàn văn của Mỹ từ năm 1976 đến nay, hoặc lựa chọn tra cứu thông tin về các đơn sáng chế của Mỹ từ năm 2001 đến nay:

https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/index.html

- Trang web tra cứu thông tin sáng chế của JPO. Người dùng có thể tra cứu thông tin về các đơn/bằng sáng chế dạng toàn văn của Nhật Bản:

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

 

4. Hướng dẫn tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích bằng công cụ WIPO PUBLISH

Thư viện số về sở hữu công nghiệp trên nền tảng WIPO Publish là công cụ tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới hỗ trợ và phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ xây dựng. Cơ sở dữ liệu là các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được công bố với tần suất cập nhật thông tin theo định kỳ 01 lần/tháng.

Giao diện của hệ thống có hai chế độ tra cứu để người dùng lựa chọn, đó là "tra cứu cơ bản" và "tra cứu nâng cao" với các chế độ tra cứu khác nhau tuỳ thuộc vào nhu cầu của người dùng.

Giao diện phần mềm tra cứu Thư viện số về sở hữu công nghiệp trên nền tảng WIPO Publish dành cho đối tượng sáng chế/giải pháp hữu ích mặc đinhcj có 5 trường để nhập từ khoá tra cứu là "Số đơn", "Tên", "Chủ đơn", "Số quyển công báo" và "Công nghệ". Người dùng có thể lựa chọn để bổ sung thêm các trường tra cứu ở bên lề bên trái, bằng cách tích vào biểu tượng ô vuông, ngay sau khi tích vào ô vuông thì trường tương ứng xuất hiện trên màn hình tra cứu.

Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến tra cứu sáng chế, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Minh Khuê qua số điện thoại 0986 386 648 hoặc qua email lienhe@luatminhkhue.vn.