1. Cơ quan có trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cho Bộ Công thương

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định 32/2024/NĐ-CP quy định về quyền hạn, trách nhiệm của Sở Công Thương như sau:

- Về việc giải quyết các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp:

+ Sở Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định liên quan đến việc thành lập, mở rộng, điều chỉnh, hoặc bãi bỏ quyết định về cụm công nghiệp. Đồng thời, Sở cũng tham gia ý kiến các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp. Các thủ tục này bao gồm thu hồi đất, cho thuê đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết, thiết kế cơ sở dự án đầu tư, và phê duyệt các thủ tục môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy, và các vấn đề khác liên quan.

+ Sở Công Thương cũng tham gia đóng góp ý kiến đối với các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc đề nghị cấp, điều chỉnh, hoặc thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, và các thủ tục khác đối với dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

- Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra và đánh giá hiệu quả thực hiện phương án phát triển, chính sách quản lý, và phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, Sở phải tổng hợp và đề xuất khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc phát triển cụm công nghiệp. Nếu có vi phạm pháp luật, Sở sẽ xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý kiến nghị, vi phạm theo quy định.

- Sở Công Thương cần báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình hoạt động của cụm công nghiệp. Đồng thời, Sở thực hiện việc xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn, đảm bảo thông tin được cập nhật và minh bạch. Điều này giúp cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho quản lý và ra quyết định về phát triển cụm công nghiệp.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, Sở Công thương có trách nhiệm phải báo cáo định kỳ tình hình vận hành của cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn cho Bộ Công thương.

2. Nội dung báo cáo định kỳ tình hình vận hành của cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn

Báo cáo bao gồm các nội dung chính sau:

- Tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp:

+ Diện tích đất đã và đang giải phóng, bàn giao cho nhà đầu tư.

+ Tình hình đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: đường giao thông, hệ thống điện nước, hệ thống xử lý nước thải,...

+ Mức độ hoàn thành và tiến độ giải ngân vốn đầu tư cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

- Tình hình sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp:

+ Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trong cụm công nghiệp.

+ Ngành nghề kinh doanh chính của các doanh nghiệp.

+ Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp.

+ Tỷ lệ sử dụng lao động, mức độ thu nhập bình quân của người lao động.

- Việc giải quyết các vi phạm về quản lý cụm công nghiệp:

+ Số lượng trường hợp vi phạm về quản lý cụm công nghiệp được phát hiện.

+ Hình thức xử lý các trường hợp vi phạm.

+ Hiệu quả của các biện pháp xử lý vi phạm.

- Các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý cụm công nghiệp:

+ Những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý cụm công nghiệp.

+ Giải pháp đề xuất để khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

3. Chu kỳ, quy trình báo cáo tình hình cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp

Chu kỳ báo cáo:

- Báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm về tình hình cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp.

- Thời hạn báo cáo:

+ Báo cáo 6 tháng: trước ngày 31 tháng 7 năm nay.

+ Báo cáo cả năm: trước ngày 31 tháng 1 năm sau.

Quy trình báo cáo:

- Thu thập dữ liệu:

Sở Công Thương chủ trì thu thập dữ liệu từ các nguồn sau:

+ Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: cung cấp dữ liệu về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

+ Các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: cung cấp dữ liệu về tình hình đầu tư, xây dựng và vận hành hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp.

Dữ liệu thu thập phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời và thống nhất.

Tổng hợp dữ liệu và lập báo cáo:

Sở Công Thương tổng hợp dữ liệu thu thập được từ các nguồn theo quy định.

Căn cứ vào dữ liệu đã tổng hợp, Sở Công Thương lập báo cáo tình hình cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp theo mẫu quy định.

Báo cáo bao gồm các nội dung chính:

+ Tình hình đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

+ Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.

+ Việc giải quyết các vi phạm về quản lý cụm công nghiệp.

+ Các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý cụm công nghiệp.

+ Đánh giá chung về tình hình hoạt động của cụm công nghiệp.

+ Kiến nghị, đề xuất giải pháp để phát triển cụm công nghiệp.

Gửi báo cáo:

Sở Công Thương gửi báo cáo đã lập theo quy định cho các cơ quan sau:

- Bộ Công Thương.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Ý nghĩa của việc báo cáo định kỳ tình hình cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cho Bộ Công thương

Việc báo cáo định kỳ tình hình cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cho Bộ Công Thương đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực cụm công nghiệp, mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực sau:

Giúp Bộ Công Thương nắm bắt tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên cả nước:

Thông qua việc tổng hợp báo cáo từ các địa phương, Bộ Công Thương có được cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên cả nước, bao gồm:

- Quy mô, tốc độ phát triển của các cụm công nghiệp.

- Ngành nghề kinh doanh chính của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.

- Tình hình đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

- Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.

- Vấn đề về quản lý nhà nước về cụm công nghiệp tại các địa phương.

Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về cụm công nghiệp của các địa phương:

Việc phân tích báo cáo từ các địa phương giúp Bộ Công Thương đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về cụm công nghiệp của các địa phương, cụ thể:

- Mức độ quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác phát triển cụm công nghiệp.

- Hiệu quả thực hiện các chính sách, quy định về quản lý cụm công nghiệp của địa phương.

- Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về cụm công nghiệp tại địa phương.

Phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh và có biện pháp giải quyết kịp thời:

Việc báo cáo định kỳ giúp Bộ Công Thương phát hiện sớm các vấn đề phát sinh trong hoạt động của các cụm công nghiệp như:

- Vi phạm về quản lý đất đai, môi trường trong cụm công nghiệp.

- Tranh chấp lao động động, mâu thuẫn giữa doanh nghiệp và người dân địa phương.

- Khó khăn trong việc thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp.

Xem thêm: Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Bộ Công thương hiện nay

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về mà Trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cho Bộ Công thương Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất.