Khi Công ty chuẩn bị niêm yết, đã tiến hành Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên lần đầu và bầu Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS). Tuy nhiên, ĐHCĐ năm đó toàn là cổ đông trong Công ty, nên việc bầu các ban bệ là cho có theo Luật. Do thiếu nhân sự nên em được bầu vào BKS và làm trưởng BKS (vì em học kế toán). Vì mới ra trường, lại cần có việc làm nên em chấp nhận. Tuy năm đầu tiên có "thù lao" được 5.000.000đ/năm nhưng công việc của BKS làm gì và làm sao em cũng không biết và cứ như thế em không làm gì cả. Vì em vừa là nhân viên phòng kế toán, vừa là trưởng BKS nên em chỉ làm công việc của một nhân viên bình thường để hưởng lương, còn công việc BKS em không dám làm gì cả vì sợ va chạm. Và cứ thế, 7 năm nay mọi việc không có gì xảy ra....Hàng năm em chỉ làm có 01 báo cáo của BKS trước ĐHCĐ thường niên là rồi.

Nội dung: HĐQT, Ban Giám đốc làm đúng vai trò, trách nhiệm...trên cơ sở số liệu của Kiểm toán, BKS thống nhất với số liệu trên Báo cáo kiểm toán.... Tuy nhiên, gần đây Công ty đã thay đổi chủ sở hữu do Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc bán hết toàn bộ cổ phần và không còn quyền biểu quyết nên đã bị "lật đổ" và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Công ty lâm vào cảnh nợ quá hạn ngân hàng, Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc không bàn giao số liệu cho Ban giám đốc mới. Ban giám đốc mới cho rằng có sự "rút ruột" Công ty nên sẽ xem xét hướng đưa hồ sơ ra cơ quan chức năng. Như vậy, em xin Luậtt sư tư vấn giúp em. Em làm trong Ban kiểm soát, vậy em có phải chịu trách nhiệm gì trước Pháp Luật không ( em không hề có sự mốc nối với HĐQT hay Ban Giám đốc). Vì em đọc trong Luật Doanh nghiệp 2014 tại khoản 5 Điều 168 em thấy lo quá.

Mong Luật sư tư vấn giúp em. (em có ở tù vì thiếu trách nhiệm kiểm tra không?) Xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014

>> Xem thêm:  Tỷ lệ cổ phần và quyền hạn của cổ đông trong công ty cổ phần ? Khi nào được ủy quyền để tham dự họp đại hội cổ đông ?

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật doanh nghiệp 2014 thì:

"2. Kiểm soát viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của công ty;

b) Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định;

c) Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty;

d) Xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên;

đ) Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng thành viên và các cuộc họp khác trong công ty;

e) Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu công ty."

Căn cứ theo quy định tại Điều 168 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc kinh doanh trên các web trên mạng?

"Điều 168: Trách nhiệm của Kiểm soát viên

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.

3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được phải hoàn trả cho công ty.

6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả."

Vì trong thời gian làm trưởng ban kiểm soát, bạn đã không thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao nên bạn đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2014. Căn cứ vào khoản 5 Điều 168 Luật doanh nghiệp 2014, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại nếu việc thiếu trách nhiệm kiểm tra của bạn gây thiệt hại cho công ty. Ngoài ra, bạn còn phải hoàn trả cho công ty mọi thu nhập và lợi ích khác mà bạn có được khi làm kiểm soát viên.

Trường hợp của bạn, xét thấy hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế