Đây là câu hỏi mà Tôi rất cần ý kiến giúp đỡ của luật sư rất mong được hồi âm sớm!

Tôi xin chân thành cảm ơn,

Người gửi: Trà My

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty. Về vấn đề của bạn Công ty xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

- Hiến pháp năm 2013

Nội dung phân tích:

Hiến pháp là một văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quy định những nguyên tắc cơ bản về chế độ kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…nguyên tắc tổ chức, xác định giới hạn thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của các cơ quan nhà nước. 

Trách nhiệm thi hành và bảo vệ hiến pháp đã được quy định rõ tại khoản 2 Điều 119 như sau:

" 2. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định."

Việc thi hành hiến pháp còn được quy định rất rõ tại Điều 115 khoản 1 Hiến pháp năm 2013 như sau:

" Điều 115  

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước."

Theo đó, có thể hiểu rằng Hiến pháp là đạo luật gốc của quốc gia, Là cơ sở để ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội. Hệ thống các bộ luật, luật, nghị định, thông tư ...chính là những văn bản cụ thể hóa hiến pháp, Việc thi hành hiến pháp cũng chính là thi hành những văn bản pháp luật được ban hành. Pháp luật được thực hiện dựa trên cơ chế mệnh lệnh - quyền uy. Việc bảo vệ hiến pháp cũng chính là việc bảo vệ giá trị pháp lý của pháp luật. Cơ chế bảo hiến ở Việt Nam chưa được quy định cụ thể thuộc về một cơ quan độc lập nào mà thuộc về các cơ quan nhà nước theo đó việc bảo vệ hiến pháp  thuộc trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, trong đó, đề cao vai trò của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trong việc đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật  và trong hoạt động giám sát giữa các cơ quan nhà nước.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.