Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012 

Nội dung tư vấn:

Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả lương cho người lao động theo nguyên tắc trả lương được quy định trong bộ luật lao động 2012 như sau:

" Điều 24. Nguyên tắc trả lương 

1. Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. 

2. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng. Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau: 

a) Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm; 

b) Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương."

Theo đó người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương đầy đủ và đúng thời hạn, nếu trả chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm còn nếu trả chậm trên 15 ngày thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả với mức lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng.

Hình thức trả lương được quy định trong bộ luật lao động 2012 như sau:

" Điều 94. Hình thức trả lương

1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản."

Theo đó người sử dụng lao động có thể lựa chọn trả lương theo thời gian , tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, ngày, giờ cụ thể như sau:

- Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động; 

- Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần; 

- Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn; 

- Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động. 

Ngoài ra người sử dụng lao động cũng có thể trả lương theo sản phẩn hoặc theo khoán 

Về kỳ hạn trả lương được quy định trong bộ luật lao động 2012 như sau:

" Điều 95. Kỳ hạn trả lương

1. Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng."

Chào tất cả anh chị. em làm việc được hơn 1 năm, và khi em đã hết hạn hợp đồng thì em đã tự nghỉ việc. em không muốn tiếp tục công việc vì áp lực quá cao, tuy nhiên sau khi em nghỉ thì bên Công ty chưa hề chuyển khoản tiền lương tháng vừa rồi cho em, trong khi em đã làm đền ngày cuối cùng của tháng, vậy theo anh chị thì em nên làm thế nào ạ, em bức xúc lắm liên hệ SDT Cty thì Cty không nghe máy hoặc tự tắt máy, mong anh chị giúp em với, em hoang mang quá! Thân!

 Bộ luật lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

" Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động."

Theo đó công ty phải có trách nhiệm thanh toán tiền lương cho bạn trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, trường hợp gặp khó khăn thì có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. Nếu công ty không thanh toán cho bạn theo đúng quy định này thì trước hết bạn có thể gửi đơn yêu cầu hòa giải đến phòng lao động thương binh và xã hội để họ cử hòa giải viên lao động đến hòa giải đề nghị thanh toán cho bạn. Trường hợp nếu sau khi hòa giải xong mà công ty vẫn không thực hiện thanh toán thì bạn có thể gửi đơn khởi kiện công ty đến tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty đặt trụ sở để yêu cầu giải quyết.

Người lao động đọc báo lao động thấy công ty B có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, mức lương thanh toán không thấp hơn mức lương vùng, được trả hàng tuần trên cơ sở tiền lương ghi trên hợp đồng lao động và thang bảng lương gửi đến cơ quan lao động địa phương. Đến cuối tuần người lao động không được trả tiền lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được công ty B trả lời do công ty áp dụng trả lương tháng. Hỏi công ty B trả lời như vậy là đúng hay sai ? Vì sao?

 Nếu trước đó công ty đã thỏa thuận là trả lương cho người lao động theo tuần thì việc thay đổi sang trả lương theo tháng, phía công ty phải có trách nhiệm thông báo cho người lao động ít nhất là 10 ngày trước khi thay đổi.

Chào luật sư, tôi có thắc mắc là: Đối với người mắc bệnh cần điều trị dài ngày, đã nghỉ 180 ngày hoặc hơn 180 ngày thì tiền lương được nhận sẽ tính như thế nào nếu tham gia BHXH? Mong lật sư giải đáp giúp. Tôi xin cảm ơn!

 Khi bạn nghỉ việc để điều trị ốm đau thì người sử dụng lao động không có trách nhiệm phải thanh toán tiền lương cho bạn trong thời gian này, bạn sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau từ cơ quan bảo hiểm xã hội nếu đủ điều kiện. 

Đối với trường hợp người lao động mắc phải bệnh cần điều trị dài ngày thì sẽ được nghỉ hưởng chế độ ốm đau là 180 ngày trong 1 năm với mức hưởng trợ cấp ốm đau là 75% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm của tháng liền trước khi việc để điều trị

Sau khi hết 180 ngày mà vẫn phải nghỉ việc để điều trị thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau với mức hưởng thấp hơn, nhưng thời gian tối đa được hưởng cũng chỉ bằng với tổng thời gian mà bạn đã tham gia bảo hiểm.

chào luật sư! em là n kỹ sư xây dựng cho công ty xây dựng, trong thời gian làm việc tại công ty không được công ty trả lương hàng tháng. bây giờ em muốn kiện công ty để đòi lại tiền lương của mình thì em phải làm như thế nào? nếu khởi kiện ra tòa thì mức phí là bao nhiêu vậy thưa luật sư? cảm ơn luật sư.

 Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 về án phí lệ phí tòa án quy định về trường hợp được miễn nộp toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí như sau:

..."2. Người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;..."
 
Theo đó, nếu khởi kiện ra tòa thì anh thuộc trường hợp được miễn tiền tạm ứng án phí, án phí.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòngđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật Đất đai- Công ty Luật Minh Khuê.