Ông c yêu cầu bà B và các con làm thủ tục sang nhượng đất nhưng có 01 người con không đồng ý và yêu cầu chia di sản thừa kế. Ông c có yêu cầu độc lập đề nghị công nhận hợp đồng chuyển diện tích đất trên. Như vậy, quyền sử dụng diện tích đất trên còn là di sản thừa kế của ông A không ?

Cảm ơn luật sư!

 

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 611 Bộ luật dân sự năm 2015 thì:

“Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này”.

Di sản thừa kế được xác định ở thời điểm mở thừa kế.

Tại thời điểm mở thừa kế (ông A chết) thì việc vợ chồng ông A chuyển nhượng cho ông c chưa đăng ký vào sổ địa chính theo quy định tại Điều 503 Bộ luật dân sự năm 2015, khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 nên hợp đồng chuyển nhượng giữa vợ chồng ông A và ông c chưa có hiệu lực pháp luật. Vợ chồng ông A vẫn còn quyền sử dụng đất nên quyền sử dụng đất trên vẫn là di sản thừa kế của ông A.

Việc công nhận hay không công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông A và ông c hay không cần căn cứ vào các yếu tố khác của quan hệ hợp đồng như: Thời điểm ký kết hợp đồng, các điều kiện của hợp đồng có hiệu lực...

Lưu ý:

-    Diện tích đẫt được Nhà nước thu hồi thì giá trị quyền sử dụng đất vẫn là di sản thừa kế.

-    Theo quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018):

“7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kẽ hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

8. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bô việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7 Điều này.”

Như vậy, trường hợp đất trong quy hoạch mà có kế hoạch, sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì vẫn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất cho tới khi có quyết định thu hổi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch nhưng sẽ bị hạn chế một số quyền như: Không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lầu năm. Do đó, đất thuộc diện quy hoạch thì người sử dụng đất vẫn được phép chuyển nhượng.

Tuy nhiên, để việc mua bán không trái với quy định của pháp luật thì phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013:

-   Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai năm 2013 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai năm 2013;

-   Đất không có tranh chấp;

-   Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)