Đề nghị Luật sư tư vấn cho tôi trình tự, thủ tục để xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại nêu trên. Xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn thủ tục thành lập khu kinh tế, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật xây dựng 2014

Luật kinh doanh bất động sản 2014

2. Nội dung trả lời:

2.1. Điều kiện được cấp giấy phép xây dựng.

>> Xem thêm:  Tư vấn về tiêu chuẩn trong công tác xây dựng nền móng, thi công và nghiệm thu công trình ?

Bạn muốn dùng khu đất này để xây dựng khu giải trí thương mại nhằm mục đích thu lợi nhuận, sinh lời từ bất động sản này. Theo quy định tại khoản 1 điều 3 của luật kinh doanh bất động sản 2014, trường hợp của bạn kinh doanh là ngành kinh doanh bất động sản.

"Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Nếu như kinh doanh bất động sản, bạn phải đáp ứng các điều kiện của ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định tại điều 10 của luật này.

"Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này".

Căn cứ vào phân tích trên, nếu như bạn muốn xây dựng khu giải trí thương mại trên diện tích đất nêu trên và được cấp giấy phép xây dựng trên mảnh đất nêu trên bạn cần thành lập công ty có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 và luật kinh doanh bất động sản 2014 sau đó mới xin được giấy phép xây dựng.

2.2. Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.

Căn cứ vào các quy định tại khoản 2 Điều 95, Điều 102, Điều 103 của Luật xây dựng 2014. Trình tự thủ tục cấp phép xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại như sau:

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến (02 bộ) gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

>> Xem thêm:  Biểu phí bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định mới nhất hiện nay ?

- Bản vẽ thiết kế xây dựng;

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Nộp hồ sơ, phí, lệ phí cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

- Thời hạn giải quyết:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan có thẩm quyền không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đóng thuế xây dựng làm hồ sơ hoàn công ?

>> Xem thêm:  Bổ sung chi phí dự phòng vào giá dự thầu làm sao cho hợp pháp ? Nhà thầu có được chào riêng phần chi phí dự phòng không ?