Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

2. Nội dung phân tích:

Cho em hỏi: Hình thức xử lý kỷ luật: Khiển trách nhắc nhở và Hình thức xử lý kỷ luật: Khiển trách nhắc nhở bằng văn bản. Khác nhau ở điểm nào ? Hai loại hình thức này đều ra quyết định kỷ luật có đúng không ạ ?

Do bạn không nói rõ là đơn vị sự nghiệp công lập hay tư nhân nên áp dụng BLLĐ năm 2012 quy định như sau:

Điều 125. Hình thức xử lý kỷ luật lao động

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

3. Sa thải.

Như vậy, hiện nay dựa theo pháp luật lao động thì chỉ có hình thức xử lý kỷ luật nêu trên, trừ trong nội quy doanh nghiệp có quy định khác.

Chào luật sư, cho em hỏi là tình huống này thì giải quyết như thế nào ạ, em cảm ơn nhiều ạ Anh A vào làm việc cho công ty X có 100% vốn nước ngoài đóng tại quận 4 thành phố HCM từ tháng 7/2007, công việc kế toán viên theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tháng 7/2014, giám đốc công ty ra quyết định chuyển A sang làm thủ kho thời hạn là 2 năm. A nhận quyết định và không có ý kiến gì. Ngày 20/12/2015, giám dốc bất chợt xuống kiểm tra kho thì pát hiện thấy A đang ngồi đánh bạc cùng với một số nhân viên khác. Ngay lập tức ( trong ngày ), giám đốc tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để ra quyết định kỷ luật sa thải A theo Khoản 1 Điều 126 BLLĐ. A có tham gia phiên họp nhưng đến giữa chừng thì bỏ về. Cho rằng mình bị sa thải là trái pháp luật, A đã làm đơn khởi kiện ra tòa án. Hỏi : 1.Việc điều chuyển A sang làm thủ kho có hợp pháp hay không?Vì sao ? 2.Toàn án nào có quyền giải quyết đơn khiếu nại của A ? 3.Công ty có phải dừng phiên họp khi A bỏ về giữa chừng không ?Vì sao? 4.Quyết định sa thải A của giám đốc công ty X là đúng hay sai ? Vì sao ?

1. Luân chuyển công việc khác so với hợp đồng

Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động ( Bộ luật lao động năm 2012)

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

>> Xem thêm:  Sa thải người lao động nghỉ ốm không báo trước có được không ?

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Như vậy, Công ty chuyển A sang làm công việc khác so với HĐ và A đồng ý nên công ty không vi phạm luật.

2. Tòa án giải quyết

Điều 200. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

1. Hoà giải viên lao động.

2. Toà án nhân dân.

Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động

1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

>> Xem thêm:  Phân tích đặc trưng của quan hệ lao động ở Việt Nam ? Giải pháp phát triển quan hệ lao động

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.

3. Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà giải.

Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.

Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.

Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.

>> Xem thêm:  Tình hình kinh tế xã hội tác động đến quan hệ lao động như thế nào ?

Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.

4. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

Bên cạnh đó, căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện 

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;

c) Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này.

2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

a) Yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này;

>> Xem thêm:  Sa thải nhân viên đang mang thai thì bị xử lý như thế nào ?

b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này;

c) Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này;

d) Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này.

3. Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

3. Quyết định sa thải

Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải ( Bộ luật lao động năm 2012)

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

>> Xem thêm:  Người lao động bị sa thải thì được nhận những trợ cấp gì?

Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;

3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Như vậy, A có hành vi đánh bạc trong Công ty nên Công ty áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải là đúng.

Thần chào! Tôi đã làm việc cho công ty 100% vốn nước ngoài từ 5/2011 tới nay Phương thức hợp đồng lao động là ký hợp đồng 1 năm 1 lần vào tháng 5 hàng năm. tôi đã ký hợp động và phụ lục hợp đồng liên tục trong 5 năm và tham gia đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo hiểm. Chức danh hợp đồng: Phiên dịch viên Tiếng Hàn Quốc Nhiệm vụ bổ sung: quản lí mảng Kinh doanh-Vật tư của công ty từ năm 2011 đến nay Lương khởi điểm năm 2011 là 11tr/1 tháng. mức lương theo hợp đồng mới hiện nay (HĐ tháng 5/2016) là 26 triệu/1 tháng Đến tháng 5/2017 tối sẽ kết thúc hợp đồng. Tôi luôn hoàn thành tốt xuất sắc công việc. Không vi pham kỷ luật gì Nay do cơ cấu công ty thay đôi , ban lãnh đạo mới không có nhu cầu sử dụng tôi Ban lãnh đạo mới có quyền Sa Thải hợp pháp tôi? Ban lãnh đạo mới nếu không tiếp tục ký hợp đồng với tôi khi hết hợp đồng 5/2017 họ cần phải làm gì (hay tôi có quyền yêu cầu gì không khi họ không tiếp tục ký hợp đồng khi tôi hết hạn hợp đồng năm 1 vào tháng 5/2017) Nếu đơn phương chấm dưt hợp đồng đúng luật tôi có quyền gì? Nếu đơn phương chấm dưt hợp đồng trái luật tôi có quyền gí? Rất mong nhận được sự tư vấn hỗ trợ. Trân trọng!

Trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì NSDLĐ sẽ phải trả cho NLĐ các khoản sau:

- Tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất hai tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có); 

- Trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật lao động; 

- Khoản tiền bồi thường thêm để chấm dứt hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận. 

- Bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. 

Trợ cấp thôi việc:

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

>> Xem thêm:  Kỉ luật lao động là gì ? Phân tích bản chất pháp lý của kỷ luật lao động ?

Kính nhờ các Luật sư tư vấn về kỷ luật lao động, cụ thể: - NLĐ tên Q. mang máy tính về nhà nhưng không xin phép Trưởng phòng. Tiếp đó, 3 ngày sau anh Q. bị Trưởng phòng bắt quả tang khi chơi đánh bài cùng các đồng nghiệp khác trong phòng làm việc ( không phải đánh bài ăn tiền). Sau khi hoàn tất các thủ tục xử lý kỷ luật, anh Q. được Giám đốc ký quyết định kỷ luật: khiển trách trước toàn công ty đối với hành vi mang máy tính về nhà; kéo dài thời hạn nâng bậc lương 06 tháng đối với hành vi đánh bài. Xin nhờ các Luật sư tư vấn dùm:1- Các hình thức kỷ luật đối với anh Q. như vậy có đúng với quy định của pháp luật hay không?2- Bây giờ anh Q. phải làm sao vì rất bức xúc khi nhận quyết định kỷ luật của anh ấy? (Công ty này có tổ chức Công đoàn). Rất cám ơn và tin tưởng sự tư vấn của các luật sư Công ty Luật Minh Khuê!

Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;

3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Như vậy, khi anh Q bị bắt về đánh bạc cùng các đồng nghiệp khác trong cùng công ty thì anh Q sẽ bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải. Mà hình thức xử lý kỷ luật sa thải là hình thức nặng nhất, tuy nhiên, xét theo mức độ vi phạm, công ty của bạn cũng được quyền áp dụng hình thức xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương đối với hành vi của Q.

Kính gửi luật sư! Tôi là kiểm soát viên của 1 ngân hàng cổ phần. Nhiệm vụ của tôi là kiểm soát giao dịch tại quầy, tư vấn khách hàng và phe duyệt các giao dịch trên phần mềm ngaan hàng đảm bảo khớp đúng Do phòng giao dịch nơi tôi làm chưa có trưởng phòng nên tôi được giao nhiệm vụ phụ trách phòng, quản lý và chăm sóc khách hàng đảm bảo doanh số và chỉ tiêu kinh doanh Tôi còn được phân công nhiệm vụ giám sát quá trình tiếp quỹ và hoàn quỹ máy ATM tại phòng giao dịch cùng 2 bạn khác là thủ quỹ và cán bộ thẻ. Bạn thủ quỹ có trách nhiệm giữ mã khoá két ATM . Bạn cán bộ thẻ có trách nhiệm giữ chìa khoá két. Do lợi dụng sơ hở của tôi k giám sát quá trình hoàn quỹ và tiếp quỹ chặt chẽ vì vừa phải giám sát cong việc tiếp và hoàn quỹ ẢTM tôi còn phải duyệt giao dịch và tiếp khách hàng tại quầy nên đã tạo sơ hở cho bạn cán bộ thẻ lấy tiền từ máy ATM ( mật khẩu két bạn cb thẻ biết từ bạn thủ quỹ). Quá trình bạn ấy lấy nhiều lần và diễn ra từ tháng 7/2016 đến 12/10/2016 gây thiệt hại 951tr. Ngoài ra vào ngày 12/10, trước khi bỏ trốn bạn ấy còn hạch toán 1 bút toán khống nộp tiền trả cho đối tác chơi game số tiền 100tr tự duyệt và ký trên chứng từ do ăn trộm mật khẩu duyệt trên phần mềm của tôi Như vậy tổn thất bạn ấy gây ra là 1.150trđ, bạn ấy đã khai nhận hết về việc bạn ấy làm. Cq công an đang tạm giam bạn ấy. Vậy cho tôi hỏi khi ra pháp luật thì tôi sẽ chịu tội gì, hình phạt như thế nào? Ở c quan tôi, tôi có bị sa thải và phải có trách nhiệm đền bù số tiền tổn thất đó không ?( hiện tại tôi đang mang thai 8 tháng) Tôi rất mong hồi đáp sớm từ Cty luật. Trân trọng cảm ơn!

Như vậy, bạn cán bộ thẻ đã có hành vi trộm cắp tài sản trong ngân hàng nên ngân hàng có quyền áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải trong ngân hàng theo quy định của pháp luật lao động như sau: 

Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

>> Xem thêm:  Hỏi về mẫu đơn xin sinh con thứ ba ? Hình thức kỷ luật khi sinh con thứ ba ?

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

Bên cạnh đó, bạn là người được phân công nhiệm vụ giám sát quá trình tiếp quỹ và hoàn quỹ máy ATM tại phòng giao dịch và do vấn đề sơ suất trong công tác quản lý nên bạn để cho bạn cán bộ thẻ thực hiện hành vi trộm cắp nên bạn cũng chịu hình thức kỷ luật, xử lý bên lĩnh vực ngân hàng nhưng bạn sẽ không bị sa thải vì bạn không phải người có hành vi vi phạm theo quy định nêu trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Khi nào được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và giá trị pháp lý của hợp đồng lao động ?