- Khẳng định sai. Bởi vì:

Người dưới 18 tuổi phạm tội được hiểu là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội. Đối với độ tuổi này, Bộ luật hình sự năm 2015 quy định nhiều nội dung mang tính nhân đạo sâu sắc, trong đó có quy định liên quan đến xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

Khoản 7 Điều 91 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: “Án đã tuyên đối với người chưa đủ 16 tuổi, thì không tính để xác định tái phạm hay tái phạm nguy hiểm”.

Như vậy đối với trường hợp người chưa đủ 16 tuổi thì án đã tuyên đối với họ sẽ không được tính để xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm. Trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến dưổi 18 tuổi phạm tội thì án đã tuyên vẫn được tính để xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm theo quy định tại Điều 53 Bộ luật hình sự năm 2015.

 

Luật Minh Khuê phân tích chi tiết như sau:

1. Người dưới 18 tuổi là gì?

Căn cứ quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về khái niệm người chưa đủ 18 tuổi và người từ đủ 18 tuổi. Thì ta có thể hiểu rằng người từ đủ mười tám tuổi trở lên là người thành niên và người thành niên sẽ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ một vài trường hợp pháp luật có quy định khác. Do đó, theo quy định của pháp luật thì người từ đủ 18 tuổi về nguyên tắc thì là người đủ tuổi: đủ ngày, đủ tháng, đủ năm và người đó sẽ được coi là người từ đủ 18 tuổi khi bước sang sinh nhật tuổi 18. 

Còn theo quy định của pháp luật hiện hành thì người dưới 18 tuổi hay chính là người chưa đủ 18 tuổi chính là người chưa thành niên. Và theo nguyên tắc thì người chưa đủ 18 tuổi tức là chưa đến sinh nhật lần thứ 18 của người đó. Người dưới 18 tuổi thường dễ có các hành vi phạm tội vì có các đặc điểm tâm sinh lý rất dễ bị kích động. Người dưới 18 tuổi về mặt cảm xúc thì đang trong quá trình phát triển cả về sinh lý, tâm lý và ý thức. Trạng thái tâm trạng, cảm xúc, cách suy nghĩ của người dưới 18 tuổi phức tạp và nhiều trường hợp chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ và xuất phát từ các xung đột dẫn đến trạng thái tinh thần kích động, nóng giận và khiến họ phạm sai lầm. Đây cũng là lứa tuổi thích va chạm trong cuộc sống nhưng khả năng nhận thức đời sống thường ngày còn hạn chế và họ không nhìn nhận được các vấn đề đang diễn ra. Đồng thời những người dưới 18 tuổi có nhu cầu thích thể hiện mình và chứng minh bản thân, thích tham gia vào nhiều hoạt động mang tính xã hội, giao tiếp, tiếp xúc với nhiều người. Và họ thể hiện ra bằng các hành vi ngang bướng, cố chấp và phô trương. 

Mặc dù quy định của pháp luật là từ đủ 16 tuổi trở lên là phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm nhưng việc xem xét áp dụng mọi biện pháp điều tra, truy tố, xét xử đều được Nhà nước hết sức quan tâm cho phép sử dụng những biện pháp riêng do luật định để áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Và ngay cả khi Tòa án ra quyết định thì cũng luôn cân nhắc về tình tiết độ tuổi, nhận thức của những người này và xem xét tình tiết giảm nhẹ để cân nhắc ra quyết định hình phạt. 

 

2. Tái phạm là gì? Tái phạm nguy hiểm là gì?

Tái phạm là phạm tội sau khi đã bị kết án và áp dụng hình phạt nhưng chưa được xóa án tích về tội đã bị kết án đó. Tái phạm là tình tiết phản ánh nhân thân xấu của người phạm tội. Do đó, Pháp luật hình sự Việt Nam luôn luôn coi tái phạm là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Khi quy định về tái phạm thì pháp luật hình sự phải xác định tính chất của tội đã bị xét xử cũng như tính chất của tội mới phạm để qua đó giới hạn phạm vi những trường hợp bị coi là tái phạm. 

Tái phạm và tái phạm nguy hiểm là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có ý nghĩa trong việc định tội, định khung và quyết định hình phạt. Tái phạm nguy hiểm là trường hợp để bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý hoặc đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội do cố ý. Như vậy, theo quy định của pháp luật thì tái phạm nguy hiểm là thể hiện tính chất nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội gây ra cao hơn so với trường hợp phạm tội không có tình tiết này. Tính nguy hiểm xuất phát từ nhân thân của người phạm tội. Và khi phạm tội thuộc các trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm là thể hiện tính chất xem thường pháp luật của người phạm tội; thể hiện rằng họ là người khó cải tạo và giáo dục. 

 

3. Điều kiện để xác định là có tại phạm, tái phạm nguy hiểm?

Để đảm bảo tái phạm thì cần các điều kiện sau;

- Đã bị kết án và chưa được xóa án tích;

- Phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do vô ý. 

Có những trường hợp sẽ được loại trừ đối với tái phạm thực hiện hành vi phạm tội nhưng chưa bị kết án hoặc đã bị kết án nhưng đã được xóa án tích; và phạm tội ít nghiêm trọng hay nghiêm trọng do vô ý. 

Tái phạm nguy hiểm gồm 2 trường hợp sau;

Thứ nhất là đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý chưa được xóa án tích; Và phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý. Có thể thấy rằng tái phạm bao gồm cả tái phạm nguy hiểm. Thỏa mãn điều kiện tái phạm nguy hiểm thì sẽ thỏa mãn điều kiện tái phạm nhưng nếu thỏa mãn điều kiện tái phạm lại chưa chắc đã là tái phạm nguy hiểm. 

Thứ hai là đã tái phạm và chưa được xóa án tích hoặc phạm tội do cố ý. Đây là trường hợp dễ nhận biết và sẽ không bị nhầm với trường hợp tái phạm do điều kiện cần đầu tiên là phải tái phạm rồi. 

 

4. Xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm khi án đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội?

Căn cứ pháp lý: bộ luật hình sự năm 2015 thì Khẳng định: Sai. Bởi  vì theo quy định của pháp luật thì người dưới 18 tuổi được hiểu là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội. Và đối với độ tuổi này thì quy định của pháp luật cụ thể là quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015 sẽ mang nhiều nội dung có tính nhân đạo sâu sắc và trong đó có quy định liên quan đến xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm. 

Căn cứ tạ khoản 7 Điều 91 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: "Án đã tuyên đối với người chưa đủ 16 tuổi phạm tội thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm"

Do đó, trong trường hợp người phạm tội chưa đủ 16 tuổi thì án đã tuyên đối với họ sẽ không được tính để xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

Căn cứ theo Điều 53 của Bộ luật hình sự năm 2015 quy định cụ thể về tái phạm, tái phạm nguy hiểm. Thì tái phạm là trường hợp đã bị kết án và chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý. Người phạm tội đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tôi phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý hay Đã tái phạm chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý thì đây là các trường hợp sẽ được coi là tái phạm nguy hiểm.

Như vậy thì trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội thì án đã tuyên vẫn được tính là xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm theo đúng quy định của pháp luật. 

Nếu quý khách còn vấn đề thắc mắc về nội dung bài viết hay bất kỳ vấn đề pháp lý liên quan thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến 24/7 qua số hotline1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc kịp thời.