- Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm

Người chủ mưu là người có sáng kiến thành ập tổ chức phạm tội, đưa ra phương hướng, biện pháp thực hiện tội phạm, tổ chức, lôi kéo người khác vào việc phạm tội

Người cầm đầu là người đứng đầu tổ chức phạm tội, thành lập ổ nhóm phạm tội, điều khiển hoạt động của nhóm. Bao giờ người cầm đầu cũng đứng trong tổ chức phạm tội, chỉ đạo hoạt động phạm tội.

Người chỉ huy là người trực tiếp điều khiển hoạt động thực hiện tội phạm.

>> Luật sư tư vấn pháp Luật Hình sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

- Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ  thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm. Hành vi xúi giục thể hiện bằng tác động tư tưởng làm nảy sinh ý định phạm tội ở người khác khi họ chưa có ý định phạm tội hoặc chần chừ chưa muốn phạm tội. Hành vi xúi giục được thực hiện trước khi người thực hiện hành vi bắt tay vào việc phạm tội, là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của người thực hành. Thủ đoạn xúi giục đa dạng như dụ dỗ, lừa phỉnh, cưỡng ép...

- Người giúp sức là người tạo ra những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm. Hành vi giúp sức gồm: cung cấp công cụ, phương tiện, cung cấp thông tin cần thiết, chỉ dẫn, góp ý kiến cho việc phạm tội thuận lợi.  Hành vi giúp sức còn thể hiện bằng sự hứa hẹn che giấu công cụ phương tiện của tội phạm và che giấu người phạm tội. Hành vi giúp sức có thể xảy ra trước hoặc sau khi người thực hiện hành vi thực hiện tội phạm. Hành vi này không trực tiếp gây thiệt hại cho khách thể mà chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm.

- Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm, là người mà hành vi của họ được quy định trong yếu tố khách quan của cấu thành tội phạm. Hành vi của người thực hiện trực tiếp gây ra hậu quả tác hại. Người thực hành có thể trực tiếp thực hiện tội phạm hoặc thực hiện tội phạm thông qua hành của người không đủ trách nhiệm hình sự. Đây là trường hợp người thực hành gián tiếp thực hiện tội pham, mặc dù vậy, họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nghiên cứu các loại người trong vụ án đồng phạm có ý nghĩa quan trọng, có tác dụng xác định tính chất, mức độ tham gia của họ trong vụ án, xác định hình phạt chính xác với mức độ tham gia của mỗi người. 

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn Luât Hình sự - Công ty luật Minh KHuê