Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định đồng phạm"

quy định đồng phạm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định đồng phạm.

Người ngồi xem đánh bạc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự không ?

Người ngồi xem đánh bạc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự không ?
Thưa luật sư, tôi có một vấn đề cần luật sư tư vấn. Em trai tôi tuần trước có đi giúp một đám cưới, đến tối muộn thì có vài người ngồi chơi đánh bài ăn tiền. Vì tò mò nên em trai tôi cũng ngồi xuống xem mọi người chơi. Được một lúc thì công ạn ập đến bắt cả em tôi lên đồn để lấy lời khai.

Trình tự, thủ tục dẫn độ tội phạm theo quy định mới?

 Trình tự, thủ tục dẫn độ tội phạm theo quy định mới?
Theo quy định tại các điều 36, 37 Luật TTTP, yêu cầu dẫn độ được thể hiện qua hồ sơ, với những yêu cầu cụ thể về nội dung, hình thức, ngôn ngữ, số lượng bản sao hồ sơ và các tài liệu kèm theo văn bản yêu cầu dẫn độ. Hồ sơ yêu cầu dẫn độ được lập thành ba bộ và phù hợp với pháp luật của nước...

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm?

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm?
Như vậy, hành vi phạm tội của mỗi người là cố ý và có sự liên quan, phối hợp chăt chẽ với nhau mà không hề tách rời nhau. N ếu có nhiều người phạm tội nhưng không cố ý cùng thực hiện một tội phạm thì không gọi là đồng phạm.

Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt; Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm và trường hợp miễn hình phạt trong Bộ luật hình sự

Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt; Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm và trường hợp miễn hình phạt trong Bộ luật hình sự
Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích các trường hợp: Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt; Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm và trường hợp miễn hình phạt cũng như các tình huống thực tế.

Đồng phạm và Tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi phạm tội

Đồng phạm và Tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi phạm tội
Thưa Luật sư, Tôi có trường hợp dưới đây, mong Luật sư giải đáp giúp. Tôi xin cảm ơn! Bốn người A, B, C do thiếu tiền tiêu xài làm liều bàn nhau đi ăn trộm nhà ông X. Bốn người hẹn nhau đợi ông X ra khỏi nhà đi làm (ông X làm ca đêm từ 10h tối đến 6 giờ sáng hôm sáu) khoảng 11 giờ đêm

Phân tích các hình thức đồng phạm theo luật hình sự ? Cho ví dụ ?

Phân tích các hình thức đồng phạm theo luật hình sự ? Cho ví dụ ?
Khoa học luật hình sự căn cứ vào những đặc điểm của mối quan hệ giữa những người đồng phạm để phân loại các hình thức đồng phạm. Căn cứ vào đặc điểm về mặt chủ quan có thể phân loại đồng phạm thành 2 hình thức đồng phạm là đồng phạm không có thông mưu trước và đồng phạm có thông mưu trước.

Xúi giục phạm tội là gì? Quy định về xúi giục phạm tội ?

Xúi giục phạm tội là gì? Quy định về xúi giục phạm tội ?
Xúi giục phạm tội là cố ý tác động đến người khác nhằm thúc đẩy họ phạm tội. Xúi giục phạm tội có thể là nhằm làm người khác nảy sinh ý định phạm tội và thúc đẩy họ thực hiện tội phạm đó hoặc chỉ nhằm thúc đẩy người khác thực hiện ý định phạm tội đã có. Vậy pháp luật quy định ra sao về hành vi này?

Người chủ mưu là gì ? Quy định pháp luật về người chủ mưu

Người chủ mưu là gì ? Quy định pháp luật về người chủ mưu
Người chủ mưu là người chủ động về mặt tinh thần gây ra tội phạm, gợi ra những âm mưu, phương hướng hoạt động của nhóm tội phạm. Bài viết phân tích quy định của pháp luật hình sự nước ta hiện nay về người chủ mưu và phân biệt với người đồng phạm, cụ thể: