1. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thuộc cơ quan nào?

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam là một cơ quan đặc biệt quan trọng và có vai trò quyết định trong việc bảo đảm an toàn hàng hải và cứu nạn trên biển. Điều 1 của Quyết định 1252/QĐ-BGTVT năm 2023 đã định rõ vị trí và chức năng của Trung tâm này.

- Trung tâm, thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, được định rõ là một đơn vị sự nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo. Trách nhiệm chính của Trung tâm là điều phối và tổ chức các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trên khu vực biển Việt Nam, loại trừ các khu vực như cảng biển, vùng cấm, và vùng hạn chế trên biển.

- Có tư cách pháp nhân độc lập và được công nhận, Trung tâm có thẩm quyền ký kết hợp đồng và sở hữu con dấu riêng. Để thực hiện các giao dịch tài chính, họ có quyền mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội, điều này giúp tận dụng nguồn lực và cơ sở hạ tầng đầy đủ cho hoạt động của họ.

- Trung tâm còn được biết đến bằng tên tiếng Anh là "VIETNAM MARITIME SEARCH AND RESCUE CO-ORDINATION CENTRE" và viết tắt là VIETNAM MRCC, nhằm thuận tiện cho việc giao tiếp và hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm và cứu nạn hàng hải.

- Chức năng với vai trò quan trọng, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tổ chức và cá nhân liên quan. Mục tiêu là nâng cao khả năng tìm kiếm và cứu nạn, đảm bảo an toàn cho tàu biển và cư dân trên biển Việt Nam.

 

2. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tổ chức trực 24/24 có đúng không?

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam có tổ chức hoạt động trực 24/24 giờ hàng ngày, điều này được quy định tại Khoản 6 Điều 2 của Quyết định số 1252/QĐ-BGTVT năm 2023 (Có hiệu lực từ ngày 05/10/2023). Theo quy định này, Trung tâm có nhiều chức năng và nhiệm vụ quan trọng như sau:

Trung tâm do Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì và tham gia phối hợp, đang hoạt động tích cực trong công tác tìm kiếm và cứu nạn hàng hải. Trong khuôn khổ này, Trung tâm đề xuất và xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể cho các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trên biển. Sau đó, họ cần báo cáo lên cấp có thẩm quyền để được phê duyệt và thực hiện cơ chế này.

- Trung tâm cũng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phối hợp tìm kiếm và cứu nạn trên biển và tổ chức thực hiện nó một cách chủ động. Trước khi triển khai, kế hoạch này phải được cấp có thẩm quyền xem xét và chấp thuận, đặc biệt là đối với những trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của Trung tâm.

- Ngoài ra, Trung tâm đảm nhiệm trách nhiệm xây dựng và trình Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận kế hoạch ứng trực phòng chống thiên tai trên biển hàng năm. Họ cũng phải bố trí phương tiện tìm kiếm và cứu nạn chuyên dụng thường trực tại các khu vực yếu để có sẵn sàng tham gia vào hoạt động phối hợp tìm kiếm và cứu nạn.

- Trung tâm không chỉ chỉ huy và điều hành các lực lượng tìm kiếm và cứu nạn trực thuộc trên vùng biển Việt Nam, trừ những vùng nước cảng biển, vùng cấm và vùng hạn chế trên biển, mà còn thực hiện báo cáo và tuân thủ sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của mình.

- Trong vùng trách nhiệm của mình, Trung tâm có quyền huy động và chỉ huy người, phương tiện, thiết bị của các tổ chức và cá nhân để tham gia vào hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trên biển. Họ cũng tổ chức diễn tập phối hợp tìm kiếm và cứu nạn cho các lực lượng của mình, cũng như cho các lực lượng tìm kiếm và cứu nạn khác theo kế hoạch phối hợp đã được phê duyệt.

- Trung tâm còn tham gia phối hợp tìm kiếm và cứu nạn hàng hải với các quốc gia và tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Họ cũng hợp tác với các lực lượng tìm kiếm và cứu nạn khác để tiến hành các hoạt động trong vùng nước cảng biển, vùng cấm và vùng hạn chế trên biển dưới sự điều hành của cơ quan chủ trì.

- Để đảm bảo hoạt động liên tục và kịp thời, Trung tâm hoạt động 24/24 giờ hàng ngày. Họ tiếp nhận thông tin, xử lý và ứng cứu kịp thời các tình huống bị nạn xảy ra trong vùng biển thuộc trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn của Việt Nam, theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 của Quyết định số 1252/QĐ-BGTVT năm 2023.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, với sự tham gia và chủ trì của Cục Hàng hải Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm và cứu nạn hàng hải trên biển. Trung tâm không chỉ đảm nhận nhiều nhiệm vụ liên quan đến phối hợp và chỉ huy các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển, mà còn tham gia vào các hoạt động quốc tế trong lĩnh vực này. Để thực hiện công việc một cách hiệu quả, Trung tâm cần xây dựng cơ chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và phương án phối hợp cụ thể để thực hiện. Cơ chế này phải được Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi đạt được sự chấp thuận từ các cấp có thẩm quyền. Đồng thời, Trung tâm cũng cần xây dựng kế hoạch ứng trực phòng chống thiên tai trên biển hàng năm và bố trí phương tiện tìm kiếm và cứu nạn chuyên dụng tại các khu vực yếu để sẵn sàng tham gia hoạt động phối hợp tìm kiếm và cứu nạn. Trung tâm có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy và điều hành các lực lượng tìm kiếm và cứu nạn của mình trên vùng biển Việt Nam, trừ vùng nước cảng biển, vùng cấm và vùng hạn chế trên biển. Trong trường hợp Trung tâm vượt quá khả năng ứng phó, Trung tâm sẽ báo cáo và tuân thủ sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

3. Các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực trực thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam là các trung tâm nào?

Theo Quyết định số 1252/QĐ-BGTVT năm 2023, có hiệu lực từ ngày 05/10/2023, quy định rõ ràng về các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực. Các Trung tâm này là các đơn vị hạch toán phụ thuộc vào Trung tâm và được phép sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Cụ thể, danh sách các Trung tâm bao gồm:

- Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I.

- Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II.

- Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III.

- Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực trực thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam sẽ được thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể. Quyết định này dựa trên đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam sẽ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và vùng trách nhiệm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải của các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực. Điều này sẽ được thực hiện theo đề nghị của Tổng Giám đốc Trung tâm.

Như vậy, Quyết định số 1252/QĐ-BGTVT năm 2023 đã định rõ về việc tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực. Điều này nhằm đảm bảo việc tìm kiếm, cứu nạn hàng hải được thực hiện một cách hiệu quả và chuyên nghiệp trong lĩnh vực hàng hải tại Việt Nam.

Ngoài nội dung trên quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết có nội dung tương tự tại địa chỉ: Nghiên cứu hồ sơ, xác minh sự việc và thu thập chứng cứ trong giải quyết tranh chấp hàng hải

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng gửi về số Hotline tel: 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp. Trân trọng!