1. Quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng 

Quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng là một phần quan trọng của hệ thống tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt ra nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, tự giác và hiệu quả của hoạt động đảng viên. Các quy định về việc quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng được thể hiện rõ trong tiểu mục 10.3 của Mục 10 Hướng dẫn 01/HD-TW năm 2021.

- Đối với đảng viên hoạt động ở xa nơi cư trú, làm việc lưu động, không ổn định hoặc ở nơi chưa có tổ chức đảng, quy định rõ ràng về việc tạm miễn sinh hoạt đảng. Đảng viên trong trường hợp này cần phải làm đơn báo cáo chi bộ để được xem xét và tạm miễn sinh hoạt. Nếu đảng viên di chuyển ra khỏi địa phương nơi cư trú với lý do chính đáng và thời gian dưới 12 tháng, chi bộ cần xem xét và đề nghị đảng ủy cơ sở tạm miễn sinh hoạt đảng trong thời gian đó. Đảng viên phải đăng ký tạm trú và đảm bảo gìn giữ tư cách đảng viên, đóng đảng phí theo quy định. Hết thời gian, cần có nhận xét của cơ quan, chính quyền địa phương để tổ chức sinh hoạt đảng trở lại.

- Trong trường hợp đảng viên nghỉ chờ làm thủ tục nghỉ hưu, việc chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về đảng bộ nơi đảng viên cư trú được thực hiện. Nếu đảng viên có đơn đề nghị, chi bộ sẽ xem xét và quyết định về việc miễn tạm sinh hoạt đảng. Sau khi hoàn tất thủ tục nghỉ hưu, tổ chức đảng sẽ chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú.

- Chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên do yêu cầu công tác phải chuyển tiếp hoặc do tổ chức đảng nơi đảng viên chuyển đi giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng sai địa chỉ cũng được quy định chi tiết. Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng sẽ có công văn riêng để giới thiệu đảng viên đến nơi mới. Cấp ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sẽ xem xét và thực hiện thủ tục tiếp nhận sinh hoạt đảng cho đảng viên theo đúng quy định.

- Trong trường hợp đảng viên ở tổ chức đảng bị giải tán hoặc giải thể, quy trình chuyển sinh hoạt đảng cũng được đề cập chi tiết. Điều này bao gồm cả việc giới thiệu đảng viên đến nơi sinh hoạt mới sau khi tổ chức giải tán hoặc giải thể.

- Ngoài ra, việc giới thiệu và quản lý đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp cũng được đặc biệt chú trọng. Quy định rõ việc giữ mối liên hệ giữa các cấp ủy và đảng viên đang công tác để đảm bảo tính liên thông và đồng bộ trong quá trình quản lý. Các cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú và đang làm việc cần duy trì mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên theo dõi, quản lý đảng viên để đảm bảo họ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Bộ Chính trị.

Tổng thể, các quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng như được đề cập trong Hướng dẫn 01/HD-TW năm 2021 thể hiện sự chặt chẽ, rõ ràng và linh hoạt, đồng thời hỗ trợ quá trình quản lý đảng viên một cách hiệu quả và tự giác.

 

2. Quy định về trường hợp chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Theo hướng dẫn của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc chuyển sinh hoạt đảng tạm thời là một quy trình được áp dụng trong những tình huống cụ thể và nhất định. Điều này được mô tả rõ trong tiểu mục 10.2.2 của Mục 10 Hướng dẫn 01/HD-TW năm 2021, nơi quy định những trường hợp cụ thể mà việc chuyển sinh hoạt đảng tạm thời được thực hiện.

- Trước hết, trong phạm vi nội địa, chuyển sinh hoạt đảng tạm thời áp dụng cho những đảng viên đang thực hiện các nhiệm vụ công tác, học tập, làm việc (bao gồm cả công tác biệt phái), ký kết hợp đồng, thay đổi nơi cư trú trong nước. Điều này bao gồm cả đảng viên là cán bộ, công nhân viên tại các doanh nghiệp và là xã viên tại các hợp tác xã, những người do tình hình việc làm không thuận lợi và phải quay trở lại nơi cư trú nghỉ chờ việc trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Đồng thời, những đảng viên được cử đi học tại các cơ sở đào tạo trong nước cũng nằm trong phạm vi này, với thời gian từ 3 tháng đến 24 tháng và sau đó quay trở về đơn vị cũ.

- Một số trường hợp đặc biệt khác cũng được xem xét trong quá trình chuyển sinh hoạt đảng tạm thời. Điều này bao gồm những trường hợp đảng viên có những nhiệm vụ đặc biệt, như làm công tác đặc biệt, tham gia các dự án quốc gia, hoặc đảng viên được giao nhiệm vụ biểu hiện quốc gia ở các cấp độ khác nhau. Trong những tình huống như vậy, quyết định chuyển sinh hoạt đảng tạm thời sẽ được đưa ra sau sự xem xét cẩn thận từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Đảng ủy cấp trên.

- Ngoại trừ những trường hợp trong nước, chuyển sinh hoạt đảng tạm thời cũng áp dụng cho những đảng viên ra ngoài nước. Cụ thể, đảng viên đi công tác, học tập, lao động, chữa bệnh hoặc thăm người thân ở nước ngoài, và được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép thực hiện việc này. Thời gian áp dụng là từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó đảng viên trở về nước. Trong trường hợp này, Đảng ủy Bộ Ngoại giao sẽ đảm bảo hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đối với đảng viên.

Quy trình chuyển sinh hoạt đảng tạm thời không chỉ là một biện pháp thích ứng với thực tế cuộc sống và công việc của đảng viên mà còn là cơ hội để Đảng duy trì sự đồng thuận và sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị đảng. Điều này góp phần quan trọng vào việc giữ vững và phát triển sức mạnh của Đảng, đồng thời làm nền tảng cho sự hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

3. Có được miễn sinh hoạt đảng đối với đảng viên đang hưởng chế độ thai sản?

Quy định về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng của Đảng viên, như được nêu trong Mục 7 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, chính là tài liệu hướng dẫn chi tiết về các trường hợp cụ thể, trong đó bao gồm cả Đảng viên đang trong chế độ thai sản.

- Điều 7 của Quy định nói rõ về trường hợp Đảng viên tuổi cao và sức khoẻ yếu không thể tham gia sinh hoạt đảng, họ có quyền tự làm đơn hoặc báo cáo trực tiếp với chi bộ để xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng. Quá trình này không chỉ là quyết định của chi bộ mà còn yêu cầu sự xem xét và quyết định của chi uỷ hoặc bí thư chi bộ cấp trên. Điều này nhấn mạnh tính cấp trên của quyết định, đồng thời tạo điều kiện cho sự minh bạch và minh chứng tính dân chủ trong quá trình xét xử đơn xin miễn công tác và sinh hoạt đảng của Đảng viên.

- Tuy nhiên, quan trọng nhất là Đảng viên đang nghỉ hưởng chế độ thai sản có được miễn sinh hoạt đảng hay không. Dựa vào nội dung của Quy định, có thể rút ra rằng chế độ thai sản không được đề cập đặc biệt trong các điều khoản về miễn công tác và sinh hoạt đảng. Điều này có nghĩa là nếu bạn là Đảng viên đang ở trong giai đoạn thai nghén, bạn không thể tự động được miễn sinh hoạt đảng.

- Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là nếu sức khỏe của bạn yếu đuối và bạn không thể tham gia sinh hoạt đảng, bạn vẫn có quyền tự làm đơn hoặc báo cáo với chi bộ để xin giảm, miễn sinh hoạt đảng. Quy trình này có thể giúp bạn được xem xét một cách công bằng và có tính nhân quyền. Chi bộ sẽ quyết định dựa trên tình trạng sức khỏe cụ thể của bạn và sự đồng thuận của cấp trên.

- Nếu đơn xin của bạn được chấp nhận, những quyền lợi và trách nhiệm sau khi được miễn công tác và sinh hoạt đảng sẽ áp dụng. Bạn sẽ có quyền tham gia đại hội đảng viên, nhận thông tin theo quy định, và được xét tặng Huy hiệu Đảng khi đủ tiêu chuẩn. Đồng thời, bạn cũng được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong khoảng thời gian bạn được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng bạn vẫn phải duy trì đạo đức và kỷ luật đảng viên, và nếu vi phạm, bạn sẽ bị xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng. Điều này là một nhắc nhở rằng miễn công tác và sinh hoạt đảng không phải là một "miễn trách nhiệm" mà vẫn đòi hỏi sự chấp hành các nguyên tắc và quy định của Đảng.

Xem thêm >>> Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng? Tính tất yếu khách quan của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hay gặp khó khăn nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc liên quan đến các quy định pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giúp đỡ quý khách. Chúng tôi đặt sẵn một dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, sẵn lòng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và giải quyết mọi yêu cầu của quý khách một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Xin trân trọng cảm ơn!