1. Đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng trong trường hợp nào ?

Trả lời:

Đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể tham gia sinh hoạt đảng được, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng, chi bộ xem xét, quyết định. Chi ủy hoặc bí thư chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp biết.

 

2. Trường hợp nào Đảng viên xin được miễn công tác và sinh hoạt đảng không vì lý do tuổi cao, sức yếu ?

Trả lời:

Được vận dụng Điều 7, Điều lệ Đảng xét cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng trong các trường hợp sau đây:

-     Do phải đi điều trị bệnh dài ngày hoặc điều trị bệnh ở xa nơi cư trú.

-    Đảng viên ra nước ngoài làm nhiệm vụ đơn lẻ, vì việc riêng (du lịch, chữa bệnh, thăm thân nhân...); đảng viên đi lao động đơn lẻ, ở nhũng vùng xa, không có tổ chức đảng hoặc điều kiện đi lại khó khàn, không thể tham gia sinh hoạt đảng.

-    Đi làm việc lưu động ở các địa phương, đơn vị trong nước thời gian dưới 1 năm, việc làm không ổn định, hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định.

-    Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ công tác chờ đến tuối nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước có nguyện vọng được miễn sinh hoạt đảng trong thời gian nghỉ chờ quyết định nghỉ hưu.

-    Đảng viên nữ trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định của Luật Lao động có nguyện vọng miễn sinh hoạt đảng.

b)     Đảng viên phải làm đơn nêu rõ lý do và thời gian xin miễn công tác và sinh hoạt đảng, báo cáo chi bộ.

c)      Chi bộ xét, ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cơ sở xét, quyết định.

 

3. Đảng viên được miễn sinh hoạt đảng vi phạm kỷ luật thì có bị xóa tên ra khỏi Đảng ?

Trả lời:

Căn cứ theo Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định:

-     Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng có quyền hạn và trách nhiệm sau:

+ Được dự đại hội đảng viên; được cung cấp thông tin theo quy định tại Mục 2.1 nếu đảng viên đó có yêu cầu.

+ Được xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn.

+ Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

+ Bản thân phải gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phưong, nếu vi phạm kỷ luật đảng thì xử lý kỷ luật như đối với đảng viên đang sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng.

Như vậy nếu được miễn sinh hoạt đảng nhưng vi phạm kỷ luật nên sẽ bị xử lý kỷ luật như đối với đảng viên đang sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng chứ không phải đương nhiên bị xóa tên ra khỏi đảng.

Theo đó, Chi bộ sẽ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau: đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự hủy thẻ đảng viên; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ; đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên; đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị. (Tiểu mục 8.1 Mục 8 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016)

 

4. Thủ tục Đảng viên xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt Đảng ?

Trả lời:

Đảng viên xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng theo quy định tại Điều 7, Điều lệ Đảng, thực hiện theo quy định tại Điểm 7, Quy định 29-QĐ/TW, cụ thể như sau:

a)     Đảng viên tuổi cao, sức yếu không thể tham gia sinh hoạt đảng được (có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền), tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng.

b)     Chi bộ xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng (ghi sổ nghị quyết của chi bộ), chi ủy hoặc bí thư (phó bí thư) chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp biết.

c)     Khi đảng viên muốn trở lại công tác và sinh hoạt đảng, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xét, quyết định.

 

5. Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng trong trường hợp nào ?

Trả lời:

Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng trong các trường hợp sau:

-    Có hành vi gây trở ngại cho việc xem xét, kết luận của các tổ chức đảng có thẩm quyền, hoặc có hành vi vi phạm làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

-    Có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và có hành vi cố ý gây trở ngại cho hoạt động của cấp ủy và công tác kiểm tra của Đảng.

-     Bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định truy tố, tạm giam.

Như vậy, đảng viên bị truy tố, tạm giam chỉ là một trong những trường hợp cụ thể để tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)