1. Truy cứu trách nhiệm hình sự và mức bồi thường đối với với hành vi gây tai nạn giao thông?

Thưa luật sư, vợ tôi chết bị tai nạn do xe Công nông mất lái gây ra, vợ tôi đang là giáo viên cấp 3, con tôi mới 9 tháng tuổi. Huyện tôi đã quy định không được lưu hành xe Công nông lâu rồi nhưng không hiều sao xe vẫn còn lưu hành, người lái xe gây tai nạn không có bằng.lái. Từ khi vợ tôi chết đến giờ đã được 01 tháng người nhà bên gây thiệt hại có qua nói chuyện và thương lượng, sau khi nói chuyện xong họ bảo về bàn bạc và sẽ trả lời, nhưng 2 tuần rồi gia đình tôi không nhận được liên lạc gì, gọi điện họ cũng không trả lời. Cho tôi xin hỏi bây giờ đình tôi phải làm gì? Chẳng lẽ ngồi đợi bên gây tai nạn, nhưng không biết đợi đến bao giờ?

Rất mong được sự giúp đỡ của luật sư, xin cảm ơn!

Truy cứu trách nhiệm hình sự và mức bồi thường đối với với hành vi gây tai nạn giao thông?

Truy cứu trách nhiệm hình sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ như sau:

"Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. "

Theo quy định này, người đã gây tai nạn cho vợ anh có thể bị truy về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 nêu trên với mức hình phạt từ là bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì vụ án này không thuộc trường hợp khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại nên mặc dù hai gia đình tự thỏa thuận với nhau là tự thương lượng với nhau cũng không được pháp luật thừa nhận.

Gia đình bạn nên tố cáo đến cơ quan Công an huyện nơi xảy ra tai nạn. Sau thời gian điều tra, truy tố, Tòa án sẽ đưa vụ án ra xét xử trong đó quyết định cụ thể mức hình phạt về hình sự cũng như phần bồi thường về thiệt hại.

Phần bồi thường về thiêt hại sẽ theo quy định tại Điều 601 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra quy định như sau:

Điều 601. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

1. Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại.

Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Vợ anh đã mất thì người chủ xe hoặc người lái xe (tùy thuộc vào loại hợp đồng hai bên đã ký kết) phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm:

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa bệnh, cho người chăm sóc trước khi người bị hại mất theo quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015;

Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:
a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại
d) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

>> Tham khảo ngay: Lái xe uống rượu say, điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông xử lý như thế nào?

>> Xem thêm:  Trách nhiệm bồi thường khi gây ra tai nạn giao thông gồm những gì ?

2. Người bị tai nạn giao thông không đội mũ bảo hiểm có được bồi thường không?

Thưa luật sư, xin cho tôi hỏi: Ba tôi bị tai nan giao thông, do vấp chướng ngại vật (ống bơm cát) bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, lúc bị tai nạn cha tôi không đội mũ bảo hiểm. Vậy nếu ra tòa bên cha tôi có được bồi thường thiệt hại không? Và nếu bồi thường sẽ được bao nhiêu % tổng chi phí viện phí? Và làm thủ tục khỏi kiện như thế nào? Nhờ anh(chị) trả lời sớm giúp tôi để tôi làm thủ tục? Cảm ơn anh chị rất nhiều !

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy đối với trường hợp của bố bạn phải xác định như sau:

Thứ nhất, về phía chủ sở hữu của ống hút cát: Phải xác định xem ống hút cát đó được đặt ở địa điểm như thế nào có phải trục đường chính nhiều người qua lại không, ở đó có được đặt ống hút cát như vậy không và khi đặt đó có đặt biển cảnh cáo nguy hiểm cho người đi đường không. Nếu ống hút đó đặt ở vị trí trục đường chính và chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền đồng thời không có biển cảnh cáo thì bạn hoàn toàn có quyền kiện đòi bồi thường dân sự, khi đó mức bồi thường sẽ được xác định theo các quy định của bộ luật dân sự.

Thứ hai, về phía bố bạn cần phải xác định xem đang điều khuyển phương tiện trong tinh trạng như thế nào có chấp hành đúng quy định giao thông đường bộ không ví dụ như có đang trong tình trạng say rượu hay không? Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bố bạn không đội mũ bảo hiểm do đó nếu trong trường hợp được bồi thường đây sẽ là một tình tiết để xác định mức thiệt hại. Bố bạn chỉ được bồi thường phần tương ứng với phần lỗi của bên gây thiệt hại, còn phần lỗi của bố bạn thì bố bạn sẽ không được bồi thường.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn chia tài sản chung khi ly hôn với người có hành vi ngoại tình ? Mức phat sống chung như vợ chồng

3. Bị tai nạn giao thông có được nghỉ theo chế độ của bảo hiểm xã hội không?

Thưa Luật sư, tôi là nhân viên bán vé xe bus tại tổng công ty vận tải Hà Nội chi nhánh trung tâm Tân Đạt.Thời gian vừa qua tôi bị ngã xe phải mổ phẫu thuật và nằm viện 40 ngày. Bệnh viện cấp cho tôi giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội. Tôi nộp lên công ty và được công ty thanh toán cho tôi 1.360.000 tiền nghỉ ốm. Xin hỏi luật sư số tiền nghỉ ốm tôi đươc hưởng như vậy đã đúng chưa? Cảm ơn!

Luật sư Lê Minh Trường trả lời VOV2 về hành vi bỏ chạy khi gây tai nạn giao thông

Trả lời:

Căn cứ vào Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định về trường hợp điều kiện được hưởng chế độ ốm đau:

Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Như vậy trong trường hợp này thì bạn bị tai nạn mà không phải tai nạn lao động, do đó, bạn sẽ được hưởng chế độ ốm đau khi có tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại Điều 26 của luật này thì bạn sẽ được hưởng số ngày nghỉ đối với chế độ ốm đau như sau:

Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

"1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

.....

Ở đây bạn không nêu là bạn đóng Bảo hiểm xã hội là thời gian bao nhiêu năm để xác định thời gian bạn được số thời gian bạn được hưởng là bao nhiêu ngày trên một năm nên chúng tôi chia ra các trường hợp sau: Nếu như trong trường hợp này nếu bạn đóng Bảo hiểm xã hội dưới 15 năm thì số ngày nghỉ ốm đau của bạn tối đa là 30 ngày còn bạn đã đóng đủ 15 năm dưới 30 năm thì bạn sẽ được nghỉ tối đa là 40 ngày trên một năm.

Như vậy, ở đây số ngày nghỉ của bạn sẽ được tính theo số ngày làm việc. Hiện nay, mức hưởng trợ cấp ốm đau của bạn sẽ được tính theo khoản 1 Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 28. Mức hưởng chế độ ốm đau

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng được quy định như sau:

a) Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

b) Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

c) Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Như vậy, bạn sẽ căn cứ vào điều luật này để xem xét xem lại để xem bên phía công ty trả như vậy cho bạn là đúng với tỷ lệ 75% số tiền lương của công ty trả lương cho bạn như vậy đúng chưa.

>> Xem thêm:  Tại sao xe nhỏ đi sai, xe lớn đi đúng khi xảy ra tai nạn giao thông thì xe lớn vẫn phải đền xe nhỏ ?

4. Tư vấn về tai nạn giao thông gây hậu quả tử vong?

Thưa luật sư, vừa qua ngày 31/05/2018 nhà tôi có một chuyện đáng buồn là anh trai tôi (sinh năm 1982) bị chết do tai nạn giao thông. Hôm đó, anh trai tôi đi xe máy chở bạn gái đi chơi, khi về gần đến gần nhà thì có 01 chiếc ô tô đang lùi, anh tôi dừng xe cách đó khoảng 4 đến 5 mét. Anh tôi ấn còi báo hiệu có xe phía sau, có 1 người phía trước cũng vẫy báo phía sau có người nhưng anh lái xe ô tô vẫn lùi và đã cán anh tôi, người yêu anh ấy nhảy ra khỏi xe không bị sao. Anh lái xe khi xuống xe thì mọi người trong làng thấy có mùi rượu. Tại địa điểm này không có che khuất tầm nhìn vì hai bên đường là cánh đồng lúa rộng mênh mông, đường thẳng, trời sẫm tối không mưa có thể nói đủ điều kiện để lái xe quan sát và xử lý.

Anh tôi được đưa tới bệnh viện huyện ngay lúc đó và bác sỹ chuẩn đoán là bị vỡ xương chậu, nhưng anh tôi kêu rất đau và nói là bị bánh xe kẹp qua phần bụng dưới rồi nhưng bác sỹ lại bảo là không phải, không chết được đâu xuống tỉnh băng bó sau 3,4 tháng là đi lại được thôi. Nhưng trên đường chuyển xuống tỉnh thì người anh lạnh tái đi và mất trên đường xuống bệnh viện tỉnh.

Ngày hôm sau, lúc 10 giờ thì gia đình nhà xe (không có lái xe) đến gia đình tôi và hứa là hôm sau nữa sẽ đến đưa 30 triệu đồng để hỗ trợ mai táng, nhưng hôm sau họ không đến, hôm sau nữa gia đình nhà xe mới đến nên gia đình tôi cũng bảo với nhà xe gia đình trong lúc tang gia bối rối nên không nói gì nhiều xong việc rồi nói chuyện sau. Gia đình lái xe gọi chính quyền xóm đến bảo hôm nay đưa 30 triệu đồng nếu gia đình không nhận thì lập biên bản ký là không nhận tiền. Gia đình tôi rất bức xúc vì còn lo cho anh tôi hôm nay nữa thôi là sáng mai anh ra đồng. Gia đình tôi hỏi lái xe đâu rồi mà không thấy đến từ khi anh tôi mất đến giờ không thấy lái xe đâu cả. Gia đình tôi rất bức xúc với thái độ và đạo đức của người lái xe đối với người đã mất nhưng cố nén chịu để tìm ra cách giải quyết đẹp nhất. Tôi nghĩ gia đình này không có thiện chí và thiếu trách nhiệm. Gia đình tôi đã mất một người thân không bao giờ lấy lại được nhưng cũng không gây khó khăn gì với gia đình nhà xe và lái xe. Chúng tôi bảo để thỏa thuận sau.

Sau đó mấy ngày, ngày 7/6 gia đình nhà xe đến đặt vấn đề thương lượng hỗ trợ cho gia đình 50 triệu đồng nếu gia đình đồng ý thì làm thủ tục xong luôn, nếu không thì thôi chờ ngày cơ quan pháp luật xét xử. Gia đình tôi rất đau xót cho anh tôi và nghĩ đây có phải là hàng hóa gì mà trả giá thương tâm đến như vậy. Anh tôi đi làm thu nhập trung bình 8-10 triệu, nuôi bố mẹ già gần 60 tuổi. Mẹ hay bị ốm thường xuyên, có 1 em trai đã lập gia đình và đã ra ở riêng.
Theo tôi hiểu thì chắc nhà xe cũng đã biết Bảo hiểm của xe ô tô mình mua thì cơ quan bảo hiểm sẽ hỗ trợ cho 1 vụ chết người là bao nhiêu chứ sao lại mặc cả như vậy thật là thiếu đạo đức và thiếu trách nhiệm và thiếu lương tâm. Vì gia đình họ làm chết người mà không có trách nhiệm gì nên tôi rất bức xúc. Từ đó đến nay họ không hề đến nhà tôi nữa. Giờ đây gia đình tôi cứ quẩn trí không biết xử lý như thế nào cho đúng luật, cho phải đạo. Cũng không biết giải quyết thế nào cho hợp tình hợp lý để khỏi phiền hà cho 2 bên và thuận lợi cho cơ quan pháp luật, theo tôi nghĩ đường nào người đã mất thì không thể nào lấy lại được. Xin Luật sư bớt chút thời gian và tư vấn giúp gia đình tôi. Nếu không ra tòa thì gia đình nhà xe bồi thường cho gia đình tôi một khoản bao nhiêu? Nếu cả hai gia đình ra Tòa án thì tòa sẽ xử thế nào? Và để ra tòa thì gia đình tôi phải làm thủ tục gì? Gia đình tôi có phải viết đơn kiện không? Nếu viết đơn thì gửi cơ quan nào?

Tôi xin cảm ơn!

Tư vấn về tai nạn giao thông gây hậu quả tử vong.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ266

"2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. "

Theo đó, hành vi của lái xe ô tô gây ra được xem như một hành vi cấu thành tội phạm theo Điều 260 nêu trên. Như vậy, chúng ta có thể giải quyết các câu hỏi của bạn như sau:

Thứ nhất, bạn cần lưu ý, vụ việc này chắc chắn sẽ được giải quyết tại Tòa án mà hai bên không thể tự giải quyết mà không có sự tham gia của nhà nước được. Bởi lẽ, vụ việc có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến tính mạng con người và có dấu hiệu của Tội phạm.

Về mức bồi thường bao nhiêu? Đây là vấn đề rất khó trả lời, nó phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên. Tức gia đình bạn và phía gây tai nạn. Nếu các bên không Thỏa thuận được thì pháp luật Dân sự quy định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Theo đó, tùy từng chi phí mà gia đình bạn đã bỏ ra, bạn có thể tính được mức bồi thường mà gia đình bạn có thể được bồi thường khi ra Tòa.

Thứ hai, về việc gia đình chị có phải viết đơn kiện không? Nếu viết đơn thì gửi cơ quan nào để có thể giải quyết tại Tòa án.

Vụ việc tai nạn này liên quan đến tính mạng con người, nên khi sự việc xảy ra chắc chắn đã có sự can thiệp của các cơ quan chức năng như phía cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự đã tiến hành các nghiệp vụ như kháp nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chết. Nếu đã có các hoạt động này thì chắc chắn vụ việc đã được khởi tố hình sự và đương nhiên Tòa án sẽ phải xét xử, vì đây là vụ án hình sự.

Còn trong trường hợp phía cơ quan chức năng chưa hề biết về sự việc, bạn có thể làm đơn tố giác tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng mà anh bạn đáng được hưởng.

Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Trường hợp nào cảnh sát giao thông sẽ tạm giữ xe người vi phạm giao thông ?