Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội

Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 của Quốc Hội (Bộ luật hình sự số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quốc hội)

- Bộ luật hình sự năm 2015 (Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định tại Điều 604 Bộ luật Dân sự về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì:

"Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận, hợp đồng thỏa thuận mới 2020

1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó."

Như vậy, có thể hiểu, việc bồi thường thiệt hại chỉ phát sinh khi cá nhân, tổ chức có lỗi (cố ý hoặc vô ý) gây ra thiệt hại cho người khác, hoặc trong một số trường hợp đặc biệt thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngay cả khi không có lỗi. Sau đây là một số trường hợp cụ thể:

Công Ty xây dựng Econ về xây dựng cầu Xã Mỹ An, công trình đã đóng cọc gây thiệt hại là nhà tôi bị nức tường, và sập nên nhà, ảnh hường ngày càng nhiều làm nhà tôi bị nghiêng va chạm nhà hàng xóm. Bây giờ công trình chuẩn bị chuyển đi nơi khác làm nhưng không chịu bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi. Xin hỏi chuyên gia tôi nên làm cách gì? và thưa kiện ở đâu ? Để công ty Econ bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi. Trong khi chờ đợi sự hướng dân của chuyên gia tôi thành thật biết ơn

Trong trường hợp này, công ty Econ trong quá trình xây dựng đã gây thiệt hại tới tài sản của gia đình bạn, theo đó, công ty này có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những thiệt hại về tài sản mà họ gây ra với gia đình bạn. Theo đó, bạn có quyền làm đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại tới Tòa án nhân dân quận/huyện nơi cong ty xây dựng Econ có trụ sở, hoặc nơi đặt văn phòng, chi nhánh gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, bạn có nghĩa vụ phải chứng minh được những thiệt hại phát sinh do công ty Econ gây ra.

Tên Kính gửi văn phòng luật,tôi có một câu hỏi như sau: Tôi đang đi xe máy đúng phần đường của mình vào buổi tối nhập nhoạng,có 1 người dắt xe đạp đi từ cánh đồng lao lên và va chạm nhẹ vào xe máy của tôi và bị ngã nhẹ.sau đó tôi có đỗ xe và nâng người đó dạy và đưa vào viện.Hiện tại người đó không bị gãy xương,cũng không bị xây sát ở đâu.Người đó đang nằm ở bệnh viện Việt Đức,nhưng bác sĩ cũng chỉ cho nằm vỉa hè tiếp nước và theo dõi.Gia đình tôi cũng đã thăm hỏi,cũng đã đưa 5 triệu và tiền xe ô tô,nhưng giờ nhà người đó đòi nhà tôi mấy chục triệu.Vậy văn phòng luật sư hãy tư vấn giúp tôi xem gia đình tôi phải bồi thường thiệt hại như thế nào cho thỏa đáng. Xin chân thành cảm ơn!

Theo quy định tại Điều 609 Bộ luật dân sự thì:

"Điều 609. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

>> Xem thêm:  Tư vấn phạt vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật hiện hành

2. Người xâm phạm sức khoẻ của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá ba mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định".

Như vậy, trong trường hợp này, các khoản tiền mà bạn phải bồi thường phải dựa trên thiệt hại về những chi phí phát sinh trên thực tế do hành vi mà bạn gây ra với người bị thiệt hại. Về "chi phí hợp lý", Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP quy định là "chi phí thực tế cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ của thiệt hại, phù hợp với gá trung bình ở từng địa phương tại thời điểm chi phí." Như vậy, bạn phải căn cứ những chi phí trên thực tế phát sinh của người này để thỏa thuận được mức bồi thường hợp lý nhất, tuy nhiên, việc bồi thường được xác định theo mức độ lỗi, nếu như người bị thiệt hại cũng có lỗi thì bạn không phải bồi thường toàn bộ đối với thiệt hại phát sinh, mà chỉ bồi thường đối với phần do lỗi của mình gây ra.

thưa luật sư ba em lái xe ô tô gây tai nạn dẩn đến một người chết một người bị thương trong khi đó người điều khiển xe máy có nồng độ còn cao . sau khi gây tai nan gia đình em cũng thăm hỏi và lo tiền ma chay và tiền viện . xin luật sư tư vấn cho em nếu ra tòa thì ba em phải chịu hình phạt như thé nào và bồi thường thiệt hại là bao nhiêu em xin cảm ơn

Về vấn đề bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm được quy định tại Điều 610 Bộ luật hình sự, và được hướng dẫn cụ thể tại điểm 2, mục II của Nghị quyết số 03/2006/NĐ-CP quy định:

"2. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm 

2.1. Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết bao gồm: các chi phí được hướng dẫn tại các tiểu mục 1.1, 1.4 và thu nhập thực tế bị mất của người bị thiệt hại trong thời gian điều trị được hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II này. 

2.2. Chi phí hợp lý cho việc mai táng bao gồm: các khoản tiền mua quan tài, các vật dụng cần thiết cho việc khâm liệm, khăn tang, hương, nến, hoa, thuê xe tang và các khoản chi khác phục vụ cho việc chôn cất hoặc hỏa táng nạn nhân theo thông lệ chung. Không chấp nhận yêu cầu bồi thường chi phí cúng tế, lễ bái, ăn uống, xây mộ, bốc mộ... 

2.3. Khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng trước khi chết. 

a) Chỉ xem xét khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, nếu trước khi tính mạng bị xâm phạm người bị thiệt hại thực tế đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Những người đang được người bị thiệt hại cấp dưỡng được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng, tương ứng đó. Đối với những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng sau khi người bị thiệt hại bị xâm phạm tính mạng, thì những người này được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng hợp lý phù hợp với thu nhập và khả năng thực tế của người phải bồi thường, nhu cầu thiết yếu của người được bồi thường. 

Thời điểm cấp dưỡng được xác định kể từ thời điểm tính mạng bị xâm phạm. 

b) Đối tượng được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng. 

- Vợ hoặc chồng không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và được chồng hoặc vợ là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng; 

- Con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình mà cha, mẹ là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng; 

- Cha, mẹ là người không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình mà con là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Vợ hoặc chồng sau khi ly hôn đang được bên kia (chồng hoặc vợ trước khi ly hôn) là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Con chưa thành niên hoặc con đã thành niên không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình mà cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Em chưa thành niên không có tài sản để tự nuôi mình hoặc em đã thành niên không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động không có tài sản để cấp dưỡng cho con được anh, chị đã thành niên không sống chung với em là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Anh, chị không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình mà em đã thành niên không sống chung với anh, chị là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không còn người khác cấp dưỡng mà ông bà nội, ông bà ngoại không sống chung với cháu là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; 

- Ông bà nội, ông bà ngoại không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có người khác cấp dưỡng mà cháu đã thành niên không sống chung với ông bà nội, ông bà ngoại là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. 

2.4. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do tính mạng bị xâm phạm. 

a) Người được nhận khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần trong trường hợp này là những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người bị thiệt hại. 

b) Trường hợp không có những người được hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 2.4 mục 2 này, thì người được nhận khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần là người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng và người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại. 

c) Trong mọi trường hợp, khi tính mạng bị xâm phạm, những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất hoặc người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng và người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại (sau đây gọi chung là người thân thích) của người bị thiệt hại được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần. Cần căn cứ vào hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 Phần I Nghị quyết này để xác định mức độ tổn thất về tinh thần của những người thân thích của người bị thiệt hại. Việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào địa vị của người bị thiệt hại trong gia đình, mối quan hệ trong cuộc sống giữa người bị thiệt hại và những người thân thích của người bị thiệt hại... 

d) Mức bồi thường chung khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần trước hết do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho tất cả những người thân thích của người bị thiệt hại phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, số lượng người thân thích của họ, nhưng tối đa không quá 60 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường."

Như vậy, để xác định mức bồi thường thiệt hại, bạn phải dựa vào những chi phí phát sinh trên thực tế dựa trên quy định pháp luật trên. Ngoài ra, nếu bố của bạn do vi phạm luật giao thông đường bộ mà để xảy ra hậu quả chết người, thì theo quy định tại Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì:

"Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

b) Trong khi say rượu hoặc do dùng các chất kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng." 

Như vậy, trong trường hợp này, nếu bố của bạn chỉ vượt quá nồng độ rượu cho phép, mà chưa bị kết luận là do say rượu thì hình phạt mà bố bạn phải chịu được áp dụng theo khoản 1 là bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm; còn nếu bố bạn điều khiển phương tiện khi bị say rượu thì thuộc vào khoản 2 của điều luật này thì hình phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn Pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về phạt nghĩa vụ vi phạm hợp đồng ?