Những dự án trước dây thuộc lĩnh vực/hoặc địa bàn ưu đãi, nay không nằm trong danh mục lĩnh vực/hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư nữa thì xử lý như thế nào? Trường hợp nào được tiếp tục hưởng, trường hợp nào không?

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 108/2006/NĐ-CP thì trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi và ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi và ưu đãi mới trong thời gian ưu đãi còn lại (nếu có) kể từ ngày pháp luật, chính sách mới có hiệu lực.

Trong trường hợp bổ sung thêm ngành nghề hoặc gia hạn hoạt động đối với nhà đầu tư được cấp phép trước ngày 1/7/2006 mà mức ưu đãi mới cao hơn mức ưu đãi đã ghi trong giấy phép Đầu tư trước đây của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được hưởng mức ưu đãi đầu tư mới cao hơn cho thời gian còn lại hoặc cho ngành nghề bổ sung. Còn trong trường hợp mức ưu đãi mới thấp hơn mức ưu đãi ghi trong giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi cũ cho mục tiêu trước đây và áp dụng mức ưu đãi mới theo quy định hiện hành cho ngành nghề mới bổ sung.

Thoe quy định tại Điều 29, nhà đầu tư đang được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, luật đầu tư nước ngoài tại Viêt Nam, Luật hợp tác xã và các luật thuế tiếp tục hưởng các ưu đãi đầu tư đó.

Những dự án trước đây thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi về thuế mà nay không nằm trong danh mục lĩnh vực địa bàn ưu đãi đầu tư nữa, nếu thực hiện hoặc không thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư thì dự án vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi đầu tư như trước đây. Trường hợp bổ sung thêm mục tiêu mới thì khi điều chỉnh dự án đầu tư hoặc đăng ký lại thì sẽ áp dụng mức ưu đãi theo quy định hiện hành cho mục tiêu mới bổ sung.

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê