Địa điểm tôi dự định mở có chiều dài ngắn nhất từ cổng trưởng tiểu học đến nơi cổng chính đặt bảng hiệu là 155m và từ nơi cổng chính đặt bảng hiệu đến địa điểm kinh doanh là 40m (tứclà : 155m + 40m = 195m).

Như vậy nếu áp dụng theo Nghị định 72/2013 thì tôi có được mở tiệm game trò chơi điện tử công cộng hay không và cách tính chiều dài ngắn nhất từ cổng trường học đến cổng nơi cổng chính đặt bảng hiệu hay là tính từ cổng trường học đến điểm cung cấp trò chơi điện tử.  

 Rất mong nhận được sự giải đáp của Luật sư, xin chân thành cảm ơn.                                                         

Người gửi: N.V.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn đăng ký mở tiệm game online?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

>> Xem thêm:  Vốn cố định là gì ? Đặc điểm, vai trò của vốn cố định? Phân biệt giữa vốn cố định và vốn lưu động?

1. Căn cứ pháp lý   

Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

2. Nội dung phân tích

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b) Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên;

c) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;

d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;

đ) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

e) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;

g) Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Trường hợp của bạn, bạn muốn mở địa điểm có chiều dài ngắn nhất từ cổng trưởng tiểu học đến nơi cổng chính đặt bảng hiệu là 155m và từ nơi cổng chính đặt bảng hiệu đến địa điểm kinh doanh là 40m (tức là : 155m + 40m = 195m). Nhưng theo quy định tại khoản b Điều 35 quy định đó là "Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên", thì bạn chưa đủ điều kiện để mở dịch vụ trò chơi điện tử. Cách tính theo quy định của pháp luật là từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chứ không phải từ nơi đặt bảng hiệu.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cám ơn bạn đã lựa chọn và tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Cá nhân có đăng ký kinh doanh là gì ? Khái niệm về cá nhân có đăng ký kinh doanh ?