Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định 116/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Nghị định 12/2012/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

2. Chuyên viên tư vấn

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 116/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền:

Điều 12. Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận
1. Tổ chức phi lợi nhuận là pháp nhân hoặc tổ chức có hoạt động chính là huy động hoặc phân bổ vốn cho các mục đích từ thiện, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, xã hội hoặc mục đích tương tự, không vì mục đích lợi nhuận, bao gồm: Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.”

Theo đó, tổ chức phi lợi nhuận sẽ được thành lập dưới các hình thức là tổ chức phi chính phủ nước ngoài, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện. Như vậy nếu bạn muốn thành lập tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài về giáo dục thì bạn có thể thành lập dưới hình thức tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài muốn hoạt động tại Việt Nam phải đăng ký Giấy đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 12/2012/NĐ-CP.

Điều kiện để tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2012/NĐ-CP:

Điều 6. Thủ tục cấp Giấy đăng ký hoạt động

1. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn được phép hoạt động tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có tư cách pháp nhân theo pháp luật của quốc gia nơi thành lập.

b) Có điều lệ, tôn chỉ hoạt động rõ ràng.

c) Có kế hoạch hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam thông qua các chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước Việt Nam.”

Hồ sơ đăng ký hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài được quy định tại Điều 6 Nghị định 12/2012/NĐ-CP bao gồm các giấy tờ sau:

- 01 đơn đề nghị của tổ chức phi chính phủ nước ngoài do người có thẩm quyền ký

- 01 bản sao Điều lệ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.

- Bản chính hoặc 01 bản sao chứng nhận tư cách pháp nhân do cơ quan có thẩm quyền ở nơi thành lập hoặc nơi đặt trụ sở chính cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.

Hồ sơ được gửi tới Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.  Trong thời gian không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản đến tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Người ký tên trong đơn phải tới hoặc uỷ quyền theo giấy uỷ quyền cho người khác tới nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tại Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê