Giữa bố tôi và người đó lại không có giấy tờ cho vay mượn nợ. Bây giờ bố tôi muốn lấy lại sổ đỏ vì người đó bây giờ không còn khả năng trả nợ. Bây giờ tôi muốn viết giấy cho vay nợ để người đó kí vào được không? Nếu được cho tôi xin mẫu đơn để tôi làm theo. Sau này đến ngày ngân hàng đòi nợ mà người đó không có khả năng trả nợ thì gia đình em có phải chịu trách nhiệm gì không? Và có bị mất quyền lợi gì không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: V.V.D

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005

Nội dung phân tích:

Điều 342 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định như sau:

>> Xem thêm:  Thủ tục tách sổ đỏ thực hiện như thế nào theo Luật đất đai hiện hành?

"Điều 342. Thế chấp tài sản

1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.

Trong trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp.

Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Tài sản thế chấp cũng có thể là tài sản được hình thành trong tương lai.

2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

3. Việc thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 715 đến Điều 721 của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan."

Theo quy định tại Điều 342 Bộ luật dân sự năm 2005 thì ngân hàng chỉ chấp chận cho người quen của bố bạn vay thế chấp khi bố bạn – tức là người đứng tên trên bìa đỏ đứng tên ký các hợp đồng, thỏa thuận với ngân hàng. Bây giờ, người quen đó không có khả năng trả nợ và bố bạn muốn lấy lại sổ đỏ thì có thể yêu cầu người quen đó dùng một tài sản thế chấp khác để đề nghị ngân hàng chấp nhận thay thế cho thế chấp bìa đỏ của bố bạn; hoặc bố bạn phải đứng ra trả nợ cho ngân hàng sau đó yêu cầu người quen đó trả nợ cho bạn theo hợp đồng vay dân sự giữa bố bạn và người quen đó. Bởi vì, khi đến hạn thanh toán mà người có nghĩa vụ không trả nợ thì ngân hàng có quyền xử lý tài sản thế chấp.

Bộ luật dân sự năm 2005  quy định về xử lý tài sản thế chấp như sau:

"Điều 355. Xử lý tài sản thế chấp  

Trong trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện theo quy định tại Điều 336 và Điều 338 của Bộ luật này.

Điều 336. Xử lý tài sản cầm cố  

Trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện nghĩa vụ không đúng thoả thuận thì tài sản cầm cố được xử lý theo phương thức do các bên đã thoả thuận hoặc được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ. Bên nhận cầm cố được ưu tiên thanh toán từ số tiền bán tài sản cầm cố. 

Điều 338. Thanh toán tiền bán tài sản cầm cố  

Tiền bán tài sản cầm cố được sử dụng để thanh toán nghĩa vụ cho bên nhận cầm cố sau khi trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí cần thiết khác có liên quan để xử lý tài sản cầm cố; trong trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm là khoản vay thì thanh toán cho bên nhận cầm cố theo thứ tự nợ gốc, lãi, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại nếu có; nếu tiền bán còn thừa thì phải trả lại cho bên cầm cố; nếu tiền bán còn thiếu thì bên cầm cố phải trả tiếp phần còn thiếu đó."

Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:

"Điều 471. Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả, bên được vay phải hoàn trả lại bên cho vay tài sản theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận; hoặc pháp luật có quy định."

Bố bạn có thể yêu cầu người quen đó viết giấy vay nợ để đảm bảo quyền lợi của bố bạn. Bạn tham khảo mẫu hợp đồng cho vay tiền sau đây:

Mẫu hợp đồng cho vay tiền

Mẫu hợp đồng cho cá nhân vay tiền

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Tư vấn xử lý tranh chấp tài sản thế chấp tại ngân hàng ?